MENÜ

Újdonságok a mezõgépészetben

Oldalszám: 46
Dr. Kelemen Zsolt 2014.05.26.

A világszerte felgyorsult innováció a mezõgazdasági gépgyártásban is érezteti hatásait. Ennek következtében a mezõgépgyártó cégek gyártás és gyártmányfejlesztési eredményeiként szinte robbanásszerûen újabb és újabb típusokkal jelennek meg, melyek megújult design-t jelentenek, és legtöbb esetben újabb és újabb konstrukciós megoldásokat tartalmaznak. A felhasználónak, a gazdálkodónak gyakran nagyon nehéz a sok újdonság között eligazodni. Az AGRO NAPLÓ a jelenleg indított új rovatával a gazdálkodóknak és gépüzemeltetõknek kíván segíteni. Az elsõ ismertetõnkben a szemenként vetõ gépek mûszaki konstrukciós újdonságait adjuk közre.

Amazone ED szemenként vetõ gépcsalád

A más (talajmûvelõ; mûtrágyaszóró-; permetezõ stb.) gépeirõl széles körben ismert német AMAZONEN-WERKE cég ED típusjelû szemenként vetõ gépei sokoldalúan használhatók a különbözõ méretû/alakú/ezermagtömegû vetõmagvak precíziós kivetésére. A standard kivitelû, mûtrágyakijuttató adapterrel is felszerelt ED gerendelyekre – 75 cm sortávolság esetén – 4–6–8–12 db vetõegység szerelhetõ fel, míg az adapter nélküli gépeknél – 30–60 cm sortávolságok között – 6–18 db vetõkocsi elhelyezésére van lehetõség. A pneumatikus – szívó légáramú – vetõszerkezetû gépeknél a gépvázon a hárompontos függesztõ berendezés mögött elhelyezett szívó ventilátor, az üzemeltetõ erõgép TLT-jérõl, vagy kihelyezett hidromotorról meghajtva biztosítja a vetõszerkezetekben a magfelvételhez szükséges vákuumot. A gyártó gépeihez kétféle vetõegység felszerelését ajánlja: a „Classic” vetõkocsi hagyományos talajelõkészítés esetén alkalmazható eredményesen, a „Contour” vetõkocsi hagyományos talajmûvelés és mulcs-mûvelés után, illetve könnyebb talajokon direktvetésre is alkalmas. A magvak ejtési magassága az elõbbi esetben 10 cm, míg az utóbbi („Contour”) esetében 14 cm, ami igen pontos magkihelyezést eredményez. A robosztus felépítésû vetõkocsik paralelogramma felfüggesztése jó talajkövetést biztosít. A gépekhez különbözõ furatszámú és furatátmérõjû polietilén vetõtárcsák, cserélhetõ orr-betétes csoroszlyák és Farmflex vagy „V” elhelyezésû gumi tömörítõkerekek választhatók meg. Az alapkivitelû 630–3350 kg tömegû kukoricavetõ gépek üzemeltetéséhez 50–120 kW motorteljesítményû erõgép szükséges. A vetõgépekhez merev vagy felhajtható ED gerendelyek, mellsõ függesztésû pneumatikus légszállítású, vagy hátul elhelyezett mechanikus, tolóhengeres adagolású – mûtrágya kijuttató adapterek, továbbá mikrogranulátum-szóró berendezések, vetésellenõrzõ készülékek is megrendelhetõk.

 

MONOSEM NG Plus 3 Extend állítható sortávolsággal

A francia RIBOULEAU gyártmányú MONOSEM NG Plus 3 Extend szemenkénti vetõgép pneumatikus vetõszerkezetû, 6 soros, függesztett kivitelben készül. A gép a kukorica, napraforgó, bab, cukorrépa és repcemagvak vetésére alkalmazható. Az új fejlesztésû vetõgép újdonsága, hogy kettõs gerendelye és hidraulikus munkahengerei segítségével sortávolsága 45–80 cm között – 7 fokozatban – állítható be. Az átállítás a traktor vezetõfülkéjébõl végezhetõ el. Az NG Plus 3 vetõegységek kialakításuk révén igen jól követik a talajfelszín egyenlõtlenségeit és így munkájuk megfelelõ vetési mélységegyenletességet biztosít. A vetõszerkezetek meghajtását – lánchajtások, kapcsolómû és elõtéttengelyeken keresztül – 2 db járókerék biztosítja. A kivetendõ kultúrnövénytõl függõen 16/52 literes vetõmagtartályok, csúszó/tárcsás csoroszlyák, magnyomó kerekek, különbözõ furatszámú/furatátmérõjû vetõtárcsák, „V” elhelyezésû hátsó tömörítõkerekek képezik a vetõkocsik felszereltségét. A vetõgéphez (opcióban) 1020 literes tartállyal rendelkezõ mûtrágya kijuttató berendezés, Microsem mikrogranulátum kijuttató adapter és vetésellenõrzõ berendezés is megrendelhetõ. Az 1400 kg tömegû vetõgép 540 f/min fordulatszámú TLT-vel rendelkezõ, 58 kW motorteljesítményû erõgéppel üzemeltethetõ.

KLEINE EKS-12/p: új típus a termékpalettán

A cukorrépa, napraforgó, kukorica, babfélék és a szója vetésére, új típusjellel 12 soros, pneumatikus vetõszerkezetû szemenkénti vetõgépet fejlesztett ki a német Franz Kleine GmbH, amely a Kverneland group tagja. A fejlesztésnél a korábbi Multicorn egyes részegységeit meghagyták, azonban azokat néhol kicserélték, megerõsítették. A 6 m széles merev gerendely, vagy a felhajtható kivitelû kettõs vállú II. kategóriás hárompontos függesztõ szerkezettel kapcsolható az üzemeltetõ – min. 80 kW motorteljesítményû – erõgéphez. A vetõelemek (vetõkocsik) felfüggesztése paralelogramma megoldású, és rajtuk a következõ fõbb szerkezeti egységek találhatók meg: rögterelõ, mellsõ tömörítõkerék, csúszó csoroszlya, magnyomó kerék,  hátsó gumiujjas visszatömörítõ kerekek, illetve a 35 literes (gyorskapcsolóval oldható) magtartály a vetõszerkezettel és az ahhoz kapcsolódó ejtõcsõvel. A váz felett elhelyezett szívóventilátor által létrehozott vákuum hatására a magtérbe kerülõ vetõmagvak a furatokkal ellátott forgó vetõtárcsák furataira tapadnak, ahonnan – az esetleges többes magvakat – íves lesodró választja le. A furatokon fennmaradt magvak – a vákuum megszûnése után – a vetõtárcsával szinkronban forgó celláskerékbe, majd onnan az ejtõcsöveken keresztül kerülnek a csúszó csoroszlyák által nyitott vetõbarázdákba. A vetõszerkezetek meghajtása a gép járókerekeirõl lánchajtásokkal és váltómûn keresztül van megoldva. A vetõtárcsához képest nagyobb átmérõjû celláskerék kerületi sebessége a mindenkori munkasebességhez igazodik, így az a kivetett magvak elgördülését megakadályozza. A vetõrendszer ezáltal a pneumatikus szemenkénti magfelvételt és a mechanikus magkihelyezést valósítja meg, ami igen pontos – hosszirányú egyenletességet eredményez.