MENÜ

USDA elemzés az EU-25 hústermelésérõl

Oldalszám: 98
Tóth Péter, Dr. Báder Ernõ 2014.05.29.

Az amerikai mezõgazdasági tárca (USDA) tanulmánya az Európai Unió marha-, sertés-, és baromfihús ágazatával foglalkozik. A 2003-as év tényszámait ismertetve, 2004-2005-re ad elõrejelzést a termelésrõl, a fogyasztásról és a külkereskedelemrõl.

Az elemzõk szerint a tíz ország 2004-es csatlakozása, a CAP-reform, az új környezetvédelmi, állategészségügyi és állatjóléti intézkedések befolyásolják az ágazatok termelését. Még abban az esetben is, ha a reform közvetlenül nem érinti az ágazatot, például a sertés- és baromfihús-termelést.  Hatást gyakorol viszont a takarmánytermelésre és a takarmányok árára.

MarhahúsA régi tagországok farmerei egyelõre csak ismerkednek a 2003-ban meghozott, és 2005-ben életbe lépõ reform következményeivel. 2004-ben még a régi rend szerint folyósítják a támogatásokat, ennek hatására a vágómarha- és a marhahús-termelés csekély növekedése várható. 2005-tõl, a termeléstõl leválasztott, vagy részben függetlenített támogatások a termelés visszaesését okozzák.Az új tagországok termelése és kínálata is olcsóbb, mint a régieké. A kereskedelmi korlátok 2004. májusi megszûnése valószínûleg fellendíti a nyugat-európai importot a kelet-európai országokból, fõként Lengyelországból. Az élénk kereslet az új tagországok termelésének bõvülésével járhat. Ez a trend már a közeljövõben stabilizálhatja az EU-25 marhahús termelését.Az EU-15 országai 2001 után már nettó importõrök voltak marhahúsból. 2004-ben (a huszonöt országra vonatkoztatva) a nettó import 100 ezer tonnán fölüli lesz. A jövõ kereskedelmét nagymértékben nehezítheti az ugyancsak 2005-tõl életbe lépõ, a réginél szigorúbb állatszállítási rendtartás. Egyes vélemények ugyan kétségbe vonják ennek betarthatóságát, ellenõrizhetõségét.Az új tagországok az EU-25 marhahús-termelésének 9 százalékát adják. A lakossági jövedelmek középtávon várható jelentõs emelkedése megnöveli a marhahús iránti igényt. Jelenleg nettó exportõrök marhahúsból, a nettó export volumene a következõ években a jövedelmi helyzet alakulásától függ. A régi tagországokban 2004-re visszaáll a BSE-kór fellépése elõtti fogyasztási szint. Az import folyamatos, kismértékû emelkedése várható, az export csökkenése mellett.A régi tagországok közül a három legnagyobb termelõ Franciaország, Németország és Olaszország. E három ország 2004-es kibocsátása 3,9 millió tonna, 2005-ben hasonló mennyiségre lehet számítani. A legjelentõsebb fogyasztó Franciaország, ahol a 2004-es termelés éppen csak fedezi a belsõ szükségletet, a 2005 évi már nem. Németország viszont mintegy 200 ezer tonnával nettó exportõr marhahúsból (ez az egyetlen húsféleség, amelybõl a termelés meghaladja a fogyasztást). Olaszország nettó importõr, évi 300 ezer tonnával.Az új tagországok három legnagyobb termelõje Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Magyarország. Hazánk évrõl évre kevesebb marhahúst termel, 2004-ben csupán 37 ezer tonnát (az USDA becslése szerint), A lengyel termelés közelíti a 300 ezer tonnát és évi mintegy 50 ezer tonna nettó exportot tesz lehetõvé.

SertéshúsA 2004. májusi bõvítés hatására a közösség sertésállománya 18 százalékkal növekedett. A huszonöt ország együttes állománya azonban csökkent. A visszaesést a 2003-as szárazsággal és a sertések alacsony termelõi árával magyarázza az USDA. A 2004-es hústermelést 21 millió tonnára, a 2003-as évinél 250 ezer tonnával kevesebbre becsüli a tanulmány. 2005-ben – elsõsorban a javuló árak hatására – már növekszik a termelés.A belsõ fogyasztás 2004-ben a termelést követve visszaesik, különösen az új tagországokban, amelyekben jelentõs a csak saját szükségletre termelõk száma. 2005-ben ismét növekedésnek indul, de még nem éri el a 2003-as szintet.Az EU-25 országának évi nettó exportja (harmadik országokba) 1,2–1,3 millió tonna. A BSE-kór, valamint az ázsiai madárinfluenza fellépése megnövelte a sertéshús iránti keresletet. Az exportexpanzió ellenében hatott viszont Oroszország importkorlátozása, továbbá az olcsó brazil sertéshús versenye.A régi tagországok három legjelentõsebb termelõje Németország, Spanyolország és Franciaország. E három ország együttesen 9,6 millió tonna sertéshúst állít elõ 2004-ben. A német 4,2 millió tonnás termelés sem fedezi a belsõ fogyasztást, évi 250 ezer tonna körüli a nettó import volumene. Spanyolország azonban több mint félmillió tonnával nettó exportõr.Az új tagországok termelési sorrendje: Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Magyarország, megegyezõ a marhahúséval. A hazai termelés harmadik helye viszont már nem jelent akkora leszakadást az elsõ két helyezettõl, mint a marhahús esetében. A 450–460 ezer tonnára tehetõ magyar termelés csak alig valamivel több a belsõ felhasználásnál. Hasonló helyzetben van Csehország is, ott az 560 ezer tonnás termelés körülbelül megfelel a belsõ fogyasztásnak. A lengyelek évi 100 ezer tonna nettó exportot bonyolítanak.

BaromfihúsAz USDA tanulmány a brojler- és a pulykahús-ágazattal foglalkozik, nem tartalmaz víziszárnyasokra vonatkozó elõrejelzést.Az EU-25 csirkehús termelését 2004-re 7,7 millió tonnára becsüli az amerikai mezõgazdasági tárca értékelése. A termelés lassú, évi 50–70 ezer tonnás emelkedését prognosztizálva. Belgiumban és Hollandiában visszaáll az ázsiai madárinfluenza elõtti termelési szint, Franciaországban viszont tovább csökken a kibocsátás. Az ágazat középtávú fejlõdését nagyban befolyásolja az abraktakarmányok áralakulása. Az új tagországokban a belsõ piacon elérhetõ, az eddigieknél magasabb árak valószínûleg serkentik a termelést.A belsõ fogyasztás is lassú ütemben, évi 80–100 ezer tonnával nõ. A termelési többlet emellett is évi félmillió tonnára tehetõ. A harmadik országokba kiszállított mennyiség középtávon csökken, szemben a belsõ forgalom emelkedésével. A huszonöt tagország közötti kereskedelmet elõsegíti, hogy a nyugat-európai fogyasztók a fehér mellhúst részesítik elõnyben, az új tagországokban viszont az olcsóbb testtájak keresettek.A tizenötök három legnagyobb termelõje az Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, együtt 3,3 millió tonna brojlert állít elõ. Az elsõ két ország fogyasztása így is meghaladja a termelést. A franciák azonban jelentõs exportot bonyolítanak le.Az új tagországok legjelentõsebb termelõje ebben az ágazatban is Lengyelország, de évi 600 ezer tonnás termelése csupán fele a régiek közül a legnagyobb termelõ, Nagy-Britannia volumenének. A lengyelek nettó exportja 60–70 ezer tonnára tehetõ. A második helyezett Csehország 300 ezer tonnás termelése kevéssé elmarad a belsõ szükséglettõl. Magyarország termelése – szemben az elsõ két helyen lévõ országgal – az utóbbi években visszaesett, a 170 ezer tonna körüli mennyiség csak alig valamivel több a belsõ fogyasztásnál. Az USDA-elemzés rámutat a hazai baromfiágazat sajátosságára, hogy a termelés majdnem három egyenlõ súlyú részre tagolódik: a brojler, a pulykahús és a viziszárnyasok húsának elõállítására.  A magas, az EU átlagát jóval felülmúló magyar egy fõre jutó baromfihús-fogyasztás a jövõben is fennmarad, az export viszont csökken.Az EU-25 országa évi 2 millió tonna körüli pulykahúst termel. Ez a mennyiség mintegy 100 ezer tonnával haladja meg a belsõ szükségletet. Az elõzõ évtizedben a termelés és a fogyasztás is gyors ütemben nõtt, mára a növekedés lelassult, a legjelentõsebb termelõ, Franciaország teljesítménye visszaesõben van.Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a régi tagországok három legnagyobb termelõje. Közülük csak a franciák nettó exportõrök, a másik két ország importra szorul.A régi tagországok termeléscsökkenését ellensúlyozza az új tagországokban a termelés bõvülése. Fõként a lengyel termelés gyors növekedésére számít az USDA elemzése. A mostani, 200 ezer tonnát közelítõ kibocsátás kevéssel meghaladja a belsõ igényt. A második Magyarország, ahol a brojlerhússal ellentétben a pulykahús-termelés még felfutóban van. A hazai termelés alig több a fogyasztásnál, az export jelentéktelen. Szlovákia a harmadik a sorban, termelése megegyezõ a belsõ felhasználással.

Bõvebb információkat a szerzõknél, illetve az Agrár Európa Nemzetközi Agrárgazdasági Hírlevelében talál.