MENÜ

Sekator – egy olló sikerei a gabonatáblákon

Oldalszám:
Farády László 2014.05.26.

Sekator lengyelül ollót jelent. Nem fûnyírót, ami válogatás nélkül mindent vág. Maga az olló szó már egyfajta válogatást, szelekciót, tudatosságot hordoz. A Sekator magyarul a kalászos gabonatermesztõ gazdák kedvenc gyomirtó szerét jelenti, immáron öt éve.

A Sekator olló is válogat, szelektív hatóanyagai a gabonaféléket kímélik, a káros gyomnövények növekedését viszont kíméletlenül megállítják és elpusztítják azokat. De valójában melyek ma a legkárosabb gabonagyomok Magyarországon?Nemrégiben felhasználó partnereink körében egy felmérést végeztünk a területükön károsító gyomfajokról. A munkában 288 növényvédõ mérnök vett részt, akik összesen 183 000 ha kalászos gabona területet, azon belül 145 000 ha õszi búzát, azaz a vetésterület mintegy 13%-át képviselték. A válaszadók összesen 62 fajról számoltak be, mint gondot jelentõ gyomnövényrõl. Az említettek között 20 olyan faj volt, mely a terület több, mint öt százalékán került a súlyos gondot okozók közé. Az adatok szerint a felmért területen a legfontosabb gyomfaj a mezei acat volt (79% említés), második a ragadós galaj (72%), harmadik a szikfû-félék (54%), negyedik a veronika-félék (25%) és ötödik az apró szulák (16%). A legfontosabb egyszikû faj a 6. helyre került nagy széltippan volt (15,9%), míg a második legfontosabb fûféle a vadzab csak a 18. helyezést érte el (6,9%). A legutóbbi, 1997 évi országos kalászos gyomfelméréshez (ld. táblázat) képest – a felmérést érintõ területen – a helyzet annyiban változott, hogy a mezei acat már az elsõ helyre lépett elõ. 

A Sekator 2005-ben, a nem tankkombinációban szereplõ gyomirtó szerek közül a legnagyobb területen alkalmazott készítmény volt Magyarországon. Nem véletlenül. A gabonatermesztõ szakemberek megszokták, hogy ez a készítmény mindig „hozza azt”, ami tõle elvárható. Évrõl évre, tábláról táblára következetesen. Gyomirtó spektruma tökéletesen megfelel a magyarországi követelményeknek, hiszen a fentiekben említett legfontosabb gyomok mindegyike ellen kiváló hatékonyságú. Melyek a Sekator fõbb tulajdonságai, aminek népszerûségét köszönheti?Mai szemléletünk szerint fontos, hogy kalászos gyomirtási technológiánk fenntartható, vagyis a környezet durva károsítása nélkül hosszabb távon, eredményesen alkalmazható legyen. Ennek a követelménynek a Sekator megfelel. Korszerû, szulfonil-karbamid hatóanyagú készítmény. Nem tartalmaz 2,4-D, vagy más, ún. hormonhatású herbicid hatóanyagot, melyek a fenntarthatóság elvének nem felelnek meg.Hazánkban az EU csatlakozást követõen az NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) keretében bevezették az ún. agrárkörnyezet-gazdálkodási programokat. Az elmúlt évben kb. 30 000 jelentkezõ mintegy 1,8 millió ha szántóterülete szerepelt a rendszerben. A résztvevõk közül kalászos gabonájuk gyomirtására sokan választották a Sekatort, hiszen mindenféle korlátozás nélkül alkalmazható nemcsak az ún. szántóföldi alapprogramban, de a tanyás, az integrált, sõt még az érzékeny természeti területeken is.A Sekator az elsõ a kalászos herbicidek között, mely antidótumot (mefenpir-dietil) tartalmaz. A herbicidek kétféleképpen károsíthatják a kultúrnövényt: szemmel látható tünetekkel jelentkezõ módon, vagy szemmel nem láthatóan, „csupán” terméscsökkenést okozó módon. A védõanyag elõnye éppen abban van, hogy az engedélyezett kultúrákban (õszi búza, õszi és tavaszi árpa) nem csupán a látható tünetekkel járó növénykárosítás, de a szemmel nem észlelhetõ, „alattomos” terméscsökkentõ fitotoxicitás is elmarad.A szulfonilkarbamid hatóanyagok úgy hatnak, hogy a növényi sejtek ALS (aceto-laktát-szintetáz) enzimjét gátolják, ezáltal az elágazó szénláncú aminosavak (leucin, izoleucin, valin) képzõdése gátolt. Emiatt az érzékeny gyomnövények – bár tápanyagfelvételük (s így kártételük) a kezelést követõen gyorsan megszûnik – fokozatosan, lassan pusztulnak el. A Sekator tökéletesen felszívódik, a hatóanyagok az osztódó szövetekben koncentrálódnak. Ezért a kezelt gyomnövények újrahajtása – szemben néhány más hatóanyaggal – igen ritka, még számukra kedvezõ körülmények között is. A Sekator következetes hatású gyomirtó szer.Segédanyagok alkalmazásával a hatóanyagok penetrációja és a tünetek kialakulása a készítménytõl és a külsõ viszonyoktól függõen gyorsulhat. Ezek lehetnek olajos adjuvánsok (a Bayer CropScience termékpalettájáról az Actirob B vagy a Mero repceolaj tartalmú készítményt javasoljuk 1 l/ha dózisban), N-oldatok, vagy a kettõ kombinációi. A Sekator mellé nem feltétlenül kell segédanyag. Átlagos kétszikû gyomosodás, ebszikfû, ragadós galaj esetén, ha a külsõ körülmények a gyomirtás szempontjából kedvezõek (2–4 leveles gyomok, nincs szárazság, nincs vastag viaszréteg a leveleken, optimális a kezelési idõ) nincs rá szükség. A gyomirtás szempontjából kedvezõtlen körülmények között és mezei acat elleni védekezésnél viszont mindig használjunk 4–5 kg/ha NH4NO3 oldatot és/vagy olajos adjuvánst. Mezei acat ellen irányított védekezéskor a kezelés idejét mindig annak fenológiájához igazítsuk. Akkor kezeljünk, amikor az acat hajtások nagy része már kihajtott és azok a tõlevélrózsás és a 10–15 cm fejlettség között vannak. Ez sok esetben kívül lehet az optimális kezelési idõn. A Sekator azonban az erre az idõpontra már túlfejlett magról kelõ kétszikû gyomokat is el fogja pusztítani.A fenoxi-mentességnek is köszönhetõ, hogy a Sekator nagyon rugalmas a felhasználás idejét illetõen. Plusz 5 °C felett hatása már teljes. A gabona 3 leveles állapotától már felhasználható. Sokszor elõfordul, hogy a kalászos táblák gyomirtását késõi kitavaszodás, esõ, sáros talaj miatt nem tudjuk optimális idõben elvégezni. A Sekator számára ez nem jelent gondot: kijuttatása a gabona kétszárcsomós állapotáig engedélyezett, de a fejlettebb gabonát sem károsítja.

Kérem Tisztelt Olvasóimat, hogy ragaszkodjanak a jól bevált hagyományokhoz és 2006-ban is használják kalászos területük egy részén a Sekator gyomirtó szert. Azoknak, akik még nem ismerik a készítményt, javaslom, hogy próbálják ki és gyõzõdjenek meg kedvezõ tulajdonságairól. A Bayer fejlesztése természetesen nem áll meg, így a közeljövõben a Sekator ollója is fényesebb és korszerûbb formájú lesz. Hogy ez pontosan mit is jelent maradjon most még titok, de nemsokára visszatérünk részletes információkkal.