MENÜ

Reglone AIR – a biztos megoldás a napraforgó deszikkálására

Oldalszám: 49
Radvány Béla, Máté Endre 2014.05.29.

A Reglone a napraforgó deszikkálásának már több évtizede eredményesen használt készítménye, és a Reglone AIR kifejezetten a magyarországi körülményekre kifejlesztett készítmény.

Fõbb elõnyei:

 • a napraforgót és a gyomokat egyaránt maradéktalanul leszárítja,
 • hatása rendkívül gyors, a kezelés után a kultúrnövény néhány nap múlva – 5–10 nap – betakarítható,
 • esõállósága kiváló, fél órával a kezelés után már nem mosódik le a növényrõl,
 • felhasználásával jelentõs szárítási költség takarítható meg,
 • kaszathéjrepedést nem okoz.

Ha csapadékos marad az idõjárás, akkor ez kedvez a gombabetegségek járványszerû fellépésének. Különösen a késõn fellépõ kórokozók – pl. a szürkepenész – okozhatnak jelentõs kártételt a tányér szétesésével. Egyes szárbetegségek pedig dõlést idézhetnek elõ, ami a betakarítási veszteséget növeli. A Reglone AIR gyors, blokkoló hatásának köszönhetõen egy jól idõzített deszikkálással ezek a veszélyek elkerülhetõk.

A deszikkálást a kaszatok 25–30%-os víztartalmánál lehet elkezdeni. Ekkor már az olajtartalom beépülése a kaszatba befejezõdött.

A légi kijuttatásnál – mely az agrár-környezetgazdálkodási pályázat keretében végzett gazdálkodás esetében is megengedett –  minimum 50 liter a hektáronként kijuttatandó vízmennyiség. Rendkívül fontos hogy a permetezés durvacseppes formában kerüljön elvégzésre, ami a permetezendõ növényfelület minden cm2 –re 15–25 db, átlagosan 450–600 mikron nagyságú permetcsepp kijuttatását jelenti. Ezzel a permetezési móddal biztosítható, hogy a készítmény kisebb párolgási veszteséggel kerül a növény felületére, és ezzel az elsodródás veszélyét is nagymértékben csökkentjük. A légi kijuttatásnál a cseppnehezítõ adalék (pl.BANDRIFT) használata minden esetben kötelezõ.

A Reglone AIR permetezésénél a Reglo-Jet szórófejeket 120°-ban hátrafordítva kell használni.

2003-ban jelentek meg nagyobb számban és kezdtek dolgozni a különbözõ szórófejekkel felszerelt magas építésû hidastraktorok. Az eltérõ lémennyiséggel normál keresztréses szórófejekkel végeztünk üzemi kezeléseket és ezek eredményeit a következõkben foglaljuk össze:

Nagyobb lémennyiség (250–300 l/ha) szükséges

 • gyomos napraforgóállományban,
 • nagy habitusú fajták esetén,
 • szeles idõjárásban.

Kisebb lémennyiség (150–200 l/ha) szükséges

 • kevésbé gyomos táblán,
 • kisebb habitusú fajták esetén,
 • szélcsendes idõjáráskor.

2004-ben három szórófejtípust – normál keresztréses, légbeszívásos és dupla keresztréses szórófejeket – vizsgáltunk eltérõ körülmények között különbözõ napraforgó hibridekben. Az itt nyert tapsztalatok alapján az egyes szórófejtípusok használatát a következõk szerint javasoljuk:

Normál keresztréses szórófejet (1. ábra)

 • átlagos gyomosodás esetén
 • közepes habitusú, bókóló tányér típusú fajták esetén
 • átlagos idõjárási körülmények között

Légbeszívásos szórófejet (2. ábra)

 • gyomos táblán
 • nagyobb habitusú fajtákban
 • magasabb (20–25 °C) hõmérséklet esetén

Dupla keresztréses szórófejet (3. ábra)

 • átlagos gyomosodás esetén
 • nagyobb habitusú, „felálló tányérú” fajták esetén
 • átlagos idõjárási körülmények között

Összefoglalva a hidas traktorokkal végzett vizsgálatok eredményeit megállapítható, hogy kellõ odafigyeléssel megfelelõ minõségû desszikálást lehet velük végezni. Használatuk elõnyei:

 • jelentõsen csökkenthetõ az elsodródásból származó kár
 • csökkenthetõ a hatóanyag-veszteség
 • precíz munkavégzést tesz lehetõvé – kisebb az átfedés lehetõsége
 • kevésbé idõjárásfüggõ

A deszikkáló hatás gyorsasága mind a légi mind a földi gépes kijuttatás esetén  5 l/ha UAN oldat vagy 4–5 kg /ha ammónium-nitrát hozzáadásával növelhetõ. A permetezések megengedhetõ felsõ  hõmérsékleti értékhatára  légi és földi kijuttatás esetén egyaránt 25 °C . Ezt meghaladó hõmérséklet esetén már erõsen érezhetõ az elpárolgás okozta veszteség és fokozódik a termikus feláramlások elhordási veszélye is. 

A napraforgó veszteségmentes betakarítása csak egyenletesen beérett állományból lehetséges. Minden egyes nap, amelyet kint tölt a növény a táblán, csökkentheti a termést. A Reglone AIR segítségével a napraforgó minimális veszteséggel, optimális nedvességtartalommal, gyorsan, gyommentesen takarítható be.