MENÜ

Repce boom Európában?

Oldalszám: 67
Galankó Attila 2014.05.29.

Kérdés: velünk vagy nélkülünk?
Vigyázat! Nem tudományos, de szakmai adatokon alapuló írás!

Európai szakértõk feltartóztathatatlannak látják a repce elõre törését. Az elkövetkezõ években az ipari, elsõsorban a repce biodízelként való feldolgozása jelentõsen emelkedni fog, ami egyben e növény bõvülõ piacát is jelentheti. Ez az ipari, energetikai felhasználás az összeurópai repcetermés 50%-át is képes felvenni. Az EU csatlakozás utáni EU 25-ök célkitûzése, hogy 2010-re a primer energiaforrások 5,75%-át, ahová az üzemanyag is tartozik, megújuló energiaforrásokból nyerjük. Azokban az országokban, ahol a politika követi a gazdaságpolitikai jelzéseket és igazán támogatja a nemzeti gazdasági fejlõdést, folyamatosan zajlik a feldolgozó kapacitások bõvítése, fejlesztése. Pl. Németországban 2005 végére 1,9 millió t feldolgozó kapacitás fog kiépülni. A 2005 évi várható igény 2,45 millió t repce, aminek biztosítására 0,55 millió tonnás importra van szükség. Mivel a repcetermesztõ terület bõvítése csak meghatározott mértékig lehetséges, fontos lesz a más országok, akár Magyarország által is megtermelt repce. Ausztriában szintén napirenden van új olajfinomító(k) építésének a kérdése.

A repceolaj-felhasználás másik, látványosan fejlõdõ területe a repce-étolaj-elõállítás, ugyanis a legújabb kutatások (újra)bizonyították a repceolaj egészséget pozitívan befolyásoló hatását. Ennek egyik kitûnõ példája az anyacégünk, a SAATBAU LINZ által mûködtetett osztrák RAPSO-program. Ez nem jelent mást, mint ellenõrzött körülmények között zajló, egészséges, márkázott, nemzeti termék elõállítását, amivel minden részt vevõ jól jár. Mit kell vállalnia a RAPSO-programban részt vevõ gazdáknak? Meghatározott, a hazai piacon szereplõ legjobb fajták fémzárolt vetõmagját kell elvetni. A vetést jól látható út közelébe, de forgalmas úttól legalább 50 m távolságra kell elhelyezni. A területet ki kell táblázni egy nagy Rapso étolajos táblával, ami mellett minden osztrák elautózva, vagy elbiciklizve büszkén kihúzza magát, hogy kiváló minõségû hazai terméket támogat, amennyiben ezt vásárolja hétköznapi fogyasztóként. Ez a nemzeti marketing stratégiának fontos része, plusz, mint márkajegyzett termék további EU-s támogatásban részesül. A repcetábla dûlõjét 5 m szélesen valamilyen alacsonyabb, más színnel virágzó növénnyel kell körbevetnie, aminek a magját ingyen kapja és a termelésbõl e miatt kiesõ területre, mint ugarra, ugyancsak plusz támogatást kap. Az ilyen, esztétikailag is szép terület hozzájárul Ausztria rendkívül pozitív turisztikai megítéléséhez is. Az egész termesztési folyamatot dokumentálni kell, de ez nem jelent további tehertételt egy átlagos táblatörzskönyv vezetéséhez képest. A technológia különös elõírásokat nem tartalmaz, de a betartásukat a vegetáció folyamán nyomon kísérik, és folyamatos szaktanácsadással támogatják a termelõket. Mindennek fejében garantált átvételi biztonságot és átlagosan 15% felárat érnek el a gazdák.

A fenti példák is mutatják, hogy az ilyen célok megvalósítása nem csak, és nem elsõsorban az ország nagyságától függnek (lásd Ausztria vetésterülete). Sokkal inkább szemléleten és jó szándékú összefogáson. Persze lehet, hogy Magyarországon ehhez már túl sok jóakaratra lenne szükség, de ha „csak” a kölcsönös elõnyöket hozó együttmûködés hívna életre ilyen, vagy hasonló programokat, az sem lenne baj. Higgyünk benne, hogy nekünk is sikerülhet!


x