MENÜ

A NAGY TALÁLKOZÁS

Oldalszám: 19
Szabó Roland 2014.05.27.

Az Euralis-Rustica (Summit-Agro Hungaria Kft.) nemesítõ ház Magyarországon forgalmazottkukorica- és szójafajtái, ill. hibridjei

Engedjék meg Tisztelt Olvasóink, hogy tájékoztathassuk Önöket nemesítõ házunk által elõállított kukoricahibridek legfontosabb értékmérõ tulajdonságairól. Olyan típusú – kivonatolt – tájékoztatást szeretnénk biztosítani, amellyel a döntéseik tárgyilagosságát, azon keresztül pedig gazdasági sikerességük garanciáit elõsegíthessük. Üzletpolitikánk alapja, hogy a minden körülmények között, korrekt kapcsolatrendszerünkön keresztül egymást segítve gazdálkodhassunk, hosszú távon. A helyesen megválasztott értékrendekre alapozva, olyan genetikai háttérrel rendelkezõ hibrideket és fajtákat igyekszünk forgalmazni, hogy a fentebb megfogalmazott közös cél letéteményesei lehessünk. Végül lejegyeznénk öt nevet, hogy adhassunk némi ötletet.

 KUKORICA

INAGUA (FAO: 290)
„Az új Eurostar”

Az „elõd” Eurostar háromvonalas „testvér” hibridje, annak minden kedvezõ tulajdonságát hordozva. Korai érésû, robbanásszerû kezdeti fejlõdési eréllyel. Termõképessége kimagasló. A flint-dent típusú szemek ellenére gyors vízleadású, ezért igen korán, akár szárítási költség nélkül betakarítható. Koraisága folytán kiválóan beilleszthetõ a vetésváltási rendszerekbe. A háromvonalas jellegébõl adódóan szemre nem tengersima, ugyanis állománymagassága nem makulátlanul egyenletes; de aki ezzel megbarátkozik, azt a megtermelt tengeri mennyisége, kedvezõbb vetõmagára és extenzívebb igénye bõségesen kárpótolja.
„Jó tett helyébe jót várj.”

TARANIS (FAO: 350)
„Annyira komoly, amennyire tesszük”


A jellegzetesen zöld száron érõ és a szemnek is kimondottan tetszetõs hibrid, éréscsoportjában kiemelkedõ terméspotenciállal bír. Ezt megkoronázza, hogy a kedvezõtlenül száraz 2003-as esztendõben is kimagaslóak voltak a terméseredményei. Igen stabil szárszilárdságát többek között erõs gyökerének is köszönheti (sokáig kint tartható, a tápanyagot jól hasznosítja). Vízleadása rendkívüli! A sáfrány sárga, lófogú szemeket a csuhélevelek végig borítják, ezzel is csökkentve a csõfuzáriózis lehetõségét!
Az intenzív termesztéstechnológiát igényli és meghálálja. „Szavak nélkül: OPTIMÁLIS.”

FRUCTIS (FAO: 380)
„Fenség a mostohább körülmények közepette is”

Szintén zöld száron érõ, egyenletes magasságban csövet fejlesztõ, betegségekkel szemben ellenálló, kimagasló termõképességû hibrid. Átlagon felüli gyökérzete biztosítja a kiemelkedõen gyors kezdeti fejlõdését. Stabil, mélyen ülõ szemek jellemzik. Szem/csutka aránya igen imponáló. Az extenzív termesztéstechnológia bajnoka, de mint minden élõlény, a FRUCTIS is tud hálás lenni! „FRUCTIS: GYÜMÖLCSÖZÕ kapcsolat”.

 SZÓJA

ISIDOR 
„Vita a világ hét csodájáról”

Meglévõ, közhiteles (OMMI) vizsgálati eredmények alapján, nincs mit ellene fordítani! Rendkívüli növény, csak szuperlatívusokban lehet róla értekezni.
Tények szárazon: GMO mentes, támogatott növény. 2005-ben Magyarországon nem klasszikus szója övezetben vetõmag elõállításban 4,5 t/ha termést adott (forrás: OMMI).  Fehérjetartalma, szárazságtûrése átlagon felüli, klimatikus viszonyainknak teljes mértékben megfelel. Hazánkban elsõként nagyobb területen elõállított determinált fajta.
„Aki másnak vermet ás, …”

SPONSOR
„Tényleg támogat”

A korai csoportban 2005-ben minõsített félig determinált fajta, ismérvei megegyeznek az ISIDOR-ral, de talán még inkább elviseli a szélsõségeket és a légköri szárazságot.
„A jég hátán is megél.”

Végezetül arra kérném a Tisztelt Olvasóinkat, hogy termelõtársaiknak mondják el:

„SZÓJA szomszédnak is, hogy a SUMMIT-AGRO a termelõkkel nem KUKORICÁZIK!”