MENÜ

Tartósítási technológia

Oldalszám: 126
Baross Rezsõ 2014.05.15.

Az elmúlt két évben Magyarországon is terjedni kezdett a szerves savas tartósítás, amelynek fõ okai a gazdálkodók fokozottabb költségérzékenysége, a megnövekedett tárolási nehézségek (helyszûke, nem elegendõ tároló kapacitás) és az élelmiszerbiztonság szempontjainak elõtérbe kerülése az élelmiszerlánc egészében.

Takarmányok és a takarmányozásban felhasznált termények kezelése megvalósítható tiszta propionsavval, bizonyos takarmányok esetében hangyasav és propionsav keverékével, illetve az ezeket tartalmazó készítményekkel. Szemes termények kezelése során a tartósítószer egyenletes kijuttatása a legfontosabb szempont, mert az egyes gabona- vagy kukoricaszemek között nagyon csekély mértékû a szer átjutása a túlkezelt szemekbõl az esetleg kezeletlenül maradt szemekbe. A szemes termények kezelésekor a tartósítószert egy csigán kell a szemekre juttatni. A kezeléshez bármilyen csiga – esetleg kisebb átalakítással – alkalmas. Az adagológépet a rendszerszállító szolgáltatók, így a VERTUMNUS Kft. is biztosítják a kezelés idejére, ennek ára eleve benne foglaltatik a szolgáltatás árában. A tartósítási technológia alkalmazása nem igényel többlet munkaerõt, mert még az egyszerûbb megoldások esetében is a kezelés automatikusan történik: az adagolás beállítása után az adagológép önmûködõen indul, illetve megáll, attól függõen, hogy van-e kezelendõ termény a csiga garatjában, vagy nincs. Nagyobb üzemek esetében a tartósítási technológia teljesen automatizálható, a rendszer mûködtetése az üzemet irányító központi munkaállomásról az üzem PLC-jén keresztül megvalósítható. Az ehhez szükséges elektronikus irányító egységet szintén biztosítjuk ügyfeleink részére, az üzem számítógépes irányításához történõ csatlakoztatásra elõkészítjük. A szerves savas tartósítási rendszer rendkívüli rugalmasságot biztosít: gyakorlatilag bármilyen helyszínen bármilyen takarmány, illetve alapanyag kezelése megoldható, egyetlen feltétel, hogy lehetõleg csatlakozni lehessen 400 V AC háromfázisú vagy 230 V AC egyfázisú villamos hálózatra. Az adagológép és az elektomos irányító rendszer teljesítményigénye kevesebb, mint 500 W. Hálózati villamos áram hiányában gyakorlatilag bármilyen mezõgazdasági munkagép törpefeszültségû egyenáramával is mûködtethetõ az erre az alkalmazási módra kialakított adagológép és irányítási rendszere. Gyakori kérdés, hogy a szerves savval kezelt termény tárolható-e fémsilóban? A válasz egyértelmû igen. Ebben az esetben két szempontot kell figyelembe venni: (1) a betárolt termény nedvességtartalma csak olyan magas lehet, hogy a késõbbi kitárolásnál ez ne okozzon nehézségeket, valamint (2) a betárolt savkezelt terményt utólag átszellõztetni semmiképp sem szabad, mert a levegõvel történõ átfúvatás súlyos károkat okozhat a fémsiló kupolarészében. Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a propionsav az állati és emberi szervezetben is elõforduló anyag, nem mérgezõ, és szakszerû felhasználás esetén a természetes környezetünket sem károsítja. Az élelmiszerlánc biztonságának fokozásához a szerves savas tartósítás döntõ mértékben hozzájárul.