MENÜ

LUMAX – az EU konform kukorica gyomirtó szer

Oldalszám: 22
Radvány Béla 2014.05.26.

A LUMAX mezotrion, S-metolaklór és terbutilazin – hatóanyagú gyomirtó szer kombináció. Kukoricában preemergens vagy korai posztemergens alkalmazásban az egész tenyészidõszakra kiterjedõ gyomirtóhatást biztosít a legfontosabb egy- és kétszikû gyomok ellen. A LUMAX egyszeri kijuttatással biztosítja a kukorica korai gyommentességét és a késõbb kelõ gyomok elleni védelmét.

Összetétele:

 • 37,5 g/l mezotrion
 • 375,0 g/l S-metolaklór
 • 125,0 g/l terbutilazin

A LUMAX három hatóanyaga jól kiegészíti egymást. Ennek tulajdonítható a rendkívül széles hatásspektrum és a kettõs hatás:

 • levélen keresztüli posztemergens hatás a kikelt gyomokra,
 • talajon keresztül érvényesülõ tartamhatás a késõbb kelõ gyomok ellen.
  Formuláció:  folyékony, vizes szuszpo-emulzió (SE).

LUMAX legfontosabb tulajdonságai:

 • A legfontosabb magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen hatékony.
 • Egyszeri alapkezeléssel – preemergensen vagy korai posztemergen-sen – az egész tenyészidõszakra kiterjedõ gyomirtó hatást biztosít.
 • Kiemelkedõ szelektivitású a kukoricára.
 • Minden talajtípuson, minden takarmány kukoricahibridben használható. Csemegekukoricában és a vetõmag elõállítás vonalainak gyomirtására is engedélyezett.
 • Könnyen kezelhetõ, folyékony formuláció.
 • A vetésváltás szempontjából fontos szántóföldi növényekre, mint pl. a kalászosok, napraforgó nincs káros utóhatása.

Gyomirtó hatás – hatásspektrum
A kukoricában elõforduló magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények – kakaslábfû, muharfajok, köles, disznóparéj félék, libatop stb. – ellen hatékony, beleértve a triazin rezisztens valamint a nehezen irtható fajokat is, mint pl. csattanó maszlag, selyemmályva, szerbtövis, parlagfû stb.
Egy – preemergens vagy korai posztemergens – kezeléssel az egész tenyészidõszakra kiterjedõ gyomirtó hatást biztosít.

Kijuttatás idõpontja – technológiai javaslat
LUMAX – a kukorica alapgyomirtására – 4,5 l/ha dózisban
Preemergensen – vetés után – kelés elõtt
Hagyományos alapkezelés.
Csapadékos tavaszon jó megoldás:

 • ha nehezen irtható gyomok nincsenek a területen,
 • ha gépkapacitási vagy munkaszervezési gondok miatt a korai posztemergensen nem biztosítható a kezelés,
 • magas – 3% fölötti – szervesanyag tartalmú kötött talajokon a preemergens kezelésre 5 l/ha dózis kijuttatása javasolt.
  Preemergens kezelés esetén a jó hatáskifejtéshez a kezelés utáni két héten belül 10–20 mm bemosó csapadék szükséges.

Korai posztemergensen – a gyomok kelése után
A magról kelõ egyszikû gyomok – kakaslábfû, muhar fajok, vadköles – tömeges kelésekor, legkésõbb azok 1–3 leveles fejlettségekor.

 • Száraz tavaszi idõjárás esetén is hatékony megoldás,
 • rugalmas kijuttatást tesz lehetõvé, ha a talajnedvesség miatt késleltetni kell az alapgyomirtást,
 • nehezen irtható kétszikû gyomokkal fertõzött területen is jó gyomirtó hatást biztosít a kétszikû gyomok 2-4 leveles fejlettségekor kijuttatva.

A LUMAX kiváló szelektivitásának köszönhetõen a kezelés idõpontját az egyszikû gyomok fejlettsége határozza meg független a kukorica fenológiai állapotától.
Korai posztemergens kezeléskor a permetléhez az Extravon nedvesítõ szer hozzáadása javasolt. Erõs gyomfertõzés esetén, vagy ha egyes nehezen irtható kétszikû gyomok a kezelés idõpontjára már 4 levelesnél fejlettebbek a gyomirtó hatás fokozható 2–4 kg/ha ammoniumnitrát hozzáadásával.

Szelektivitás
A LUMAX kiváló szelektivitású, a kukorica fejlettségétõl függetlenül bármikor használható, minden talajtípuson, minden kukoricahibridben.
Csemegekukoricában és vetõmag-elõállításban is felhasználható a fajtatulajdonos elõzetes hozzájárulásával. A LUMAX az agrár-környezetgazdálkodási programokban felhasználható.

Utóvetemény – lebomlás talajban
A LUMAX kezelést követõen a legfontosabb szántóföldi növények, mint pl. a kalászosok, kukorica, napraforgó, vagy vetés elõtti mélyszántást követõen káposztarepce is korlátozás nélkül vethetõ.
A kezelést követõ év tavaszán savas kémhatású, 6-nál alacsonyabb pH értékû talajokon cukorrépa, pillangós növények (pl. bab, borsó, lucerna), valamint burgonya és levélzöldségek nem vethetõk.