MENÜ

Sertések programozott vemhesítése (Sygma rendszer)

Oldalszám: 116
Dr. Szerdahelyi András 2014.05.15.

Iparszerû sertéstartásról Magyarországon a 70-es évek elejétõl beszélünk. Ez azt jelenti, hogy sertéskombinátokat építettünk, és ott „iparszerû” méretekben tartjuk a sertéseket. Az iparszerû termelésnek azonban nem ez a lényege. Akkor válik igazán iparszerûvé a sertéstartás, amikor a termelést szabályozni, programozni tudjuk, egy meghatározott ütemezést alkalmazunk. Ez a programozott termelés az alapja a vertikális integrációnak is, közös érdeke úgy a termelõnek, mint a feldolgozónak. A jövõ útja mindenképpen az, hogy folyamatosan kiegyensúlyozott termékellátást tudjunk biztosítani állandóan azonos mennyiségben és minõségben és elõre meghatározott idõközökben.

A programozott sertéshús termelés alapja a szinkronizált szaporítás. Ez azt jelenti, hogy szûk idõközre meghatározva termékenyítünk és elletünk egy bizonyos létszámú nõivarú sertést. Ez a szinkron csoport többé-kevésbé együtt marad a felnevelés és a hízlalás során is, és egyszerre kerül értékesítésre. A szinkronizált szaporításnak alapfeltétele a sertéstelep megfelelõ szaporodásbiológiai állapota. Elképzelhetetlen a programozott szaporítás 50–60%-os fialási arány és ingadozó eredmények esetén. Nagy veszteségeket jelent a félig üres fiaztató, de szinte megoldhatatlan probléma a férõhelyet jelentõsen meghaladó számú fialó kocák malacoztatása is. A kiváló minõségû és beltartalmilag kiegyensúlyozott takarmányozás, az állatok igényeit kielégítõ tartás és a megfelelõ telepi menedzsment a siker alapvetõ záloga.

A programozott szaporítás a szinkron csoportok kialakítását jelenti. A telep igényeihez igazodva bármilyen idõközû szinkron csoport menedzsment kialakítható, mégis a telepi mérettõl függõen a leggyakoribb az egy-, ill. három hetes ütemezés. A nagyobb létszámú telepek (>300–400 koca) munkaszervezésileg mindenképpen az egy hetes ritmus javasolható, míg kisebb állományoknál a három hetes szinkron csoport menedzsment a legoptimálisabb. A sygma (synchron group management = szinkron csoport menedzsment) rendszer kialakításakor új telep esetében kiindulhatunk a tervezett kocalétszámból, a meglévõ telepek esetében azonban az adott fiaztató férõhelyek száma és elrendezése határozza meg az alkalmazható rendszert. Az egy hetes rendszerben 28 napos választás esetén a fiaztató kutricák számát 6-tal kell osztani, hogy megkapjuk a heti fialások számát. (28 nap szoptatás, 1 hét takarítás és pihentetés, 5–7 nap fialás elõtti betelepítés). 3 hetes rendszerben a fiaztatók számát kettõvel kell osztani, és ez adja meg egy szinkron csoport fialásainak számát. Ebben a rendszerben a nagy szaporodási körben 7 csoport alakul ki. A fialások számából kiindulva kapjuk meg a szükséges termékenyítések számát ciklusonként. A ciklusonkénti termékenyítések száma az adott választott kocalétszámból, a visszaivarzó kocákból, kocasüldõkbõl és a szinkronban ivarzó kocasüldõkbõl tevõdik össze. Ahhoz, hogy a megfelelõ termékenyítendõ nõivarú állat rendelkezésre álljon, a kocasüldõket vagy szinkronizálni kell, vagy nagy létszámú tenyészérett kocasüldõvel kell dolgoznunk. A kocák szinkron ivarzása ugyanis az egyszerre történõ választással adott.

A kocasüldõk szinkronizálásának legbiztosabb módszere a Regumate-tal történõ per os kezelés. Vannak ugyan zootechnikai módszerek, amelyekkel bizonyos ivarzási szinkront ki lehet váltani, ezek hatása azonban bizonytalan. A Regumate egy progesztagén tartalmú készítmény, amellyel 18 napon át per os adva kifejezett biztos szinkronivarzást lehet kiváltani (95–100% arányban) mindennemû kiegészítõ hormonkezelés nélkül. A 18 napos kezelésre azért van szükség, hogy a kezelés megkezdésekor bármilyen ivari stádiumban lévõ állatok ciklusát összhangba hozzuk.

A kezelés sikerének két alapvetõ feltétele van:

  1. Az állatoknak tenyészéretteknek kell lenniük, azaz megelõzõen már kifejezett ivarzást kell mutatniuk. Természetes, hiszen szinkronizálni azt jelenti, hogy valami meglévõ folyamatot egyidejüsíteni akarunk. A szinkronizálás NEM egyenlõ a meddõségi kezeléssel.
  2. Minden állatnak meg kell kapnia naponta az elõirt Regumate mennyiséget. Ezt legcélszerûbben egyedi állásban, egyedi etetéssel lehet megoldani, de ha ez lehetetlen, van megoldás a csoportos kezelésre is.

A kezelés megvonása után az állatok az 5–7. napon fertilisen ivarzanak, eredményesen termékenyíthetõk. Regumate-tal ugyanilyen dózisban lehet kocákat is kezelni, a dózis nem kor- és testtömeg függvényû. Eredményesen alkalmazható a Regumate kezelés az egyszer ellett kocák teljesítményének javítására is, ha azokat néhány nappal korábban leválasztjuk, mint az idõsebb kocákat, és ez alatt a néhány nap alatt Regumate-ot adunk nekik az esetleges ivarzás blokkolása érdekében. Így a fiatal, még növekedésben lévõ kocák kondícióját kedvezõbben befolyásolhatjuk, és ez a következõ ivarzásukra és szaporodási eredményükre kedvezõ hatású lehet. Kocák esetében nem szükséges a 18 napos kezelés. Annak idõtartama bármilyen hosszú lehet, hiszen csak prolongálni akarjuk a szoptatás ivarzást gátló hatását.

Hogyan kezdjük el a rendszer alkalmazását? Az egy hetes rendszerben ez nem probléma, csak szervezettebben kell megoldani a vemhesítést, és a szükséges ivarzó kocasüldõ létszámot nem szabad a véletlenre bízni.

A három hetes rendszerben három megoldás kínálkozik:

  1. Az elsõ heti választást 35 napra, a másodikat 28 napra, a harmadikat 21 napra hajtjuk végre. A választás után mindhárom kocacsoport megközelítõleg azonos idõben ivarzik.
  2. Az elsõ heti választást 28 napra, a másodikat is 28 napra, a harmadikat 21 napra hajtjuk végre. Ebben az esetben az elsõ csoport kocáit egy hétig Regumate-tal kezeljük.
  3. Mindhárom választást 28 napra hajtjuk végre. Ebben az esetben az elsõ csoport kocáit 2 hétig, a másodikét egy hétig kezeljük Regumate-tal.

Ha megoldható, a három hetes rendszer a legoptimálisabb. Ebben a rendszerben ugyanis a ciklusosan visszaivarzó kocák problémamentesen újra vemhesíthetõk, gond csak a cikluson kívül visszaivarzó kocákkal van. Ezért hangsúlyoztam fentebb a rendszer alapvetõ feltételeit.

A három hetes módszer alkalmazása munkaszervezési és ökonómiai elõnyöket is biztosít. Ekkor ugyanis hetente csak egy fõ munkafolyamat van. Egyik héten vemhesítés, a másikon fiaztatás, a harmadikon választás. Mindhárom munkafolyamat elvégeztethetõ ugyanazzal a jól képzett és gyakorlott szakember csapattal. Az adott fõ munkafolyamat mellé jól beilleszthetõk a mellékmunkák is. További elõnye a rendszernek, hogy a fiaztatók a takarítás-fertõtlenítés után egy hetet pihennek, ami felér még egy jó fertõtlenítéssel.