MENÜ

A jó minõségû kukoricaszilázs-készítés feltételei

Oldalszám: 42
Dr. Kelemen Zsolt 2014.05.28.

Manapság, amikor a mezõgazdasági termelésben kialakult az új birtokstruktúra, az állattartás területén is stabilizálódnak a termelési viszonyok. Magyarországon a tejtermelõ tehenészetek döntõ többségében 600–1000, vagy afeletti állatlétszámmal gazdálkodnak, és kisebb részük az ez alatti állománnyal dolgozó üzem. Az üzemekben optimálisan, tehát üzemszervezési, üzemviteli, gazdaságossági és jövedelmezõségi szempontok szerint is a nagyobb állatállománnyal rendelkezõ telepeknek lehet perspektívája.


 

Ezt a tényt az állattenyésztõ, ill. takarmányozási szakemberek azzal is alátámasztják, hogy a kukoricaövezetben, így Magyarországon is a szarvasmarhatartásban, vagyis a tejtermelésben a kukorica vagy kukoricakeverék-szilázsok etetésére alapozódik a tartástechnológia. Ennek a ténynek állatélettani, takarmányozástani okai mellett gazdaságossági, valamint üzemviteli okai is vannak.A nagy teljesítményû tejtermelõ tehenek takarmányozásában 6000 kg termelés felett már a silókukorica, ill. a kukoricakeverék-szilázsok etetése nélkülözhetetlen. Ez azt jelenti, hogy 600–1200 db tehénállományú telepen az egész éves takarmányellátáshoz 450–900 vagon kukoricaszilázs szükséges, figyelembe véve a nálunk is egyre szélesebb körben alkalmazott TMR etetési technológiát. A tömegtakarmányok minõsége tehát a termelés színvonalát is meghatározza. A rossz minõségû tömegtakarmányok hatékonyságát a kiegészítõ alkalmazása már nem javítja, csak a költségek növekednek. Természetesen a takarmány minõségére vonatkozó igények a kisebb állatállományok esetében is fennállnak. Éppen ezért nagyon fontos a kukoricaszilázsok minõsége szempontjából a megfelelõ silókukorica-fajta, ill. a kukorica-keverékek esetében az egyes összetevõk arányának meghatározása. Az ilyen alapokon megtermelt értékes takarmány-alapanyagból azonban csak megfelelõ mûszaki háttérrel és jól alkalmazott technológiával, a technológia elõírásainak maximális betartásával lehet jó minõségû szilázst készíteni.A silókukorica hagyományos betakarítása 70% körüli, a teljes növényre vonatkozó nedvességtartalom mellett történik, ebben az esetben a szár és a levélzet még zöld, a kukoricaszemek pedig a tejes érés állapotában vannak. A kukoricának ebben az állapotában történõ szecskázásakor az aprítás mértéke 25–30 mm volt. A mai korszerû szecskázó dobok alkalmazása lehetõvé tette az aprítás hatékonyságának növelését, ezért a betárolás (pl. tömörítés), mind a kitárolás, illetve kiosztás körülményeit figyelembe véve a beállított, illetve elméleti szecskahosszúság értéke 10–11 mm körül alakul.A silókukorica-szilázs tápértékét a kukoricaszemek érettsége határozza meg. A hagyományosan aprított szenázsban azonban az érett, magas tápanyagtartalmú kukoricaszemek egészben, sértetlenül kerülnek be. Ezzel pedig az a probléma, hogy az állatok nem tudják megemészteni, így a tápanyagtartalmuk sem hasznosul. Éppen ezért az elmúlt idõszakban a magasabb tápanyagtartalommal történõ betakarítás iránti igény kielégítésére a teljes kukorica növényi zúzalékkészítés terjedt el. Ebben az esetben a betakarítás a kukorica magasabb érettségi foka, 60–65% nedvességtartalom mellett történik, amikor is a szár és levélzet már kissé sárgul, a kukoricaszemek pedig teljes érési stádiumban vannak.Az eddig ismertetett igények arra ösztönözték a silókukorica-betakarítás alapgépeit, a szecskázó gépeket gyártó cégeket, hogy gyártmányaikat ez irányba fejlesszék. Ez azt jelenti, hogy a szecskázó gépeket gyártó cégek a teljesítmény növelése mellett a munkaminõségi követelmények minél jobb kielégítése irányába fejlesztették gyártmányaikat, a fajlagos energia-felhasználás csökkentése mellett.Ennek megfelelõen a különbözõ nagyságú állattartó vállalkozások részére a teljesítményben és üzemeltetõ motorteljesítmény-igény tekintetében az egész kis teljesítményû függesztett szecskázóktól a nagy teljesítményû magajáró gépekig ugyanolyan jó munkaminõségben dolgozó gépek állnak rendelkezésre.

 


Az egész kis állatállománnyal – kb. 20 tehén és szaporulatával – gazdálkodó vállalkozók igényeit elsõsorban a 2-soros függesztett szecskázók elégíthetik ki. Ezek a gépek a traktor hárompont függesztõ berendezéséhez csatlakoztathatók és a traktor hátrameneti sebességfokozatában üzemeltethetõk, vagy pedig oldalra kihajtva a traktor jobb oldalával párhuzamosan. Ezek a kisszecskázók egyszerû szerkezeti kialakításúak. A kukoricaszárat rotációs vágószerkezet vágja le, láncos behordószerkezet szállítja a rendszerint két vagy három hengerbõl álló etetõszerkezethez.A szecskahosszúság az etetõszerkezet hengereinek fordulatszám, illetve kerületi sebességének változtatásával állítható, ez pedig 2–3 fokozatban általában a hajtás áttételének változtatásával, lánckerék, illetve szíjtárcsa cseréjével történik. A függesztett konstrukció, illetve a kis tömegteljesítmény miatt az aprítóberendezés általában egyszerû, kör alakú tárcsára szerelt aprítókésekbõl és az adagolónyílás alsó részének kemény fémmel felhegesztett részébõl, mint állókésbõl áll. A felaprított anyagot a tárcsára szerelt dobólapok a forgatható kifúvócsövön keresztül juttatják a vontatott vagy szinkron haladó szállítójármûre.A nagyobb 200–600 db tehénállománnyal rendelkezõ vállalkozások igényeinek elsõsorban a 3-soros adapterrel szerelt vontatott gépek felelnek meg. A vontatott gépek silókukorica adapterei szintén rotációs vágószerkezettel vágják le az anyagot és fülesláncok szállítják az etetõszerkezethez. Az etetõszerkezet éppen a nagyobb anyagmennyiség minél egyenletesebb tömörítése és szállítása miatt általában 4 db hengerbõl áll, melybõl a felsõ kettõ rugóval van leszorítva és a változó anyagmennyiségnek megfelelõ rugóerõ ellenében a paralelogramma vezérlésû felfüggesztésének megfelelõen elmozdulhat. A vontatott gépek esetében a tárcsás és a dobos aprítószerkezettel szerelt változatok egyaránt megtalálhatók. A tárcsás aprító berendezések olcsóbb, egyszerûbb szerkezeti kialakításúak, kör alakú tárcsára sugár irányba szerelt egyenes vágóélû késekbõl és a terményt megtámasztó ellenkésbõl állnak, az ellenkés itt is gyakran az adagolórés alsó kemény fémmel felhegesztett lapja. A tárcsára szerelt kések élezése kézi fogásvételû és mûködtetésû köszörûtárcsával történik, a tárcsa visszafelé forgatása közben.A dobos aprítószerkezet a gép szimmetria tengelyére merõlegesen kerül beépítésre. A kétoldalt csapágyazott dob tengelyére ékelt acélöntvény vagy kazánlemezbõl kialakított késtartókra csavarkötéssel csatlakoznak, a dob palástjának alkotóival szöget bezáróan az egyenes vagy kissé csavart vonalvezetésû kések. Az anyagot a dob késeivel szemben jó minõségû kopásálló acélból kialakított állókés támasztja meg. Az állókés elmozdításával állítható a kés-hézag, illetve az állókés – kopás esetén – 180°-ban megfordítható. A dob késeinek élezése ebben az esetben is kézi fogásvételû és mûködtetésû köszörüléssel történik.Mind a tárcsás, mind a dobos vontatott szecskázók teljes zúzalék készítéshez passzív zúzóberendezésekkel szerelhetõk fel. A passzív zúzóberendezések a tárcsára szerelhetõ zúzólapok vagy a dob kései alá szerelhetõ törõlapokból, illetve a tárcsára és a dob alá szerelhetõ bordás vagy lyukas zúzóbetétbõl áll.A készített szecska hosszúsága 3–4 fokozatban lánckerék cserével vagy fogaskerekes hajtómû áttételének változtatásával 4–14 mm között állítható be. Az aprított anyag a traktor vezetõülésébõl vezérelhetõ, kifúvó tornyon keresztül juttatható a szecskázóval szinkronban haladó szállítójármûre.A 3-soros silókukorica-adapterrel szerelt vontatott tárcsás szecskázóknak a függesztett változatai is rendelkezésre állnak a hátramenetben is tartósan üzemelõ nehéz univerzális traktorokhoz. Néhány függesztett és vontatott szecskázó fontosabb mûszaki adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.A nagy tehenészeti telepek silókukorica-szilázs igénye általában több száz vagon. Ennek a nagy mennyiségû anyagnak a betakarítása eredményesen csak nagy teljesítményû gépekkel, a betakarítás pontos és jó megszervezésével végezhetõ el.A nagy teljesítményû szecskázó gépek magajáró kivitelben, 206–400 kW teljesítményû, nagy nyomatékrugalmasságú motorral szerelve, a „család”-építési elvet követve készülnek.A szecskázó gépek 4–6-soros vagy 8-sornak megfelelõ munkaszélességû adapterrel szerelhetõk fel. A 4-soros adapter esetében a silókukoricát forgó rotációs kések vágják le, fülesláncok szállítják az etetõszerkezethez. A nagyobb munkaszélességû, 6-soros adapterek esetében még középre szállító csigát is alkalmaznak. A sorfüggetlen adaptereknél a függõleges tengelyû dobok palástjának alsó részén elhelyezett kések vágják le az anyagot, a dobok pedig tovább szállítják az etetõszerkezethez. Üzemi helyzetben mind a soros, mind a sorfüggetlen adaptereket csúszótalpak támasztják alá.

 


Az etetõszerkezet a mai korszerû szecskázókon kivétel nélkül hengeres kivitelû. Az alsó hengerek beépítése fix, a felsõ hengerek viszont rugóerõ ellenében az anyagáram vastagságának megfelelõ mértékben elmozdulhatnak. Ezért a felsõ hengerek rendszerint paralelogramma vagy ahhoz hasonló mechanizmus segítségével vannak felfüggesztve. Az anyag megfelelõ tömörítését a mechanizmus rugóinak feszítésével lehet beállítani. Az etetõszerkezet hengerei hajtásukat általában fogaskerekes hajtómûvön és kardántengelyen keresztül kapják. A szecskahosszúság az etetõhengerek fordulatszámának, vagyis a hajtómû áttételének változtatásával állítható be. Vannak olyan típusok, ahol az etetõszerkezet hajtása hidrosztatikusan történik, ez esetben a meghajtó hidromotor fordulatszámának változtatásával lehet a kívánt szecskahosszúságot beállítani. A nagy értékû gépek védelmére az etetõszerkezet elsõ alsó hengerébe fémérzékelõt építenek. A fémérzékelõ elektromágneses mezeje az érzékelt fém hatására megszakad. Ennek a mezõnek a szakadása által keletkezett jel elektro-mechanikusan reteszeli a hajtást és szétkapcsolja. Az újabb típusokon automatikusan kapcsolja az etetõszerkezet visszaforgatását. Megjegyzem a fémérzékelõ használata lucernaszecskázásban a legfontosabb.Az etetõszerkezet a szecskázódobhoz szállítja az anyagot. A szecskázódob erõs, 150–250 kW teljesítmény átvitelére alkalmas tengelybõl, a tengelyre hegesztett kazánlemez tárcsákból, ill. ékelt csillagokból, a tárcsákra, ill. csillagokra rögzített késtartókból, ill. késekbõl áll. A kések a késtartók palástján alkotó irányban, arra szöget bezárva, esetleg csavartan helyezkednek el. Egyes típusokon a kések osztott kivitelûek, 4 darabból képcsõsen, vagy 2 darabból a középsõ szimmetriatengely irányában „V” alakban helyezkednek el. Az anyagot a forgódob késeivel szemben az álló kés támasztja meg. Az állókés nagy szilárdságú, kopásálló acélból készül, négyszög keresztmetszetû. A dob késeit kopás esetén automata mûködésû és fogásvételû köszörûvel lehet élezni. A köszörülés utáni hézagállítás a nagy teljesítményû magajáró gépek korszerû változatain a vezetõfülkébõl távvezérléssel történik.A mai korszerû gépek esetében a szecskázódob után szemroppantó hengerek végzik a zúzást teljes növényi zúzalék készítésben. Az egymással szemben, nagy fordulatszámmal (3000–4000 min-1) forgó rovátkolt hengerek a kukoricaszemeket megroppantják, az aprított anyagot pedig összezúzzák. A zúzó hengerek egymástól való távolsága állítható, ha nincs szükség a zúzásra teljesen szétnyithatók. Az aprított, ill. zúzott anyagot dobóventilátor juttatja a kifúvó csövön keresztül a szállítójármûre. A kifúvócsõ 180–270°-ban forgatható, az anyagáram iránya függõleges síkban terelõlemezzel szabályozható.A nagy teljesítményû gépek erõforrása nagy nyomatékrugalmasságú, állandó teljesítményû dízelmotor. A motor fõtengelyének egyik végérõl a munkavégzõ szervek mechanikusan, míg a másik végérõl a járószerkezet hidrosztatikusan kapja a hajtását.A magajáró gépek nagy tömegteljesítménnyel rendelkeznek, a kiszolgáló szállító kapacitást ennek megfelelõen kell meghatározni. Ennek megkönnyítésére néhány nagy teljesítményû szecskázó áteresztõképesség és fajlagos hajtóanyag-felhasználási adatait a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A szállítókapacitás meghatározásánál azonban az összes munkaidõre vetített tömegteljesítmény adatok jobban használhatók, ezért ezeket az értékeket a 3. táblázat szemlélteti.

 


A magajáró takarmánybetakarító gépek tömegteljesítményét a beállított szecskahosszúság is befolyásolja. Az újabb gépekre azonban az a jellemzõ, hogy a szecskahosszúság csökkenésével silókukorica-szecskázásban a tömegteljesítmény a 4–15 mm-es szecska-mérettartományban max. 20%, míg a 7–15 mm tartományban 10–15% teljesítménycsökkenéssel kell számolnunk, ez azt jelenti, hogy a nagy teljesítményû szecskázókat 8–11 mm elméleti szecskahosszúsággal célszerû üzemeltetni. A korábbi típusokhoz képest a korszerû magajáró szecskázók teljes növényi zúzalék készítésben is kisebb, mintegy 5–10%-os teljesítménycsökkenéssel üzemeltethetõk, ez a teljesítménycsökkenés az értékesebb zúzalék beltartalmi jellemzõiben minden esetben megtérül.A nagy teljesítményû szecskázó gépek tömegteljesítménye az összes munkaidõre vonatkoztatva elérheti silókukorica szecskázásban a 150–160 t/h, kukorica teljes növényi zúzalék készítésben pedig a 130–140 t/h. A szecskázó gépek kihasználásához ezen tömegteljesítmény figyelembevételével kell a szállítókapacitást hozzárendelni, 3–4 km szállítási távolság esetén is legalább 4–5 db 40 t összgördülõ-tömegû, vagyis ~ 20 t hasznos teherbírású szállítóeszközt szükséges biztosítani. A betakarított és beszállított nagytömegû szecskázott anyag tömörítésérõl is gondoskodni kell. Szerencsés megoldás az, ha az áthajtó betonsilók mindkét oldalán üríthetnek a szállítójármûvek, és a tolólappal felszerelt tömörítõ traktorok kevésbé vastag anyagrétegen dolgoznak.Látható, hogy a jó minõségû kukoricaszilázs-készítés még jó fajták használatával, jó mûszaki feltételek mellett sem elhanyagolható feladat. A betakarítás és szilázskészítés során a gondos odafigyelés, a technológiai fegyelem betartása a takarmány minõségében, végül pedig a tej volumenében megtérül.