MENÜ

A KITE ajánlata a hígtrágya kezelésére és hasznosítására

Oldalszám: 46
2014.05.30.

Napjainkban mindinkább elõtérbe kerül a környezetvédelem kérdése, ugyanis ezen a területen a legnagyobb a lemaradásunk a fejlett világ normáihoz képest. Hátrányunk csökkentésére komoly anyagi erõforrásokra lesz szükség.

A környezetszennyezésbõl az iparszerû állattartás alaposan kiveszi a részét, és a problémák mielõbbi megoldását sürgetik a környezetvédelmi rendeletek.
Az állattartó telepeken nagy mennyiségben keletkezett magas szervesanyag tartalmú hígtrágya mely az almozás nélküli állattartás jellegzetes, folyékony halmazállapotú terméke környezetvédelmi szempontból akkor okoz gondot, ha a hígtrágya elhelyezése szakszerûtlenül és ellenõrizetlenül történik.

A megfelelõ mezõgazdasági gyakorlat szabályait a vizek nitrátszennyezésének megelõzése, csökkentése érdekében a 49/2001. (1 V. 3) Kormányrendelet foglalja össze mely összhangban van az EGK ide vonatkozó irányelveivel. Természetesen a hígtrágya probléma minden üzemeltetõt a fentiektõl függetlenül is izgat illetve felelõsséget ébreszt a közvetlen környezet megóvása érdekében.

A hígtrágya megoldási kényszer jelenleg elsõdlegesen a sertéstelepekkel kapcsolatban vetõdik fel. A. tehenészeti telepek csurgalék hígtrágyája jóval kisebb mennyiségû, bár késõbb ki fog derülni, hogy a probléma és a megoldási kényszer majdnem ugyanakkora. A hígtrágya elhelyezését, hasznosítását öntözéssel lehet ellenõrzött körülmények között biztonságosan megoldani. Az öntözéses technológia már évtizedek óta ismert, a probléma általában abból adódik hogy sok állattartó telepen a puffer tárolók eliszapolódtak, így a kijuttatás a meglévõ technológiával nehézkessé válik (a rendszerben dugulások, áramlási gondok jelentkezhetnek).

Könnyû belátni, hogy a legolcsóbb megoldás a hígtrágya kezelésére, ha eltudjuk érni, hogy a híg fázist ami kis szárazanyag tartalmú, öntözéses technikával – elõírásoknak megfelelõ módon juttatjuk ki, míg a szilárd trágyát kijuttathatjuk szervestrágyaszórón keresztül. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az istállóból kikerülõ magas szilárd fázist tartalmazó hígtrágyát az elõtárolóban megfelelõ géppel keverjük aprítjuk majd továbbítjuk egy szétválasztó egység-szeparátor felé, mely szétválasztja a szilárd és híg fázist. Ezzel a technológiával a hígfázis koncentrációja 1% alatt marad és alkalmas a hagyományos öntözéssel való kijuttatásra, míg a szilárd fázis szinte légszáraz lesz és a hagyományos szerves trágya kijuttató rendszerre kerülhet. A hígfázis az elõirásoknak megfelelõ nagyságú tározóból kerül kiöntözésre és aktív keverés után könnyen eltávolítható, a tároló nem iszapolódik el.

Mindezeknek a folyamatoknak a megoldására megfelelõ gépi technológiát tud a KITE RT ÖNTÖZÉSI ÜZLETÁGA biztosítani úgy mint átemelõ-, átemelõ-homogenizáló-, öntözõszivattyúk, hígtrágya szeparátorok, szárnylapátos keverõ berendezések öntözõberendezések, különféle tartálykocsik ezek kijuttató adapterei, szervestrágya rakodók és szórók.

A technológia gépi elemei

1. Hígtrágya keverõk
Feladata a hígtrágya keverése homogenizálása. Felépítésük szerint, lehetnek fix vagy mobil, elektromos- vagy traktormeghajtásúak. Teljesítményük 1,5–18,5 kW elektromos kivitelnél, 40–60 kW a traktormeghajtásúnál. Az elektromos keverõk általában egy rozsdamentes állványon helyezkednek el, elforgathatók és függõlegesen állíthatóak egy csörlõ segítségével, míg a TLT hajtásúak függesztett kivitelûek, helyzetük hidraulikus munkahengerrel állítható. A KITE technológiában használt gépek CRI-MAN típusú, olasz gyártmányúak.

2. Hígtrágya átemelõ szivattyúk
Feladata a hígtrágya szállítása tározókból, szeparátor ellátása anyaggal, tartálykocsi töltése. Felépítésük szerint lehetnek elektromos- vagy traktormeghajtásúak, fix vagy mobil telepítésûek. Szállítási teljesítményük 10–200 m3/óra, emelõmagasság 4–30 m a technológiában használt gépek CRI-MAN és DODA típusú olasz gyártmányúak

3. Szeparátor (1. kép) DODA szeparátor
Feladata. A hígtrágya szétválasztása folyékony és szilárd részekre szeparálása, hogy a szétválasztott fázisok – kezelés-tárolás, szállítás, kiöntözés könnyebb legyen. Kivitelük elektromos meghajtású, fix telepített. Teljesítményük 1,8–4 kW. Fázisbontó teljesítményük 10–30m3/óra. A technológia gépei DODA vagy CRI-MAN típusúak.

4. Levegõztetõ
Feladata a kedvezõ folyamatok elõsegítése a hígtrágya tárolása közben. Kivitelük elektromos, teljesítményük 5,5–15 kW, levegõszállítás 3,7–5,1 m3/óra. Gyártó: DODA.

5. Hígtrágya öntözõszivattyú 
Feladata: öntözõ berendezések megtáplálása hígtrágyával. Felépítésük elektromos, motoros-aggregát, traktor-TLT hajtású lehet. Folyadékszállítás 40–160 m3/óra emelõmagasság 60–120 m. Az ajánlott technológia gépei. CRI-MAN vagy DODA vagy típusúak.

6. Hígtrágya kijuttató berendezés öntözéssel (2. kép) (Irriland öntözõberendezés)
Feladata a hígtrágya kiöntözése kiszórása vízágyúval vagy öntözõkonzollal. Kivitel: csévélõdobos öntözõberendezés turbina vagy diesel motoros meghajtással, vagy mindkét funkcióval. Csõátmérõ 40–140mm a csõhossz 100–600 m. Ajánlott géptípus: IRRILAND olasz gyártmány.
Hígtrágya kijuttatás tartálykocsis terítõegységgel. Tartályméret 1 700 l–27 000 l-ig, rozsdamentes acélból. Tartályfeltötés vákuumszivattyúval vagy centrifugálszivattyúval. Kijuttatás csigás terítõegységgel, csúszócsoroszlyán vagy talajlazítón keresztül is lehetséges. A technológia ajánlott gépei FLIEGL típusúak, német gyártmányúak.

Összefoglalva a probléma megoldására a gépi eszközök megfelelõ adaptálás után rendelkezésre állnak és a finanszírozás a KITE RT gépkereskedelmi hálózatán keresztül a felhasználók számára is elérhetõ.

Címünk. KITE RT ÖNTÖZÉSI ÜZLETÁG
4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
Tel.: 54/525-600
E-mail: [email protected]