MENÜ

Szerves trágya anyagok kijuttatásának korszerû technikái

Oldalszám: 48
Käsz László 2014.06.06.

Fejlõdésük közben a növények a talajból szerzik be a növekedésükhöz szükséges tápanyagok döntõ hányadát. A felhasznált tápanyagot a betakarítás után visszamaradó növényi anyag, és a talajban lakó organizmusok nem tudják kellõképpen kompenzálni.

Tehát az elvont tápanyagot a folyamatos termelés érdekében pótolni kell. A pótlást trágyázással végezzük. A kijuttatott trágyaanyag szerint megkülönböztetünk szerves és mûtrágyázást. Most az elõzõvel foglalkozunk.Hígtrágya kijuttató gépekA hígtárgya sûrû, nehezen folyó anyag. Kijuttatása elõtt gyakran fázisbontással vagy homogenizálással kell a megkívánt áramlási jellemzõket elérni. A leválasztott szárazanyag jól komposztálható, illetve a hagyományos istállótrágyának megfelelõ kezelés után, annak megfelelõ módszerekkel kijuttatható.A hígtrágya mozgatása speciális szivattyúkkal történik. A hígtrágya-szivattyúk egyszerû, nyitott lapátozású centrifugálszivattyúk, melyek aprítókésekkel rendelkezhetnek, vagy excenter-csigaszivattyúk. A szivattyú szerkezeti felépítésétõl függõen a kezelt anyag szárazanyag-tartalma 5–10% lehet. A szivattyúk segítségével a hígtrágya keverése, homogenizálása és a tartálykocsi feltöltése, illetve a trágya kijuttatása egyaránt elvégezhetõ. A hígtrágya szállítására, kijuttatására szolgáló tartálykocsik a feltöltés és a kijuttatás módjától függõen eltérõ kialakításúak. A tartálykocsik egy része nincs ellátva önfeltöltõ rendszerrel. Ezeket külön szivattyúval töltik fel.Ilyen megoldású a csigás keverõvel ellátott tartálykocsi. Feltöltése a tartály tetején kialakított nyíláson keresztül történik. A tartály alján lévõ keverõcsiga megakadályozza az anyag ülepedését, és nyomás alatt juttatja azt a szórószerkezethez. A szórókocsi nagy szárazanyag-tartalmú hígtrágya (5–10%) kijuttatására is alkalmas.Saját feltöltõ rendszerrel van ellátva a zagyszivattyús tartálykocsi. A felszívás megkönnyítése és az anyag hígítása érdekében a feltöltést megelõzõen a tartályba kb. 30 cm magasságig vizet kell tölteni. A feltöltést a tartály hátsó részén elhelyezett és hidraulikus munkahengerrel elfordítható lapátkerekes zagyszivattyú végzi. A trágyalégödör széléhez tolt tartálykocsi zagyszivattyúja a hígtrágyába süllyeszthetõ. A lapátkerék által felemelt és továbbított hígtrágyát a keverõcsiga szállítja a tartályba. A zagyszivattyú felsõ állásában a szívónyílás zárva van. Kijuttatáskor az anyagot a keverõcsiga szállítja a tartály elején lévõ szórószerkezethez.Az eddig ismertetett megoldásoknál jobban szabályozható a szivattyús tartálykocsi. A tartály elõtt, vagy az alatt elhelyezett, TLT-rõl hajtott excenter-csigaszivattyú sokoldalú felhasználást tesz lehetõvé. Elvégezhetõ vele a tartály feltöltése, az anyag keverése szállítás közben, valamint az anyag kijuttatása. Megfelelõ csatlakozóegységekkel a trágyagödörben lévõ hígtrágya átkeverésére, homogenizálására is alkalmas. A szivattyús tartálykocsihoz különbözõ kijuttató szerkezetek illeszthetõk.Az eddig ismertetett hígtrágya kijuttatók tartályában feltöltéskor, szállítás közben és kijuttatáskor egyaránt légköri nyomás uralkodik. Nyomásálló tartályt igényelnek a kompresszoros tartálykocsik. A tartálykocsira szerelt és a TLT-rõl hajtott légsûrítõvel a tartályban vákuum és túlnyomás egyaránt létrehozható. Feltöltéskor a légsûrítõ szívó oldalát kapcsolják a tartályhoz. A szívás (0,6–0,9 bar) hatására, az anyag sûrûségétõl függõen, 4–7 m szívómagasság és 0,5–1 m3/min töltési teljesítmény érhetõ el. A kívánt folyadékszintnél egy úszóval mozgatott szelep a felszívást megszünteti, így a légsûrítõ nem szennyezõdhet. A szívás hatására bekövetkezõ habosodás a tartály töltöttségét általában 10%-kal csökkenti. Ürítéskor a légsûrítõ nyomó oldalát kapcsolják a tartályhoz. A túlnyomás (0,5–2,5 bar) hatására jut a hígtrágya a kijuttató szerkezethez. A kijuttatott anyag mennyiségének szabályozása kevésbé biztosítható, mint a szivattyús tartálykocsiknál. A nyomásálló tartály ugyanakkor költségesebb.

A hígtrágya kijuttatásának elosztó és szórószerkezeteiKözponti szórószerkezetként fúvókában végzõdõ stabil vagy lengõ szórócsövet, ütközõtányért vagy szórókereket alkalmaznak. Munkaszélességük 8–10 m. Az eloszlás egyenletessége általában nem éri el az agrotechnikai követelményeket. Emellett a kiszórt hígtrágya nagy felületen érintkezik a levegõvel, így a hatóanyag-veszteség jelentõs és nagy a környezetterhelés. Elõnyük az egyszerûség, az üzembiztosság, a kijuttatás nagy munkaszélessége és kis költsége.Mind a hatóanyag-veszteség, mind a környezetterhelés csökkenthetõ a keretes szórószerkezetekkel. Itt a szivattyú elosztószerkezeten keresztül megfelelõ osztású szórócsövekbe juttatja a hígtrágyát. A szórócsövek végén elhelyezett ütközõlapok vagy szórótárcsák juttatják az anyagot a talajra. Elõnyösebb, ha az ütközõlapok a talajhoz közel helyezkednek el. Azonnali bedolgozás esetén a hatóanyag-veszteség és a környezetterhelés az eddigi módszerekhez képest 20–30%-kal csökkenthetõ.A felületre kijuttatás legkedvezõbb megoldása a csúszócsöves módszer. Ebben az esetben a hígtrágya a talaj felszínén csúszó csövekbõl jut a talaj felszínére. Az 50 mm átmérõjû csúszócsövek megfelelõen kevert és homogenizált hígtárgya esetén 10% szárazanyag-tartalom mellett is biztonságos kijuttatást tesznek lehetõvé. Különösen sorbavetett kultúra kezelésére elõnyös a módszer, hiszen a kultúrnövény szennyezése nélkül, pontos helyre és jól szabályozható mennyiségben juttatható ki az anyag. Itt a hatóanyag-veszteséget és a szaghatást a kultúrnövény árnyékoló hatása csökkenti.Kultúrnövény nélküli felületre juttatásnál az azonnali bedolgozás fontos. Ezzel a módszerrel az agrotechnikai követelményekben megfogalmazott eloszlási pontosság betartható.Mind a hatóanyag megõrzése, mind a környezetterhelés csökkentése szempontjából a kijuttatás legkedvezõbb módja a hígtrágya talajba injektálása


Ebben az esetben a hígtrágya a tartályból elosztón át jut a 400–500 mm osztástávolságú talajlazító eszközhöz (általában középmély lazítókapákhoz) kapcsolt csövön keresztül a talajba. Az injektálás szokásos mélysége 100–150 mm. A tömörítõkerékkel, vagy -hengerrel lezárt barázda a hatóanyag-veszteséget és a szaghatást is megszünteti. Az injektoroknak a felületre szóráshoz képest lényegesen nagyobb az energiaigénye és kisebb a területteljesítménye. Ezen segít, ha a hígtrágyát kisebb osztású, sekélyen járó munkagépekhez kapcsolt injektáló eszközökkel juttatjuk a talajba. Megfelelõ barázdatakarás és tömörítés mellett így kedvezõ eredmény érhetõ el.Környezetvédelmi és agrotechnikai szempontból legrosszabb, mégis az egyik legelterjedtebb megoldás a hígtrágya nagy erejû vízágyúkkal való kijuttatása. Ekkor a hatalmas környezetterhelés mellett a talajszerkezetet is fokozottan rongáljuk, miközben jelentõs a hatóanyag-veszteség is. Egyetlen elõnye ennek a megoldásnak az egyszerûségében rejlik. Alkalmazását kerülni illene.

Istállótrágya-szóró gépekA vízszintes dobokkal (2. ábra) szerelt szórószerkezet a rakfelület hátsó végén elhelyezett két azonos irányban forgó, egymás fölött elhelyezett szóródob-párból áll. A tépõfogakkal, vagy fogazott csigaszalaggal szerelt szóródobok a rakfelületen mozgó kaparólánc által szállított trágyát fellazítják és szétterítik. A gép munkaszélessége lényegében a szóródobok szélességével azonos. Ez a módszer tehát elsõsorban a szõlõ- és gyümölcsültetvények elfogadott talajerõ-utánpótlási technikája.


A vízszintes dobokkal szerelt kocsik továbbfejlesztéseképpen megjelentek a kombinált tépõdobos – szórótányéros kocsik is, amelyek tépõdobok által szétszaggatott anyagot szórótányérral egyenletesen és nagy szélességben (a kellõ átfedéssel, a munkaszélessége a kiszórt anyagtól függõen 8–12 m) terítik szét a felületen. Ilyen korszerû gépet mutat a 3. ábra.


A területegységre jutó trágya mennyisége a kaparólánc sebességével és a haladási sebességgel állítható. A kaparólánc hajtása a traktor TLT-rõl történik lassító áttétellel. Illetve ma már szinte egyeduralkodó a nagy teljesítményû szórókocsikon a kaparólánc hidrosztatikus hajtása. Ebben az esetben a láncsebesség a hidraulikus körbe épített fojtószeleppel változtatható. A szóródobok hajtása állandó áttételen keresztül a TLT-rõl történik.A függõleges dobokkal (4. ábra) szerelt szórószerkezet a rakfelület hátsó végén elhelyezett, általában négy, egymás mellett lévõ szóródobból áll. A képen az egykor közkedvelt Annaburger T-088-as típusú trágyaszóró korszerûsített változata látható, amely megõrizte õse elõnyeit, zárható hátsó falával, és egy-egységben eltávolítható szórókeretével pedig megfelel a mai univerzális szállítási követelményeknek is.


A szóródobpárok forgásiránya ellentétes. A rakfelületen hátrafelé mozgó kaparólánc által szállított trágyát a tépõfogakkal szerelt szóródobok fellazítják és hátra, illetve oldalra szétterítik. A gép szórásszélessége a trágya jellemzõitõl függõen 8–9 m. A gép közepétõl kétoldalra a kiszórt trágya mennyisége csökken, így a gépet átfedéssel kell üzemeltetni. A munkaszélesség így 7–8 m. A területegységre jutó trágya mennyisége a kaparólánc sebességével és a haladási sebességgel változtatható. A kaparólánc hajtása leggyakrabban hidrosztatikus. A szóródobok hajtása a TLT-rõl történik állandó áttételen keresztül.Az vízszintes dobos, oldalraszóró szórószerkezetét a rakfelület oldalán helyezik el. Ilyen rendszert a békebeli, hazai gyártmányú TG-10-es trágyaszóró használt. Az egy tagból álló vagy osztott szóródob hossza a rakfelület hosszával megegyezik. A szóródobhoz a rakfelületen keresztben, a haladási irányra merõlegesen mozgó kaparólánc szállítja a trágyát. A szóródobon kettõ vagy három sorban, csigavonalban elhelyezve erõs szórókarok találhatók, melyek a trágyát fellazítják és a dobon átemelve oldalra szórják. A gép szórásszélessége a trágya jellemzõitõl függõen 10–12 m. A trágya mennyisége a géptõl oldalra távolodva csökken, így a gépet átfedéssel kell üzemeltetni. A munkaszélesség ennek megfelelõen 10 m. A területegységre jutó trágya mennyisége a kaparólánc sebességével és a haladási sebességgel változtatható. A kaparólánc hajtása általában hidrosztatikus, sebessége fokozatmentesen, vagy több fokozatban állítható. A szóródob hajtása a traktor TLT-rõl állandó áttételen keresztül történik. A trágyaszóró gép – rakfelületének hosszától függõen – hátra, vagy oldalra billenthetõ pótkocsival vagy tehergépkocsival tölthetõ fel. Az áttöltés idejére a szórógép rakfelülete hidraulikus úton lesüllyeszthetõ, felépítményének oldala lehajtható, így az áttöltési veszteség csökkenthetõ. Nagy elõnye a rendszernek, hogy a szórógép a trágya szállításában nem vesz részt, ezáltal a szórógép kihasználása jobb és nagyobb a területteljesítménye. Ez a módszer egyébként is jellemzõbb a mai viszonyok között, amikor a trágya megtermelési helye nem esik egybe annak felhasználási helyével. Megfelelõ logisztikai elõkészítéssel ez a technika utolérhetetlen.Végezetül érdemes odafigyelni a jövõben, várhatóan egyre inkább elõtérbe kerülõ technológiára, a helymeghatározó által vezérelt kijuttatásra. A korszerû betakarítógépek fedélzeti komputere alkalmas arra, hogy a betakarításkor regisztrálja a betakarított termés mennyiségének területi egyenlõtlenségét. Ehhez a GPS mûholdak 1–3 méteres pontossága bõségesen elegendõ. Feltételezve, hogy a terméscsökkenést a talajerõ állapotának eltérése (és nem pl. idegenkezûség, vagy vadkár) okozza, és errõl betakarítás után talajvizsgálattal is meggyõzõdtünk, akkor a következõ termelési ciklusban az adott területre érve a korszerû trágyaszórók elektronikus agya, az elõre beállított határok között, nagyobb dózist adagolhatnak ki. Ezzel kompenzálva a talaj termelõerejének csökkenését.Ugyanez az elektronikus rendszer segíti a kiszórás egyenletes szintjének fenntartását, az elõre beprogramozott átfedések figyelembevételével párhuzamosan „vezetve” a szórást végzõ erõgépet.

Bár, mint említettem ez a technika még gyerekcipõben jár, a saját környezetünk érdekében, és a gazdaságossági szempontokat is szem elõtt tartva az elterjedését mindenképpen támogatni kell.