MENÜ

A CLIMMAR, az európai mezõgépforgalmazók szövetsége

Oldalszám: 2
2014.05.26.

A CLIMMAR az európai országok elsõsorban mezõgazdasági gépek forgalmazásával foglalkozó nemzeti szövetségeinek egyesülete. Országonként a szövetségek bizonyos eltéréseket is tartalmaznak, egyeseknél a gépforgalmazáshoz hozzáveszik a mezõgépjavítás vállalkozásait, a gépgyártás kisipari egységeit, mások nevükben tartják fontosnak kiemelni pl. a kertészeti gépekkel való foglalkozást. Az európai szövetségnek immár 15 ország 16 szervezete tagja. A szervezet bõvülõben van, az Európai Unió új tagjai verbuválása folyamatban van, amelyek közül Lettország és Lengyelország már csatlakozás elõtt áll. Svájc, mint egyetlen nem EU-ország, alapító országnak számít. A „CLIMMAR” név a szövetség francia nevének kezdõbetûibõl áll össze: Centre de Liaison International des Merchands de Machines Agricholas et des Reparateurs. (Mezõgazdasági gépkereskedõk és -javítók nemzetközi központja).

A tagországok (a tagszervezetek rövid nevének megjelölésével) a következõk: Ausztria (ARGE), Belgium (VEREMABEL), Csehország (SDZT), Dánia (DM), Franciaország (SEDIMA), Hollandia (COM), Írország (FTMTA), Luxemburg (FEMA), Magyarország (MEGFOSZ), Nagy-Britannia (BAGMA), Németország (H.A.G.), Olaszország (UNACMA), Portugália (ACAP , ANECRA!), Svájc (SMU), Svédország (MBR). A Climmar szakmai kapcsolatban áll az Észak-Amerikai szövetséggel, a NAEDA-val.
A Climmar 1952-ben alakult (2002-ben, a budapesti közgyûlésén ünnepelte 50 éves fennállását). 22 ezer vállalkozást tart számon, 180 ezer foglalkoztatottal és kb. 32 mrd Euro forgalmat bonyolító vállalkozásokat képvisel.
A szervezet soros elnökséggel dolgozik, jelenlegi központja Franciaországban van.

A Climmar tevékenysége és munkamódszere, fórumai:
a nagyobb szakmai rendezvényeken (jellemzõen kiállításokon: SIMA, Agrotechnica stb.) a Climmar fórumokat rendez.
Évközben szükség szerint egy-egy ország szövetsége magára vállalja egy szûkebb szakmai kérdéssel kapcsolatos konferencia megrendezését. (Májusban a MEGFOSZ rendez egy konferenciát a gépvizsgálatok metodikájának egységesítése érdekében.)
Idõszakosan un. Climmar-magazint jelentet meg a szövetség, amelyben egyes országok adnak magukról helyzetképet és az egyes szakterületek adnak átfogóbb tájékoztatót.

Tevékenysége:
általában véve magára vállalja a szakma érdekképviseletét mind az EU szakmai fórumain, mind a gépgyártóknál, mind egyéb intézményeknél.
Általános és alapproblémák megoldására törekszik, de a tagok egyenként is számíthatnak érdekeik képviseletére.
Címjegyzéket tart karban kereskedõkrõl, gyártókról és gyártmányokról.
Gyûjti, ill. elemzi és karbantartja a piaci struktúrákat, jogszabályokat, gépek árait (használtak árképzését).
Összeveti az egyes nemzeti munkaerõ-képzési módszereket, számon tartja a jelentõs szakmai rendezvényeket.
Munkacsoportokban, egy-egy szakember irányításával feladatokat lát el.
Statisztikai jellegû elemzések:
az ún. „A-model”-ben évenként, országonként számba veszik a jelentõsebb gépcsoportok (traktor, arató-cséplõ gép, bálázó, szecskázó stb.) eladási statisztikáját, elemezve a gyártok szerinti forgalmi tendenciákat.
A „B-model” negyedévenkénti bontásban konjunktúra-elemzéseket ad. Itt az egyes tendenciákat elemzik árak, forgalmi adatok, raktárkészletek, munkaerõ-igény és beruházások szemszögébõl.
A „D-model”-ben jellemzõen üzemi szintû adatokat elemeznek. Forgalmi adatok és ráfordítások viszonya, fajlagos költségek stb. Ezekbõl mi magyarok csak tanulhatunk, mert adatszolgáltatásra általánosságban nem vagyunk felkészülve.
Az „E-model”-ben a gyártók által a különbözõ kereskedõknek a különbözõ garanciatevékenységekre nyújtott költségjóváírásokat elemzi.
E-commerce, azaz elektronikusan segített kereskedés elterjesztése, amely révén gyorsan és olcsón lehet tõzsde-szerûen kereskedni mind gépekkel, mind alkatrészekkel. A cél az, hogy online adatbázisokhoz lehessen gyorsan dolgozni. E módszernél a Climmar az ernyõszervezet szerepével kívánja segíteni az egyes szövetségeket – fõleg az újonnan csatlakozókat.

Márkaképviseletek:
azonos gyártóktól vásárló kereskedõk érdekszövetsége a jobb és azonos kondíciók kialkudására a gyártóknál. Ezek egyelõre nemzetenként mûködnek – jellemzõen Francia- és Németországban, de cél a nemzetközivé való kiterjesztésük.
Gépek alkalmassági vizsgáztatásának egységesítése és egyszerûsítése. E kérdéskörben az angol Jones úr a témavezetõ. A közúti közlekedésben résztvevõ, az munkaminõségben különösen ellenõrzést igénylõ (pl. növényvédõ gépek) stb. alap- és idõszakos minõsítések nemzetközi egységesítése a cél.
Diák- és szakembercsere program. Leonardo. Az EU-ban már széles körben mûködõ diák- és szakemberképzéssel párhuzamosan a Climmar szorgalmazza az országok közötti szakembercserét. Szakmán belül sokkal hatékonyabb lehet a tapasztalatcsere.

Használtgép-kereskedés:
bár jelentõs különbségek vannak a használt gépek minõsítésében és kondícióiban az egyes országok-, fõleg a „új” és „régi” tagállamok között, módszertani szinten hasznos lehet az együttmûködés.
Elektronikusan segített kereskedés (EDI). Általános értelemben dolgoznak a nagyobb és fejlettebb országok a korszerû kereskedési módszerek fejlesztésén, ami a Climmar révén könnyebben elérhetõ és átvehetõ.

Lobbi tevékenység:
kézenfekvõ lehetõség, hogy a Brüsszelben székelõ belga testvérszövetség az EU-jogszabályalkotást figyelemmel kísérje és általában lobbizzon szakmai kérdésekben. Ezt Antonissen nevû fiatal jogásza révén meg is teszi. Két kérdés közelebbrõl is érinti a szakmát. A szervizszolgáltatás kérdésében és a káros gumikomponensek kivonása kérdésében is jogi lépések történnek.