MENÜ

Kertészet

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet Csonthéjas védelem monília

A csonthéjasok monília elleni komplex védelme

A csonthéjasok moníliás hajtás- és virágszáradása évrõl évre visszatérõ gond e gyümölcsfajok termesztésében. A természet újabb és újabb váratlan helyzetet teremt, sokszor súlyos kártételt okozva ültetvényeinkben, ugyanakkor ezek megfigyelése, elemzése megfelelõ alapot biztosít a védekezés körültekintõ megtervezéséhez.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet szőlő talaj művelés

A szõlõtalajok tömörödésérõl tömören

Ültetvényeinkben a munkák egyre nagyobb részét gépekkel végezzük. A sorközöket rendszeresen bejáró nehéz erõ- és munkagépek a talajt tömörítik. Az „érintett” talajok szakszerû beavatkozással eredményesen lazíthatók, érdemesebb azonban a károkat megelõzni, vagy legalábbis mérsékelni, mint utólag helyrehozni.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet termés venyige

A venyige üzenete

A metszéskor levágott vesszõ tömege a szõlõtõke erõnlétét, vegetatív teljesítõképességét fejezi ki. Alakulásából számos gyakorlati következtetést vonhatunk le. A venyige „üzenetét” azonban korántsem könnyû értelmezni. A hajtásnövekedést, illetõleg a vesszõhozamot ugyanis számos tényezõ, így a termõhely, az évjárat, az ültetvény kialakítása és az alkalmazott technológia együttesen befolyásolja.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet szőlő ültetvény műtrágyák

Az összetett kálium mûtrágyák szerepe a szõlõültetvények tápanyag-gazdálkodásában

Hazánk földmûvelési történetében egészen a múlt század utolsó harmadáig negatív volt a tápanyagmérlegünk egészen addig, amíg nagyobb mennyiségben kezdtük felhasználni a mûtrágyákat, vonatkozott ez az 1960-as 1970-es évekre. Az 1990-es évektõl kezdõdõen azonban számottevõ volt a mûtrágya-felhasználás csökkenése, így az még a 40 kg/hektárt sem érte el NPK mûtrágya hatóanyagra számítva. Lassú emelkedés után csak az elmúlt években haladta meg a 70 kg/hektár mennyiséget, és ezért számottevõen csökkent a talajok tápanyag-ellátottsága.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet Védekezés környezetkímélő növényvédelem

Környezetkímélõ növényvédelem új lehetõségei

A mezõgazdasági termelésben elengedhetetlen növényvédelem hazai és nemzetközi megítélése, szükségességének és hasznosságának hangsúlyozása mellett számos kérdõjelet is felvet. Ennek oka az, hogy a növényvédelmet peszticid felhasználása végett környezetszennyezõ tevékenységként tartják nyilván. A célirányosan és szakértelemmel alkalmazott növényvédõ szerek (peszticidek) nagy többségben szintetikus elõállítású kemikáliák, melyek a kipermetezést követõen, a felhasználók által ismert idõintervallumon belül lebomlanak. Amennyiben ez így van, miért is kell a káros mellékhatásoktól tartanunk, és miért kell szelídebb, környezetkímélõbb eljárásokat kutatnunk, és amennyiben van ilyen, azt bevezetnünk?

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet ribiszke köszméte fajhibridek

Ribiszkefajok, a köszméte és fajhibridek értéke, termesztésük helyzete

A ribiszke jellemzése Mind a ribiszkefajok, mind pedig a köszméte a Saxifragaceae (Kõtörõfûfélék) családjához tartoznak. A termesztett ribiszke (Ribes nemzetség) egyike azon bogyós gyümölcsû növényünknek, amelynek fajtái nem egy faj alakkörébe tartoznak. A hajtásrendszer 1-2 méterre megnövõ cserjebokor. A mellékágak keletkezése a cserjetörzsbõl (fõhajtások) évente igen erõteljes. A Ribes aureumra (aranyribiszke) oltva magastörzsû fácskát kapunk. A cserjék esetében ugyanúgy beszélünk ágakról, gallyakról, vesszõkrõl, hajtásokról. A termés: áltermés, jellemzõen bogyótermés. A termésben kúpos-kerülékes magok találhatóak. Léteznek fajták, amelyeknek termésében kevés mag fejlõdik. Mesterséges rendszerük szerint a gyümölcs színe: fehérlõ, pirosló, feketés. Így a mesterséges rendszerezés: 1. fehérgyümölcsû, 2. pirosgyümölcsû, 3. feketegyümölcsû, 4. rózsaszín gyümölcsû, 5. csíkosgyümölcsû fajták. Ki kell emelni, hogy a fenti rendszerezés nem szerencsés, mert pl. a Ribes nigrum nem csak fekete gyümölcsû fajtákat tartalmaz. Elmondható továbbá, hogy a fajok és azon belül található fajták a termõtalajra többnyire kevésbé igényesek.