MENÜ

Agrár-környezetgazdálkodás: új perspektíva vagy nehezen megtartható támogatási forma?

Oldalszám: 7
Dr. Novák László 2014.05.28.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyik legjelentõsebb és egyben a legnagyobb forráskerettel rendelkezõ intézkedése az agrár-környezetgazdálkodási támogatások rendszere. A 2004. õszén meghirdetett programokra 32 000-et meghaladó számú termelõ egység adott be támogatásigénylést, melynek összesített területe meghaladta az 1,8 millió hektárt. A támogatási igények feldolgozása, pontozása és rangsorolása 2005. július 31. napjára zárult le.

Összeségében mintegy 44 milliárd Ft forrás került felosztásra, ami 25 131 igénylõ (több mint 1,5 millió hektár) támogatását tette lehetõvé. Ez pedig nagyon sok pénz, ami a magyar mezõgazdaságban kerülhet felhasználásra.

 

A táblázat a nyertes pályázatok célprogramonkénti megosztását mutatja. A táblázatban szereplõ számok nagyon szépek. Azt jelentik, hogy az agrár-környezetgazdálkodás által lefedett területek a mezõgazdaságilag hasznosított területek már több, mint 25%-át teszik ki, mellyel hazánk az EU 25-ök vonatkozásában is bekerült az elsõ 7 tagállam közé. Elemezzük azonban egy kicsit árnyaltabban ezt a kérdéskört.Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramoknál a támogatás elnyerése után következik az igazi megmérettetés, mivel csak a szigorú elõírások betartása mellett lehet mezõgazdasági tevékenységet folytatni. Elõször is most minden gazdának nyakába szakad a nyilvántartási kötelezettség. Hiszen az, hogy a kérelmek értékelése csak most történt meg, nem mentesít a nyilvántartások vezetésének kötelezettsége alól. A kiértesítéseket követõen a kérelmezõk 5%-át le fogják ellenõrizni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai. Az ellenõrzés során pedig már be kell mutatni a 2004. szeptemberétõl szabályosan vezetett gazdálkodási naplót. A napló másolatát mellesleg 2005. szeptember 30-ig a szakminisztérium illetékes fõosztályára is be kell küldeni!! A gazdálkodási napló mellett az ellenõrzéshez ne felejtsük el elõkészíteni a permetezési naplót sem. Az ellenõrök figyelni fogják a növényvédõ szeres göngyölegek elhelyezését, illetve az elszállítás igazolásának meglétét is.Jó lesz, ha a programokba belépõk készítik pénztárcájukat, és már most megrendelik az esedékessé váló talajvizsgálatokat, illetve kérik szakember segítségét a tápanyag-gazdálkodási terv összeállításához. Még szerencse, hogy a vizsgálati eredmények leadásának határidejét 2005. december 31. napjára módosította egy újonnan megjelent jogszabály, ezáltal egy kis idõ nyerhetõ.Sajnos a programok jogszabályi háttere is elég bonyolult, és sûrûn változik. Néhány kiragadott példával szeretném érzékeltetni, hogy milyen sok mindenre kell figyelni, hogy be tudja tartani a termelõ a szabályokat.

    1. A napraforgó deszikkálások idején nem árt tudni, hogy a glifozát hatóanyagú permetezõ szereket a programokban részt vevõknek csak hidas traktorral lehet kijuttatni!
    1. Amennyiben a programba bevont terület bérleti jogát a tulajdonos felmondja, errõl az illetékes MVH-t írásban kell értesíteni és a témában kompetens ügyintézõt személyesen felkeresni. Ha a kötelezettségvállalás teljesítése birtokrendezési, kisajátítási vagy egyéb, a támogatásra jogosult érdekkörén kívülálló ok miatt lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségek teljesítése alól mentesíthetõ.

  1. Mi a monokultúra fogalma? Ugyanazon növényfaj termesztése megszakított vegetációval több éven át ugyanazon területen. Fajtacsere, okszerû növényvédelem mellett nem minõsül monokultúrának és legfeljebb két évig termeszthetõ ugyanazon területen a kukorica, rozs, õszi búza. Több évig termeszthetõ a rizs. Nem minõsül monokultúrának az évelõ kertészeti kultúrák, évelõ takarmánynövények, méhlegelõ céljából vetett növények, zöldtrágyázás, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett növények termesztése.

    És még folytathatnám a sort számtalan probléma felvetésével!

 

Kicsit talán reménytelennek tûnik a helyzet a fent leírtak alapján, mégsem javasolnám a támogatásról való lemondást. Egyszerûen csak meg kell keresni azokat a szaktanácsadókat, akik tájékozottak az érintett kérdésekben…