MENÜ

A kocák takarmányozása a szaporodási ciklus alatt

Oldalszám: 100
Dr. Szerdahelyi András 2014.06.06.

A tenyészkocáktól maximális teljesitményt csak abban az esetben várhatunk el, ha azok igényeit minden fázisban az adott idõszaknak megfelelõ módon és mértékben elégítjük ki.


 

A szaporodás egyes fázisai jelentõsen különböznek az állatok tápanyag-igényeinek szempontjából.M inden vemhességi ciklus eredményességét nagymértékben a megelõzõ laktációs és választás utáni idõszak történései determinálják. Laktáció alatt a koca veszít a testtömegébõl, mivel a tejtermelés igényeit még a legkoncentráltabb takarmányozással sem tudjuk kielégíteni. Ez így el is fogadható, ha a testtömeg csökkenés mérsékelt szinten marad, nem haladja meg a 20, egyes újabb vélemények szerint a 10 kg-ot. A szaporodás – éppúgy, mint minden más életfolyamat – energia függõségû, ezen belül a szaporodás – fõleg az ivarzás és a tüszõfejlõdés – nagy energiaigényû folyamat. A választás utáni újra ivarzás idejére az energetikai folyamatokat pozitív irányba kell állitani. Ez annál könnyebb, minél jobban tudjuk mérsékelni a koca laktáció alatti testtömeg csökkenését.Nagyon fontos a takarmányban az egyes tápanyagok mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya. Ha bármelyik fontos tápanyagból hiány adódik, az limitáló lehet a többi értékesülése szempontjából. Mégis ki kell emelni ilyen vonatkozásban az energia szerepét, mert az energiahiány abszolút limitáló hatású még abban az esetben is, ha minden más tápanyag optimálisan biztosított.A szoptatás alatt törekedni kell arra, hogy a kocák maximális takarmányt, ill. energiát tudjanak felvenni. Hazai gyakorlatban ez a maximális takarmányfelvétel 4,5–6 kg mennyiséget jelent, ami nagyon kevés. Erre hajlamosit a gyakorlatban leginkább alkalmazott napi kétszeri etetés az elletõben. Kétszeri etetéssel ennél nagyobb mennyiség nem is igen etethetõ meg. Még akkor sem, ha a kocákat elõzõleg a vemhesség utolsó szakaszában „gyomrosították”, azaz naponta csak egyszer etették. Angol szakirodalomban létezik az ún. Stotfold módszer, miszerint a kocának ellés napján 2,5 kg takarmányt adnak, majd 10 napon át napi 0,5 kg-mal növelik a fejadagot. Így a 11. napra állatonként naponta 7,5 kg takarmány felvétel érhetõ el. Ezután a kocákat egyedileg a szoptatott malacok száma szerint takarmányozzák, és 13-as alom esetén a laktáció csúcsán 10,5 kg a napi takarmányfogyasztás. Hazai gyakorlatot is tudok említeni. A Green 2000 Kft. egyik telepén (1500 koca) naponta négyszer etetnek az elletõben – 6, 10, 14 és 18 órakor-, és 7,5–8 kg takarmányfelvételt tudnak elérni. Az eredmény a kiegyensúlyozott 80%-os ellés és 10,7 született élõ malacátlag. A szezonális eredménycsökkenés nem haladta meg az 5%-ot.A szoptató kocatápnak az alábbi fõbb beltartalmi értékekkel kell rendelkezni: energia DE 14,5 MJ, em. ny. fehérje 17–18%, lysin 1,1%, Ca 1,1%, P 0,7–0,8%. Különösen fontos a takarmány összetétel és a takarmányfelvétel biztosítása az egyszer ellett kocák – kocasüldõk – esetében, hiszen azok a kihordott vemhesség után a malacok felnevelése mellett még intenzív növekedési fázisban vannak, és hatványozottabban kerülhetnek energia-deficitbe.A kocák kondicióját az 5 pontos kondíció bírálati skála alapján ítélhetjük meg. Eszerint az elletõbe bemenõ kocák átlagos kondíció értéke 3,5 körül kell legyen, míg a választáskor ez az érték ne csökkenjen 2,5 alá.Választás után a kocákat általában 24 órán át koplaltatják az apasztás megkönnyítése és a tõgygyulladás elkerülése érdekében. Ez alkalmazható, de nem feltétlenül szükséges, hiszen az elapasztás nem a takarmány hiánya, hanem a ki nem szopott tej negatív nyomása miatt következik be. Alapelvként kell elfogadnunk, hogy a javuló kondícióban van a legjobb szaporodás. A szoptatás alatti katabolikus állapotot anabolikussá kell változtatnunk. A választástól az ivarzásig maximális energia bevitelre kell törekednünk, hiszen a már említettek szerint a szaporodás nagy energiaigényû folyamat, és a kocák a választás után indítják be a ciklusos ivari mûködésüket. Az ekkor megetetett energia bizonyos határokon belül egyenesen arányos az ovulációs rátával, így a potenciális alomszámmal. Ezért ebben, a normálisan 4–7 napos idõszakban szoptató kocatápot etessünk egyrészt annak magasabb energia- és tápanyag tartalma miatt, másrészt a takarmányváltozás elkerülése érdekében. A sertés ugyanis enzimatikusan emésztõ állatfej, és minden takarmányváltoztatás néhány napos emészthetõség-csökkenést okoz.A termékenyítés után következõ egy hét a következõ kritikus fázis. A folytatólagos magas energiabevitel ebben az idõszakban növeli a korai magzatelhalás mértékét. Ezért a termékenyítés napjától váltsunk át vemhes kocatápra, és egy héten át etessünk létfenntartó takarmánymennyiséget – kb. 2 kg takarmány/nap/állat. A vemhes kocatáp legfontosabb beltartalmi összetevõi: energia DE 13,5 MJ, em. ny. fehérje 12–13%, lysin 0,7, Ca 1,0%, P 0,7%. Mindenképpen jelentõsen csökkenteni kell a fehérje mennyiséget, mivel a magas fehérjetartalom egyrészt szaporodásbiológiai zavarokat okoz – pl. cysta képzõdés –, másrészt a felesleges fehérje-etetés miatti N-ürítés jelentõs energia felhasználást von maga után. A vemhesség elsõ 80 napjában a magzatoknak és a magzati függelékeknek nincs különösebb mennyiségi táplálóanyag-igényük, mert ekkor nem a növekedésük, hanem a fejlõdésük dominál.A termékenyítés utáni 7–30. napig a kocákat a létfenntartó szint felett 10%-kal kell takarmányozni, és ekkor korrigálhatók az esetleges kondíció problémák. Általánosságban a kocák napi fejadagja 2,6–3 kg vemhes kocatáp. Azért szükséges a létfenntartó szintet kissé meghaladó energiabevitel, mert ekkor kell „tudatosítani” a kocával azt, hogy ellése után nem kell tartani a táplálék hiányától.

A vemhesség 30. és 80. napja között a takarmányozás létfenntartó szintû vemhes kocatápból. Ez kb. napi 2 kg fejadagot jelent – plusz mínusz 10% a kondíció függvényében. A nagyobb fejadagok etetését kerülni kell, mert a kocák ebben az idõszakban hízlalhatók el. A kövér kocák viszont sok problémát jelenthetnek a született malacok súlya, az alom kiegyenlítettsége, a tejtermelés szempontjából.A magzatok intenzív mennyiségi növekedése a vemhesség utolsó harmadában megy végbe (ekkor megkétszerezik addigi tömegüket). Ezért az utolsó hónap folyamán a vemhes kocáknak adott fejadag a létfenntartó takarmánymennyiség 1,5–2-szerese legyen. Célszerû ebben az idõszakban már a szoptató kocatáp etetése. A koca ekkor nem hízlalható el!!!Ha lehetõségünk van rá, az elletõbe történt betelepítéstõl az ellésig célszerû a kocákkal ún. elletõi tápot etetni napi mintegy 2,5 kg mennyiségben. Ennek a tápnak az a különlegessége, hogy magas rosttartalmú (8–10%) és savanyítót tartalmaz. A savanyító szerepe a húgyuti fertõzések megelõzésében van. A magas rosttartalom intenzívebb bélperisztaltikát idéz elõ. Így egyrészt megelõzi az ellés körüli bélsárpangást, másrészt intenzívebbé teszi az elléskor a méh-kontrakciókat. A méh mindig olyan intenzitással funkcionál, mint a bél. Gyorsíthatók az ellések, és megelõzhetõ az MMA szindróma.