MENÜ

Napraforgó

Oldalszám: 30
Bíró János 2014.05.26.

Különös, furcsa év volt az idei úgy általában is, de legfõképpen termesztési szempontból. Az elmúlt száz év második legcsapadékosabb éve, mondják a meteorológiai elemzõk. Az elmúlt húsz év legnagyobb tányérfertõzöttségû éve, mondják a napraforgótermesztõk. Minden idõk legmagasabb termésének éve, mondják a kukoricatermesztõk.

És a Syngenta éve, teszik hozzá az NK napraforgó és kukoricahibrideket termelõ gazdaságok.

Õk ezek szerint már értékeltek. Az alábbiakban értékelünk mi is a magunk módján, hibridjeink termesztés során tapasztalt teljesítményét górcsõ alá vonva.

Az elmúlt 5 év idõjárása kegyes volt hozzánk napraforgó termesztõkhöz, hiszen nem alakult ki erõs növénykórtani fertõzés az állományokon. Itt-ott, lokálisan persze megjelentek a kórokozók, de összességében nem okoztak számottevõ terméskiesést és a termés minõsége is kiváló volt.Sejtettük természetesen, hogy ez nem marad örökre így, de a termésátlagra vonatkozó rendkívül kedvezõ júliusi elõrejelzések augusztus elejére gyakorlatilag semmissé váltak.Sok helyen az augusztusi 200 mm-t meghaladó csapadék és a vele járó hûvös és párás idõjárás következtében fellépõ tányérbetegségek – elsõsorban Sclerotinia sclerotiorum – szemünk láttára „ették” meg az elõzetesen becsült rekordterméseinket. Vegyszeres védelemben nem gondolkodhattunk, hiszen ez a kórokozó, ha van csapadék, akkor a vegetáció során újra és újra fertõz, így folyamatosan kellett volna gombaölõszeres védelemben részesíteni az állományokat. Jut erre manapság?Aligha. Ha a tányérvédekezésbõl egy megvan, már igen jó helyzetben lehetünk. Sok helyen pedig csak egyetlen egy dolog maradt, menteni a menthetõt azonnali állományszárítással.Számottevõen csökkent tehát a termés, de hibridenként nem egyformán. A fajták közt ugyanis Sclerotinia iránti fogékonyságban nagyon nagy különbségek vannak.Sokat segített 2005-ben, ha olyan hibrideket termesztettünk, melyekrõl bebizonyosodott, hogy ezen a téren is állják a versenyt.Ilyen volt az Alexandra PR. Nagyüzemi (nem kísérleti!) eredményeit összehasonlítva ez a hibrid megyénként eltérõen, de 20–60%-kal adott magasabb termést, mint versenytársai.Nem véletlen, hogy az OMMI minõsített hibridek között éréscsoportjában ebben az évben a második helyen végzett. Egy hibrid elõzte meg, ez pedig a 2005-ben is jól termõ NK Brio volt.Szintén gazdasági eredményei alapján 10–50%-os terméselõnyt lehetett a Brioval elérni. Ez mennyiségben a két hibridnél átlagosan 400–500 kg terméstöbbletet jelentett hektáronként.Jól szerepeltek középérésû hibridjeink is. A Pedro PR és az Arena PR. Fehérpenészes tányérrothadással szemben mindkét hibrid mérsékelten fogékony, ugyanúgy, mint a 2006. évi bevezetésre kerülõ NK Dolbi, mely érésben az igen korai és korai éréscsoport között van. Valamint az NK Armoni, mely a magyar napraforgó fajtaválaszték legtermõképesebb hibridje.Használatuk amellett, hogy biztonságos jól illik a hidas technológiába is, hiszen ezek a hibridek alacsonyabbak, mint például egy Alexandra PR.

Hibridjeink mennyiségi mutatók mellett a minõségi mutatókban is hozták magukat. Nem véletlen, hiszen a magas (magasabb) termés pozitív összefüggést mutat a beltartalmi értékekkel, elsõsorban az olajtartalommal, de más minõségi paraméterekkel is.2005. évben speciális probléma volt a betakarított napraforgók magas szabad zsírsavtartalma (FFA, más terminológiában savszám). Tudjuk, hogy az olaj mennyisége és minõsége az érés alatt, valamint az érett kaszatokban a tányérvirágzatban és a tárolás során is változik. A beteg kaszat idén környezetébõl már a szántóföldön a tányérban nedvességet vett fel, így felületén elszaporodott kórokozó gombákkal (Aspergillus, Penicillium, Alternaria) érkezett be a raktárakba. Az  elszaporodott gombafajok által termelt speciális enzim (extracelluláris lipáz) a glicerinrõl lehasítva a zsírsavak egy részét megnövelte a szabad zsírsavak mennyiségét ezekben a tételekben. Az ipar számára ez nem kívánatos tulajdonság, hiszen az ilyen tételek ipari felhasználásával romlik a kinyerhetõ olajtartalom.Éppen ezért a Syngenta, bevonva a KITE Rt.-t is kiemelten vizsgálja, hogy milyen összefüggés van az egyes napraforgó hibridek tányérbetegségekkel szembeni fogékonysága, a magkórtani tulajdonságok és a kaszatokból kinyert olaj szabad zsírsavtartalma között.Több, mint 35 hibridet vizsgálunk, s eddigi megállapításaink szerint a szántóföldön betegebb hibridek esetében a magkórtani problémákból kifolyólag a beltartalmi értékek nagyfokú leromlását figyelhetjük meg.Bár a vizsgálatok még folynak hibridjeink közül kiváló értéket mutat az Alexandra PR és az NK Brio mellett az NK Jazzy és a Pedro PR. Az NK Armoni, NK Dolbi és Arena PR eredményei szintén a jók közé sorolhatóak.Úgy gondolom, hogy már többször bebizonyosodott, hogy a Syngenta nem az a cég, aki elkéri a termelõk óráját és megmondja nekik mennyi az idõ. Aki él fajtaajánlatunkkal és betartja a hibridspecifikus technológiai ajánlásainkat azt nagy baj nem érheti. Mindezt a több évi nagyüzemi eredmények mondatják velünk, melyet az idei év tapasztalatai és eredményei is megerõsítenek.

220 ezer hektáron használt hibridjeink teljesítménye termelõink szerint önmagáért beszél.