MENÜ

A KWS repce fajtaajánlata a 2005. évi vetési szezonra

Oldalszám: 62
2014.05.30.

A hivatalos statisztikák szerint a magyarországi repce vetésterület – némileg növekedve a tavalyi évhez képest – õsszel mintegy 125 000 ha-t tett ki.


 

Bár a tél vége szokatlanul kemény volt, tartósan mínusz 10 fok alatti hõmérsékletek gyakran fordultak elõ, sõt mínusz 20 fok alatti hidegek is, a jó õszi kondíciónak és a hótakarónak köszönhetõen nem voltak jelentõsebb kifagyások, mindössze néhány ezer hektáron (2-3%) kellett kitárcsázni a repcét. Köszönhetõ ez az egyre jobb télállóságú új fajtáknak és hibrideknek, valamint nem utolsósorban a gondos, szakszerû repcetermesztõknek.Vitathatatlan, hogy az elmúlt években – fõleg a hibrid repcék robbanásszerû elterjedése óta – a nemesítõházak is élen jártak az intenzív repcetermesztés elterjesztésében, a termelõk informálásában. Ezért a profi repcetermelõ gazdaságokban a repce a megtûrt, extenzív növénybõl végre gondosan, odafigyeléssel mûvelt kultúrává vált. Ezt szépen mutatja a tavalyi országos rekordtermés is, amely csaknem 2,8 t/ha volt. A repcetáblák jelenlegi állapota szerint idén is jó termés ígérkezik, sajnos az átvételi árak már nem ilyen biztatóak a termelõk számára, ugyanis azok a tavalyinál lényegesen alacsonyabbak.A repcetermesztésben továbbra is a Dunántúl jár élen, a hazai vetésterület mintegy 2/3-a itt található, bár Észak-Magyarország és az Alföld is egyre jelentõsebbé vált. Legnagyobb területen repcét termesztõ megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén (közel 30 000 ha vetésterület), Somogy és Zala.Mivel sajnos a hazai olajrepce feldolgozás megszûnt, az ökológiai feltételek mellett egyre inkább a szállítási lehetõségek (közúton Bruck an der Leitha, uszállyal a Duna és a Tisza Szlovákiába és Nyugat-Európába) is megszabják a repcetermesztésre gazdaságosan hasznosítható területek elhelyezkedését.

Kívánatos lenne a hazai repcetermesztõ terület jelentõs növekedése (jó elõvetemény, non-food felhasználás: nem növeli az élelmiszeripari árualapot) amihez remélhetõleg a megújuló energiaforrások arányának növekedését elõíró EU kötelezettségeink lendületet adhatnak. A biodízel alapanyag-elõállítás gyakorlatilag korlátlan piacot és biztos, kiszámítható árakat ígérne a repcetermesztõk számára. Ezen kívül az alacsony glükozinolát tartalmú fajták hazai feldolgozásával jelentõs mennyiségû repcedara is keletkezne, amely csökkentené a szójaimport (GMO kockázat!) nagyságát.

 

A következõ termesztéstechnológiai elemek betartására fokozottan ügyeljünk a repce termesztése során:A vetésváltás betartása – szárazságra hajlamos területeken legalább 4 év után vessük a repcét újra. Vegyük figyelembe, ha az elõvetemény más keresztesvirágú növény (mustár olajretek) volt.A repce mély lazítást igényel – a karógyökerek erõteljes növekedésének biztosításához legalább 20–25 cm mély lazítás vagy szántás szükséges.

A fajtákat a tervezett vetésidõnek és a termõhelynek megfelelõen válasszuk meg – korai vetéshez a fajtarepcéket (ADDER, GRIZZLY, RODEO), késõbbi vetésekhez hibridet válasszunk (TRIANGLE).Nagyon fontos a megfelelõ állománysûrûség biztosítása – a betakarításkori tõszám ne legyen több 40–50 növény/m2-nél.A lehetõ legkevesebb gyomirtószert használjuk fel – a kezelések stresszt jelentenek a repce számára. Azonban kiemelt jelentõségû a galaj, az ebszékfû és a gabona árvakelés elleni védekezés.Ügyeljünk a rovarkártevõk (repcebolha, repcedarázs, ormányosbogarak, repcefénybogár, bundásbogár) elleni védekezésre.A repce a tél elõtt nem éhezhet! – növekedésének 40%-át az õszi idõszak teszi ki. Az õszi foszfor és kálium ellátás alapvetõ, az õszi nitrogén-ellátásnak biztosítani kell a gyors tavaszi fejlõdést is. A repce meghálálja a nitrogén adagolását, magas termésekhez tavasszal akár 100–120 kg hatóanyag kijuttatása is szükséges lehet.A télállóság biztosítása – a megfelelõ fajta kiválasztása mellett ne vessünk túl korán és túl nagy vetõmag mennyiséggel. Ha szükséges, használjunk regulátort (metkonazol vagy tebukonazol hatóanyagú fungicideket). A 4–6 leveles korig végzett bór, réz és mangán trágyázás javítja a télállóságot.A tavaszi túlzott nitrogén ellátás nyújtja a tenyészidõt és késlelteti a becõk kifejlõdését. Tavasszal a károsítók ellen a lehetõ legkorábban védekezzünk.

 

A repcetermesztés további fejlõdéséhez a KWS RAGT Hybrid Kft. versenyképes, korszerû fajtakínálata által is szeretne hozzájárulni.A KWS vezér repcéje a TRIANGLE, a közismert és méltán elismert középérésû hibrid repce. A TRIANGLE a 2002. évi állami elismerése után 2004-re a 2. legnagyobb területen vetett hibrid repcévé vált Magyarországon. Ez a hihetetlenül gyors karrier nem véletlen: az állami elismeréshez szükséges OMMI kísérletekben 3 év átlagában (2000–2001–2002) magtermésben 111,2%-ot ért el, 2002-ben éréscsoportjában az elsõ helyen végzett (a fajtarepce standardokhoz képest 133,1%-kal). A TRIANGLE a télállóság bajnoka: amikor a 2002/2003-as télen igen jelentõs fagykárok jelentkeztek, a TRIANGLE messze a legjobb télállóságú repcének bizonyult Magyarországon: az OMMI értékelésében a max. 9 fokozatú skálán 8,3 értéket kapott, amivel a hazai fajtarepce- és hibridkínálat legjobb télállóságú fajtája lett. Mindezt partnereink nagyüzemi termesztésében is bizonyította, így aki a biztos sikerre törekszik, nem hagyhatja figyelmen kívül fajtaválasztásában. Bár az elmúlt télen nem voltak jelentõsebb fagyállósági problémák, a KWS kisparcellás kísérleteiben a TRIANGLE idén is szépen szerepelt: a kipusztulási arány általában 5% alatt volt (a fajták átlaga: 10–20%).A TRIANGLE hibrid repcékre jellemzõ közepes olajtartalma a kimagasló magterméssel párosulva magas olajtermést ad. A TRIANGLE-t a magas fehérjetermés mellett az alacsony erukasav-tartalom és az ogu-INRA típusú hibridek átlaga körüli, határérték alatti glükozinolát-tartalom jellemzi. A TRIANGLE középmagas, robusztus szára jó állóképességet biztosít, betakarításkori magpergésre nem hajlamos. Kiemelkedõ termésstabilitása miatt minden repcetermõ helyre javasoljuk. A TRIANGLE az IKR és a KITE nagyüzemi kísérleteiben 2004-ben is (4 tonnát jóval meghaladó termésekkel) a legjobb fajták között végzett. Számos komoly repcetermesztõ gazdaságban üzemi szinten is 3,5–4 t/ha, sõt 4 t feletti termést is adott az elmúlt évben.A TRIANGLE-t maximum 600 000 növény/ha tõszámmal ajánljuk elvetni (ez 5–6 g ezermagtömeggel számolva 3–3,6 kg/ha), a megkésett vetést is kiválóan tûri. Akár szeptember közepén is vethetõ. Mivel az ilyen alacsony vetõmag mennyiségek kivetése – fõleg régebbi vetõgépekkel – nem egyszerû feladat, egy megoldásnak a sortávolság növelése tûnik. 60 növény/m2 tõszámnál, 12 cm sortávolság esetében a tõtávolság 13,8 cm (ez gyakorlatilag már szemenkénti vetést jelent), 15,2 cm sortávolságnál 11 cm, 24 cm sortávolságnál a tõtávolság csak 6,9 cm, ami már könnyebben elvethetõ. Természetesen ekkor a sorok záródásáig a gyomosodás jelentõsebb lehet. Erõteljes vegetatív fejlõdésnél õszi regulátoros kezelés javasolt, ami a télállóságot tovább fokozza, a tavaszi kezelés pedig az elágazások számát, ezzel a termést növeli.Ha repcetermesztését nem akarja egy kemény tél miatt kockáztatni, vessen TRIANGLE-t!A korai ADDER a KWS fajtarepce kínálatában már évek óta bizonyított. Ma, amikor a korai éréscsoportban már csak néhány fajta áll rendelkezésre a korai hibridek mellett, az ADDER-t azoknak a termelõknek ajánljuk, akiknek fontos a korai betakarítás. Figyelemre méltó az ADDER erõteljes kezdeti fejlõdése, a középmagas, erõs szárú növények, amelyek magas olajtartalom mellett megbízható termést nyújtanak.Jó évjáratban a fajtarepcék termése megközelítheti a hibridekét, amelyek elõnye elsõsorban a szélsõségesebb körülmények, megkésett vetésidõ és agrotechnikai hibák mellett emelkedik ki. Aki valamivel több termesztési kockázatot vállal, kedvezõ években az olcsóbb fajtarepcékkel is jó eredményt érhet el.A KWS kínálatában idén két új fajtarepce is megtalálható, amelyeket ez évben EU fajtalistáról kínálunk az újra fogékony repcetermesztõknek.A középérésû RODEO (1085-1A) az OMMI kísérletek elsõ évében messze kitûnt versenytársai közül. Számos tulajdonságát tekintve a hibrid repcékkel vetekedik: kezdeti fejlõdése éréscsoportjában a legjobb volt, jó télállóság, kiváló állóképesség, alacsony pergési hajlam, alacsony glükozinolát és magas fehérjetartalom jellemzi, mag- (106,8%) és olajtermése (107%) kiemelkedõen magas. Várhatóan ez év végén kerül állami elismerésre. A KWS üzemi és kisparcellás kísérleteiben idén is biztató képet mutat.A RODEO egy kiemelkedõ teljesítményû fajtarepce, próbálja ki, vesse el Ön is!

A francia RAGT elsõ repce fajtája, a középérésû GRIZZLY a másik újdonság az idei kínálatunkban. A Grizzly Franciaországban kiválóan teljesített, a hivatalos fajtakísérletek egyik vezetõ fajtarepcéje volt 2002–2004 között. A GRIZZLY kifejezetten alacsony, robusztus szárú, sötétzöld, erõsen hamvas levelû fajta. Magas termõképesség, jó télálló képesség és szárszilárdság jellemzi. Állami elismerésére várhatóan 2006-ban kerül sor.Eddigi hazai kisparcellás, OMMI és nagyüzemi tapasztalataink kedvezõek. Növénykórtani tulajdonságai rendkívül ígéretesek, a legfontosabb betegségekkel szemben (Sclerotinia, Phoma) átlagon felüli toleranciát mutat.

Vessen idén GRIZZLY-t és gyõzõdjön meg a fajta teljesítményérõl Ön is!

A repcetermesztéshez sok sikert, biztos piacot és a jelenleginél vonzóbb árakat kíván:Dr. Nagy Sándor

Agroszerviz vezetõ

KWS RAGT Hybrid Kft.