MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés Biogáz trágya állattartás

Állattartás, trágyakezelés és biogáz-termelési lehetõségek

A trágya az állattartás velejárója, mégis az utóbbi negyedszázadban különálló kérdésként a megoldandó feladatok és problémák között tartjuk számon. Ennek csak egyik oka, hogy jelentõsen megnövekedett a fogyasztott állati eredetû élelmiszerek mennyisége, másik oka, hogy az iparszerû tartás közvetlen követelményei a termelés gazdaságossági kérdéseire szûkülnek le, és a korábban a mezõgazdálkodásban szükségképpen és alapelvként is követett egyensúly megbomlott, megjelent a probléma, melynek megoldására sokféle lehetõség és sokféle elképzelés egymás mellett létezik.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés Gyep talajállapot kaszálás

Gyephasználat mûszaki kérdései

Az elmúlt évtizedek a mezõgazdasági termelést érintõ, elsõsorban a szarvasmarha-tartásra vonatkozó változások nem kerülték el az amúgy sem jó helyzetben lévõ hazai gyepgazdálkodást. A gyepterületek az elmúlt idõszakban folyamatosan és viszonylag egyenletesen csökkentek, az állatlétszám csökkenésére is ez volt jellemzõ, azonban 1990 és 1995 között ez rohamosan csökkent, így az 1 ha-ra jutó kérõdzõ létszám 1,2–1,4 közötti értékrõl mostanra 0,76-ra csökkent (1). Valószínûleg ennek tudható be, hogy a viszonylag alacsony hazai 1,5 t/ha szénahozam mellett is, és a csökkenõ gyephasználat mellett is biztosítható a szarvasmarhatartás gyepszéna igénye.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés burgonya ültetőgép

Korszerû burgonyaültetõ gépek

A burgonyaültetés módja és minõsége döntõen befolyásolja a termesztés késõbbi (bakhátfeltöltõ, szárzúzó és betakarító) munkamûveleteit és ezeken kívül természetesen termésmegalapozó hatása is van. Az országban a burgonya szántóföldi ültetésre használt gépek típusválasztéka igen széles skálát mutat, ill. azok sokféle – a munka szervezését is meghatározó – változata áll a termelõk rendelkezésére. Jelen összeállításban a burgonyaültetõ gépek jellemzõ technikai-mûszaki megoldásai és alkalmazási területeik kerülnek ismertetésre.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés betakarítás Takarmány gépek

Szálastakarmányok betakarítási technológiái és gépei

A szálastakarmányok közé sorolhatók a rétifüvek, valamint szántóföldön termesztett szálastakarmányok, mint a lucerna, fûfélék, keverékek. A betakarítás során használt gépeket és a „végterméket” a technológia határozza meg: Hazai gazdaságokban a zöldetetés mellett elsõsorban a szálas- és bálázott szénakészítési, az erjesztett tartósítási (szilázs és szenázs) technológiákat alkalmazzák.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés Takarmány Tehén takarmánykeverő

Takarmánykeverõ, -kiosztó kocsi alkalmazásának jelentõsége és lehetõsége a tehenészetekben

A tehenészetekben a mobil takarmányozás alapeszköze, a keverõ-kiosztó kocsi az elmúlt évtizedekben nagy ívû fejlõdésen ment keresztül. A takarmánykiosztó gépek használatával kezdetben a dolgozók fizikai munkájának minimalizálását akarták elérni, napjaink felé közeledve a fejlesztések javították a tehenészetek termelékenységét, a takarmányozás munkaminõségét, az élõ munka termelékenységét, a folyamatos üzem által megkívánt üzembiztonságot.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés tartósítás anyag savas

Tartósítási technológia

Az elmúlt két évben Magyarországon is terjedni kezdett a szerves savas tartósítás, amelynek fõ okai a gazdálkodók fokozottabb költségérzékenysége, a megnövekedett tárolási nehézségek (helyszûke, nem elegendõ tároló kapacitás) és az élelmiszerbiztonság szempontjainak elõtérbe kerülése az élelmiszerlánc egészében.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés teleszkópos rakodógépek anyagmozgatás

Újdonságok a mezõgépészetben – teleszkópos rakodógépek

A mezõgépgyártásnak az elmúlt évtizedben a legdinamikusabban fejlõdõ ágazatai közé sorolhatjuk a teleszkópos rakodógép-gyártást. Ennek megfelelõen a mezõgazdasági anyagmozgatásnak – szinte a teljes vertikumot átfogó – meghatározó eszközei a különbözõ munkaeszközökkel felszerelhetõ teleszkópos homlokrakodó gépek.