MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2006/02 > Gépesítés Traktor Gumiabroncs teljesítmény

A gumiabroncs típusának és állapotának hatása a traktorok teljesítményére

A traktorokat nagyobbrészt vontatásra, azaz vonóerõ kifejtésére használjuk. A vontatási mûveleteknél, különösen a szántóföldi munkákban a traktorok hatásfoka (ami a vontatási teljesítmény a motorteljesítményhez viszonyítva) kedvezõtlen, alig éri el a 50–55%-ot. Ennek oka a kerekes traktoroknál fõleg a kerékcsúszásban (szlip) és a gördülési ellenállásban, mint járószerkezeti veszteségben keresendõ, melyek nagymértékben függnek a hajtókerék fúvott gumiabroncsainak üzemi tulajdonságaitól. Normál talajviszonyoknál alapvetõen ezek annál kedvezõbbek:

Szakfolyóirat > 2006/02 > Gépesítés Kukorica Vetés gépek

A szemenkénti vetés gépei

A szántóföldi és kertészeti növénytermesztési technológiák, valamint a megvalósításukra szolgáló géprendszerek, kiemelt jelentõséggel kezelik a vetést és annak mûveletét megvalósító különbözõ vetõgépeket. Az õszi és tavaszi kalászos gabonák, a borsó; repce; takarmánynövények magvainak vetésére a normál, ún. gabona sortávolságú (11–17 cm), sorbavetõ gépek, míg a széles (45–76,2 cm) sortávolságú kapásnövények, illetve a sík- vagy ágyásos mûvelésû – szabadföldi v. fólia alatti termesztésû – zöldségfélék apró magvainak vetésére a különbözõ kialakítású szemenként vetõ gépek használhatók. A szemenkénti vetõ gépek esetében többféle csoportosítás lehetséges (pl. traktorkapcsolat, vetett sorok száma, a vetõszerkezet rendszere stb.), az alkalmazási (cél)területek szempontjából: kukoricavetõ-; cukorrépavetõ-; zöldség- és aprómagvetõ gépek különböztethetõk meg. A következõ összeállításban az országban forgalmazott – és beszerezhetõ –, a gyakorlat által már részben ismert és használt, szemenként vetõ gépek kerültek bemutatásra.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Gépesítés Traktor szállítás járószerkezet

Traktor járószerkezetek összehasonlítása

A mezõgazdasági erõgépek technikai fejlõdése során egyre több gépesített feladatot kell ellátni a mezõgazdaságban használt univerzális erõgépek, a traktorok segítségével. Mivel a feladatok sokrétûsége és a traktorokkal szemben támasztott követelmények is nõttek, ezért a jármûvek járószerkezetével szemben is e követelmények kielégítése szükséges.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Gépesítés Traktor gépek mezőgépészet

Újdonságok a mezõgépészetben

A mezõgazdasági gépészetben a magajáró gépek, így a traktorok fejlesztése mindig is kiemelkedõ szerepet töltött be. Ennek következtében a gyártók újabb és újabb típusokkal jelennek meg a nemzetközi piacokon, és gépkiállításokon. A fejlesztést a motorteljesítmények növelése mellett, a fajlagos hajtóanyag-felhasználás csökkentése, az erõátviteli szerkezeteknek és traktorfutómûveknek a mezõgazdasági munkamûveletekhez való optimális munkasebesség kiválasztása, és a szállítási sebesség maximális kihasználása jellemzi a maximális üzemi megbízhatóság, komfort és elektronikus tájékoztatás biztosítása mellett. Folytatva elõzõ számunkban indított új rovatunkat, most a Hannover-i nemzetközi mezõgazdasági-gépkiállítás nehéz univerzális erõgépei közül tallózunk.