MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld Termesztés Napraforgó Technológia

A napraforgó termesztés 2006. évi kilátásai

Hazánkban a napraforgó kiemelt szereppel bír a vetésszerkezetben betöltött szerepe alapján. A ’70-es évek végétõl a növény termõterülete hazánkban dinamikus fejlõdést mutatott, ezt konzekvensen követte a termésátlag növekedése is. Ez tette lehetõvé, hogy hazánk európai viszonylatban is a meghatározó jelentõségû napraforgó termesztõ országok közé lépett (1. ábra).

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld Vad vadgazdálkodás vadföld

A vadföld, a vadgazadálkodás egyik pillére

A vadászatra jogosult szervezeteknek – vadásztársaságoknak tulajdonosi közösségeknek, gazdasági társaságoknak – a nemes és õsi sport tevékenység és a szórakozás biztosítása mellett alapvetõ feladat a területükön élõ vadállomány minél nagyobb létszámának és minõségének elérése. Ennek egyik legkézenfekvõbb eszköze a rendszer takarmányozáson kívül a kellõ nagyságú és elhelyezkedésû vadföldek mûvelése.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld Kukorica Biogáz telep

Kevesebb gond az intervenciós kukoricával biogáz-telep létesítése révén

A magyar mezõgazdaság résztvevõi – sajnálatos módon – nagyon idegenkednek a megújuló energiaforrások használatától. A törvényi szabályozásokkal és a gazdasági megoldásokkal ugyan jobbá tették a biogáz-üzemek rentabilitási esélyeit, de nem annyira, hogy a befektetõk perspektívát lássanak ebben az üzletágban.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld MTA Szaktanácsadás FVM

Új, költség- és környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszer az agrár-környezetgazdálkodási program eredményes megvalósításáért

A hazai publikált tartamkísérletek adatbázisán kapott összefüggésekre alapozva költség- és környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszert hoztunk létre. A számítógépes szaktanácsadási rendszerrel segítséget kívánunk nyújtani a növénytermesztõ szakembereknek a rendelkezésükre álló tápanyagforrások ésszerû és gazdaságos felhasználásához. A 30 legfontosabb szántóföldi növényünk új trágyázási szaktanácsadási rendszerét az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, és az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár szakemberei dolgozták ki. A 38 legfontosabb szántóföldi zöldségnövény új, környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszerét a Budapesti Corvinus Egyetem KTK Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék (növényblokk), valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, és az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár (talajblokk) vezetésével egy 10 tagú konzorcium 2003/2004-ben dolgozta ki.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld hibrid Kukorica végtermék

Végtermékcentrikus hibridválasztás általános és különleges szempontjai a kukoricatermesztésben

A növénytermesztés jelentõs változásokon ment át az elmúlt évtizedek során. Ezt a változást az a biológiai, kémiai, agronómiai, technikai és technológiai forradalom tette lehetõvé, amely az elmúlt fél évszázadban dinamikusan bontakozott ki. E fejlõdés hajtóerejét, mozgatórugóját a növénytermesztés termékeivel szemben egyre nagyobb mértékû igények jelentették. Nõttek a minõségi elvárások.