MENÜ

Tõgygyulladás-kontroll eljárások

Oldalszám: 105
Dr. Bak János 2014.06.06.

A tõgygyulladás-kontroll eljárások áttekintésénél, e cikkben nem törekedtünk a téma teljes felölelésére. Cél volt a témakörben a rövid lényeg kiemelése, ismertetése.

Az utánpótlás-állományMint tudjuk, a tõgygyulladás-kontroll célja az új tõgy-negyed fertõzések minimálisra csökkentése, a nyerstej alacsony szomatikus sejtszámának és csíraszámának fenntartása. Tapasztalat, hogy elléskor a frissen ellett üszõk tõgy-negyedeinek 5–10%-a a szokásos fertõzõ baktériumokkal fertõzött. Az is tény, hogy az utánpótlásra szánt teheneket – különösen a más tehenészetben már fejt teheneket – potenciális tõgyfertõzési forrásnak kell tekintenünk. Az elõzõekbõl is következik, hogy minden tehenészetnek célszerû olyan rendszert fenntartani, amelyben minden üszõnek és minden tehénnek fertõzésmentesnek kell bizonyulnia, mielõtt a fejt (fejõházban fejt) állomány közé engedjük õket.

 

Tõgygyulladás-kontroll fejés alattA fejési tevékenység sem veszélytelen a tõgygyulladás terjedése szempontjából, mivel fejés alatt, a tõgygyulladás kontakt terjesztõje lehet: a fejõgumi (fejõkészülék), a fejést végzõ dolgozó keze és a tõgyelõkészítéskor felhasznált anyagok.A fejõgumik tõgygyulladást terjesztõ hatása mérsékelhetõ:

    • a fejõgumik ütemezett cseréjével,
  • fejõkészülék-öblítõ (visszamosó) alkalmazásával (két tehén fejése között a tejjel ellentétes irányban vizet és levegõt, vegyszert és vizet, plusz levegõt áramoltatnak a kollektorból a fejõgumikon át, szabad kifolyással).

A fejést végzõ dolgozó kezének, és a tõgyelõkészítéshez használt anyagoknak a tõgygyulladást terjesztõ hatása a tõgyelõkészítés módjától is függ. A választható tõgy-elõkészítési módot viszont nagymértékben befolyásolja a tõgyek tisztasága, szennyezettsége.Célszerû tehát arra törekednünk, hogy a tehén tõgyét ne fejés elõtt próbáljuk megtisztítani a szennyezõdéstõl, hanem a fejések közötti idõben teremtsünk a tehenek számára száraz, tiszta környezetet.Ügyeljünk a pihenõbokszok tisztaságára, az almozásra, az istállók, a karámok, a legelõk és a felhajtó utak állapotára, tisztaságára. Ez azért fontos, mivel a tehenek körüli tisztaság (és száraz környezet) hozzájárul a jobb minõségû tej elõállításához, csökkenti a tõgygyulladás veszélyét és megkönnyíti, lerövidíti a tõgy-elõkészítési munkát.A jól végzett tõgyelõkészítés elõsegíti a tejleadást és csökkenti a tõgyfelületen a baktériumok számát. A jól végzett tõgyelõkészítés eredményeként tiszta, száraz és feszes lesz a tõgybimbó. Nedves tõgyelõkészítésnél gyakran elõfordul, hogy az tõgyelõkészítés befejezése után, a bimbó fölötti tõgyfelület nedves marad. Következményként, fejés közben baktériumokkal szennyezett víz folyik a fejõgumi szájnyílásához, majd a vákuum hatására a fejõgumiba, ami rontja a tej minõségét és növeli a tõgygyulladás kockázatát.Kevesebb a tõgy-elõkészítési munka, a tõgy felülete könnyebben megszárad, könnyebben szárazra törölhetõ, ha csak a bimbókat nedvesítjük. Ugyanakkor, nem higiénikus, ha a bimbók felületét csupán a levegõ szárítja meg. Ilyenkor ugyanis a szennyezõdés (baktériumok) nagyobb része a bimbófelületen marad (lássd 1. és 2. táblázat).Az egyedi papír tõgytörlõk használata a fertõzéstovábbítás mérséklése szempontjából ajánlatos. A tõgybimbó felületének papírtörölközõvel legalább 10 másodpercig való törlése (szárítása) a bimbókon lévõ baktériumok számát a felére csökkenti, de a törlés a tejminõség szempontjából is eredményes (1. táblázat 3., 4., 7., 8. és 10. sor). A táblázat adatai szerint, tökéletes eredményt a jól elvégzett bimbótisztítás és bimbószárítás együttesen adja. A 2. táblázat adatai alapján kimondható az a javaslat, hogy a fertõtlenítõszeres tõgyelõkészítést soha ne abban a tudatban használjuk, hogy az a tõgybimbó felületén lévõ összes mikroorganizmust eltávolítja. Önmagukban a tõgyelõkészítéshez használt fertõtlenítõszereknek csekély szerepük van a bimbófelület csíraszámának csökkentésében (2. táblázat 3. és 5. sor). Egymenetes, és egyben kevesebb munkával elvégezhetõ lehet a tõgyelõkészítés (tisztítás, fertõtlenítés, szárítás), fertõtlenítõszerrel és alkohollal átitatott egyszer használható papírkendõvel. A kendõ kissé durva anyaga segíti a mechanikai tõgyelõkészítõ hatást, a benne található vegyi anyag a baktericidhatást, az alkohol a gyors leszáradást. Az alkoholos kendõ a fejést végzõ dolgozó kezét is fertõtleníti, csökkentve a fertõzéstovábbítás lehetõségét. Fontos tudnunk, hogy hatékony, fejés utáni bimbófürösztéssel az új fertõzések aránya akár 50%-kal is csökkenthetõ.

Egyéb kontroll eljárásokA nagy szomatikus sejtszámú teheneket a fejõházban, utolsó csoportban ajánlatos fejni. Hatékony higiéniai eljárások alkalmazása esetén a potenciálisan fertõzõ tehenek elkülönítése kevésbé fontos. Ezzel szemben a Stap.aureus és a Strep.agalactiae fertõzött tehenek elkülönítése (mikrobiológiai vizsgálat után) fontos része lehet a tehenészet tõgygyulladás-kontroll programjának (3. táblázat).


A megfelelõ fejési higiénia, a kiváló mûszaki állapotú-, valamint a fejt állomány tejleadó képességéhez méretezett fejõberendezés, a tõgygyulladást okozó baktériumok fajtájától függetlenül, általában hatékony megelõzõ tevékenységnek számít.