MENÜ

Útmutató a permetezõ berendezések tisztításához

Oldalszám: 84
2014.05.26.

Miért van szükség a permetezõ gépek tökéletes tisztítására? A helyesen végrehajtott permetezés a permetezõ gép és tartály alapos mosásával kezdõdik. A megfelelõen elvégzett mosás a permetezés elõtt és után szükséges feltétel a jó minõségû védekezési munkákhoz.

A permetlé tartály és a permetezõ gép egész szivattyú rendszerének tökéletes mosása különösen fontos a kis dózisú növényvédõ szereknél (pl. szulfonil ureák ), illetve ha egyik kultúráról „megyünk” át egy másikra, ahol az elõzõekben használt készítmény fitotoxikus lehet (pl. imidazolin típusú gyomirtók, hormonok, és egyéb veszélyes növényvédõ szerek stb.)Ha a permetezõ gép szemmel láthatóan teljesen ki lett ürítve, akkor is maradhat szermaradék a rendszer különbözõ részein, veszélyeztetve ezzel a következõ kultúrát vagy éppen a gépet átvizsgáló embereket.

Minden nem megfelelõen elvégzett tisztításból adodó kár a permetezést elvégzõ, illetve irányító felelõssége!

A gépek elõkészítése

A jó tisztítási gyakorlat a növényvédõ szer permetezés elõtt kezdõdik. Néhány termék címkéjén pedig egyenesen felhívják a figyelmet a megfelelõ permetezõ gép mosásra a munka megkezdése elõtt.A nem megfelelõen elõkészített, illetve tisztított – rozsdás fém alkatrészek – kijuttató berendezéssel megkezdett munka növényvédõ szer lerakódást, dugulást okozhat, melyek eltávolítása igen körülményes. Ugyanakkor ezek a lerakódások a permetezés ideje alatt „kiszakadhatnak” károsodást okozva az érzékeny növényeken.Ha a permetezõ gép azonos készítményt, tankkeveréket juttat ki több napon, esetleg héten kerresztül, minden nap végén engedjük le a tartályt és öblítsük át a rendszert tiszta vízzel. Ha lehetséges hagyjunk a tartály alján vizet az éjszaka folyamán. Ezzel megakadályozhatjuk a növényvédõ szer maradék beszáradását, bekeményedését, amit aztán nehezebben lehet eltávolítani, mint ha nem száradt volna be.

A tisztítás mûvelete

A kijuttató berendezés tisztítását a munka végeztével mielõbb el kell végezni. A késlekedés – akár csak egy éjszakán keresztül – a növényvédõ szer maradékok lerakódásához, beszáradásához vezethet.Mindig kövessük a növényvédõ szer címkéjén található utasításokat. Tankkeverék alkalmazásakor a címkéken található legszigorúbb elõírást kövessük.

Egy lehetséges tisztítási eljárás:

  1. Ürítsük ki a tartályt és a vezetékeket annyira, amennyire lehetséges még az elõzõleg permetezett területen. Teljesen öblítsük ki a tartályt, vezetékeket és a szórófejeket tiszta vízzel. Oldjunk fel és távolítsunk el minden látható maradékot. Ne felejtsük el a különbözõ alkatrészek öblítését sem (tartályt záró fedél, tartály belsõ-felsõ része, terelõ lapok stb.).

  1. Töltsük fel a tartályt a befogadó képességének 10–20%-áig tiszta vízzel. Lassan, a keverõ berendezés mûködése mellett adjuk hozzá AGROCLEAN tisztító szert (100 g AGROCLEAN/100 liter víz). Öblítsük át a vezetékeket és a szórófejeket, majd a szórófejekhez vezetõ vezeték szelepeinek elzárásával mûködtessük a belsõ keverõ rendszert 10–15 percig. Ha a berendezés nagyon szennyezett, vagy a tél végi gépelõkészítést végezzük ez a mûvelet 30 percig tartson.

    Ismét öblítsük át a vezetékeket és a szórófejeket, majd teljesen engedjük ki a mosólevet. A növényvédõ szer maradékot tartalmazó folyadékot visszapermetezhetjük az elõzõleg kezelt kultúrára (csak AGROCLEAN használata esetén!!) elkerülve ezzel a felszíni vizek szennyezését.

  1. Vegyük ki a szûrõket, fúvókákat, terelõ lapokat és külön is tisztítsuk meg õket AGROCLEAN-es oldatban. Minden, a növényvédõ szerrel kapcsolatba került alkatrészt tisztítsunk meg. Tisztítsuk meg a permetezõ berendezést kívülrõl is AGROCLEAN-es oldattal.

  1. Szereljük vissza az alkatrészeket és ismételjük meg a 2. lépést.

 1. Töltsünk a tartályba tiszta vizet és öblítsük át a rendszert.

  A megfelelõ idejû mosás szükséges a szennyezõdések és szermaradékok tökéletes eltávolításához. A mosás után a gépkezelõnek ellenõriznie kell az esetleges szermaradékok jelenlétét a tartályban. Néhány növényvédõ szer maradékának eltávolítása különösen nehéz. A nem rozsdamentes acéltartályok, mint például polietilén vagy üvegszálból készültek, nagy mennyiségû szermaradékot tarthatnak vissza. Az alacsony dózisú növényvédõ szereket (pl. szulfonil ureák) teljesen el kell távolítani a tartályból az esetleges károsodások elkerülése érdekében! A növényvédõ szer vagy mûtrágya maradékok jelenlétét tesztelhetjük az alábbi módok egyikének segítségével.

  Soha ne tisztítsuk a berendezéseket zárt térben! Mosás közben viseljük az adott növényvédõ szer(ek)nél elõírt védõfelszereléseket.

Néhány fitotoxikusságot kiváltható tisztítási probléma:

  1. A kijuttató berendezés nem volt tökéletesen kitisztítva a növényvédõ szer bekeverése elõtt, vagy a berendezés rossz állapotban van (rozsdás, sérült  stb.).

  1. Tankkeverék esetén nem megfelelõen kevertük a készítményeket (tankkeverék készítése elõtt mindig végezzünk keverési próbát).

 1. Nem megfelelõen lett elvégezve a tisztítás, illetve nem minden növényvédõ sY

AGROCLEAN®

Az AGROCLEAN egy különleges, a permetezõ berendezések tisztítására kifejlesztett készítmény. Az AGROCLEAN alkalmas egyéb gépek és istállók nagynyomású gépekkel történõ tisztítására is.Fõbb tulajdonságai:

  • Aktívan antikorrozív!

  • Nem toxikus a növényekre és az állatokra!

  • Nem károsítja a festéket, lakkozást.

  • Könnyen oldódó granulátum forma.

  • Tartós, nem romlékony.

  • Kis dózis elegendõ.

  • Alacsony habzású.

  • Nem korrodálja a kijuttató berendezéseket.

 • Biztonságos a felhasználókra.

Az AGROCLEAN egy vékony filmmel vonja be a berendezések felületét, így tél eleji leállásoknál történõ mosás esetén óvja a fém részeket a korróziótól.

Magyarországon forgalmazza:Arysta LifeScience Magyarország Kft. (tel.: 06/1-335-2100)