MENÜ

OLIMAC DRAGO, az „intelligens” kukoricacsõ-törõ adapter

Oldalszám: 24
2014.05.30.

A kukoricacsõ-törõ adapterekkel szemben ma a gazdálkodók – jogosan – igen sokrétû elvárásrendszert fogalmaznak meg.

Eszerint a kukoricacsõ-törõ adapter:

 • legyen könnyû – de erõs; egyszerûen és gyorsan lehessen vele vonulni,
 • eltérõ viszonyok között is optimálisan terhelje le a kombájnt,
 • jól, s ha lehet, automatikusan alkalmazkodjon a betakarítandó kukoricaállomány változásaihoz (szár- és csõméret, termésátlag stb.),
 • ne legyen érzékeny a gyomokra, a sortáv eltérésére, a megdõlt kukoricára,
 • a betakarítással egy menetben – alászántásra alkalmas minõségben –, alacsony tarlóval végezze el a kukoricaszár és ha van, a gyomok felaprítását a sorban és a sorközben is,
 • legyen üzembiztos, könnyen kezelhetõ/karbantartható, hosszú élettartamú,
 • ha lehet, kis veszteséggel legyen képes betakarítani a napraforgót is.

Örömmel jelenthetjük, hogy az OLIMAC DRAGO „intelligens” kukoricacsõ-törõ adapterek igen magas színvonalon teljesítik ezeket az elvárásokat, s ezt FVM-MI minõsítésük és az elmúlt két év hazai tapasztalatai is igazolták.

Hogyan teljesítik az OLIMAC DRAGO adapterek ezeket a feltételeket?

 1. Az OLIMAC DRAGO adapterek önhordó, hegesztett rácsszerkezetû vázzal készülnek, amelyek így 10–20%-kal könnyebbek, mint vetélytársaik, miközben szilárdságuk nagy. Ez különösen a rossz minõségû (pl. föld-) utakon való vonulásnál jelent kisebb sérülési kockázatot, de célszerû esetben lehetõvé teszi nagyobb sorszámú (4/6–6/8–8/12 soros), a kombájn áteresztõképességét optimálisabban leterhelõ adapterek használatát is.
   Az 5–6–7 és 8 soros adapterek hidraulikusan összecsukható kivitelben is készülnek, s ezek nagyon elõnyösek a bérvállalkozások és a sokat vonuló, nagyobb méretû üzemek számára, hiszen az adapter a 3 m-es vonulási szélességre néhány perc alatt összecsukható. Ezzel jelentõs – munkával hasznosítható – mellékidõ takarítható meg, s a vonulás sötétben is biztonságos.
 2. Az OLIMAC DRAGO adapterek igen kiválóan alkalmazkodnak az üzemeltetõ kombájnok teljesítményéhez, mivel extra hosszúságú késes törõszerkezetükkel más adaptereknél 20–25%-kal nagyobb munkasebesség, s így területteljesítmény elérését teszik lehetõvé. Ezzel a csõtörõ kapacitással a legelterjedtebb nagyobb kombájnok is megfelelõen leterhelhetõek. A mintegy 0,5–1 mm-es réssel dolgozó késes törõszerkezetnek köszönhetõen az adapter a szárat már lehúzás közben bevágja a nóduszok között, így könnyebb a zúzás, s a szár elbomlása is gyorsabb, hiszen a víz be tud hatolni a szár belsejébe.
 3. Az OLIMAC DRAGO csõtörõ adapterek egyedülállóan extra szabadalmazott szolgáltatása az az új fejlesztésû törõlécállító automatika, amely szellemesen és biztonságosan oldja meg, hogy az adapter soronként, automatikusan és minden pillanatban optimalizálja a törõléctávolságot az éppen betakarított kukorica szárvastagság méretének megfelelõen, megakadályozva a forgókban vagy más táblafoltokon termett kisebb csövek elvesztését, vagy a törõhengerek közti szétmorzsolódását. Ez a kitûnõ egység a csõveszteség mértékét akár 70–90%-kal is csökkenti!
 4. A gazdálkodók körében – különösen a dél-dunántúli régiókban – egyre nagyobb problémát okoz az amerikai kukoricabogár kártétele, s a fertõzés nyomán kialakult szárdõlés. Az OLIMAC DRAGO adapterek igen lapos, mindössze 18°-os talajrahelyezési szögük következtében alapkivitelben is jó hatásfokkal emelik fel a megdõlt szárakat, de a kétoldali opciós hajtott emelõcsigákkal a legnehezebb helyzetekben is eredményesen dolgozhatnak.
 5. Az OLIMAC a hatékony szárzúzás területén is egyedülállót alkotott szabadalmazott álló + lengõkéses szárzúzó egységével. A speciális hajtómûrõl mûködtetett, s késekkel felszerelt lehúzó hengerek alá azok feléig benyúló zúzókések 2 500 1/min fordulatszámmal, a talajjal párhuzamosan, ellenkéssel szemben forognak. Mivel a rendkívül lapos adapter akár a földön csúszva, talajkopírozó egységgel is dolgozhat, a zúzókések mindössze 10 cm tarlómagassággal is képesek felaprítani a kukoricaszárat és a sorközben levõ esetleges gyomokat vagy elfekvõ szárakat egyaránt. Az OLIMAC DRAGO adapterek egyaránt hatékonyan és jó minõségben zúzzák a nagy tömegû zöld és száraz kukoricaszárakat is, és nem érzékenyek a nagyobb gyomtömegre sem, mivel a késes törõszerkezet ÖNTISZTÍTÓ.
 6. A DRAGO adapterek hajtásrendszere a rendkívül átgondolt tervezés eredményeképpen egyszerû, minden lényeges elemét biztonsági kapcsolók védik. Az adapteren alkalmazott hajtómûvek olajkenésûek, így napi karbantartást csupán néhány csapágyon kell elvégezni. Természetesen az esetleges javítások is könnyen végrehajthatóak.
 7. A legtöbb kukoricacsõ-törõ adapter csak óriási (akár 10%-os) veszteség mellett képes a napraforgó betakarítására. Az OLIMAC a napraforgó betakarítási problémára is frappáns megoldást talált egy egyszerû betétkés alkalmazásával. A lapos talajra helyezési szögnek és az álló betétkésnek köszönhetõen ezek az adapterek 1,5–3% veszteséggel képesek a napraforgó betakarítására, így kisebb (100 ha alatti) napraforgó-területek esetén nem szükséges napraforgó betakarító célgépet/adaptert vásárolniuk.

Az OLIMAC tagadhatatlan elõnye még, hogy specializált gyártó, aki évente 600–800 db adaptert gyárt, s speciális ismereteibõl és tapasztalataiból szeretne megélni, s abból minél többet átadni Önöknek. Ön egy-két hét alatt hozzájuthat új adapteréhez! Hasonló okból az alkatrészellátás is biztonságos, hiszen nincs kitéve a részegység- és alkatrész-beszállítók késedelmének, ami oly sok olaszországi termék közös problémája.

Ne feledje, az OLIMAC DRAGO adapterekkel nagyobb teljesítménnyel, kisebb veszteséggel és jobb minõségben dolgozhat, tehát költségeket takaríthat meg: Önnek hosszú távon termel jelentõs nyereséget!

Pannonagri Kft.