MENÜ

Gyomirtási variációk – költségvariációk kalászosokban

Oldalszám: 11
Fehér Tamás 2014.05.16.

Mivel, mikor és mennyiért gyomirtsuk a búzatábláinkat? Érdemes alaposan átgondolni a kérdést, hiszen a költség oldalán túl, a rosszul kiválasztott gyomirtó szer miatt a termésbõl is veszítünk. A gyomirtók kiválasztását mindig az adott tábla gyomviszonyaihoz kell igazítanunk!

A repce elõveteményû és/vagy a széltippanos területeket (1. kép) kedvezõbb õsszel gyomirtani – erõs és vegyes gyom- fertõzés esetén az 1–1,5 l/ha Lentipur® 500 SC + 10 g Glean® 75 WG kombinációval (kb. 4–5000 Ft/ha) –, de a késõi vetések nagy részét nincs lehetõség ekkor lepermetezni. A tavaszi kezelésnél mindig törekedjünk a korai végrehajtásra, mivel a túl fejlett széltippan ellen a hatékonyság romlik, az ár viszont nagyot emelkedik! A gyökérváltás idejéig (2–3 leveles) jó az õszi gyomirtási adag, 4–5 leveles fejlettségnél a Lentipur® dózisát 2–2,5 l/ha-ra kell emelnünk (5–6000 Ft/ha). Ennél is nagyobb fejlettséghez válasszunk speciális készítményt, és fogadjuk meg, hogy többé nem mulasztjuk el az õszi gyomirtást! A Glean® kombinációs partnert repce és cukorrépa utóvetemény esetén, a biztonság kedvéért az azonos dózisú Granstar®-ra váltsuk le.A klasszikus tavaszi gyomirtásokban szerencsére nem kell szerepeltetni az egyszikûirtókat. Az ország egyes termõhelyein a galaj (2. kép), máshol a kamillafélék (3. kép) határozzák meg a gyomirtás tengelyét. Mindkettõ képes az állomány fölé nõni, így a közvetlen terméscsökkentés mellett betakarítási nehézséget és egyenetlen érést is okozhatnak. Korai vetésidõ esetén már õsszel kicsíráznak, de a késõbbi vetésekben is akadnak a téli hó alatt kibúvó, s tavasszal már fejlett növények. A korai gyomirtásokban – a bokrosodás vége elõtt – a hûvös idõ is befolyásolja a szerválasztást. A hidegben is jól ható Aurora® 40 WG + Glean® 75 WG kombináció 30+10 g/ha (3500 Ft/ha) dózisát minden magról kelõ kétszikû ellen használhatjuk. A Glean®-t a már említett utóveteményeknél szintén Granstar® -ra válthatjuk le. A bokrosodás végén  (10–15 °C nappali és fagypont fölötti éjszakai hõmérsékleten) végrehajtott gyomirtásokban már a „ hormonhatású” hatóanyagok is szerepet kapnak, velük az évelõ kétszikûekkel is kiegészül a hatásspektrum. Az Aurora Super® gyári kombinációban tartalmazza a karfentrazon és a mekoprop hatóanyagokat. Az 1 kg/ha dózisú granulátum (3700 Ft/ha) praktikus megoldás, ha az említett gyomokon túl jelentõs mértékben fertõznek a tyúkhúr, veronikafélék, viola, árvacsalán-félék és évelõ kétszikûek is jellemzõek. A galaj elleni szerek közül szûkebb hatásspektrummal a Duplosan® DP 1,5 l/ha (2300 Ft/ha) és az Aurora® 40 WG  40 g/ha (2000 Ft/ha) dózisú szerek is bevethetõk.Megkülönböztetett figyelem illeti a mezei acatot (4. kép). Hatalmas kártételt képes okozni kiterjedt rizómarendszere miatt. Legkedvezõbb költséggel éppen a kalászosokban írtható, ezért jelenléte esetén célszerû a „hormonhatású” hatóanyagokat is bevetni. Ezek közül a búzára legbiztonságosabb a Granstar® Combi, ami 15 g/ha Granstar® 75 DF + 0,8 l/ha U-46® M Plus 750 SL kombinációja (3000 Ft/ha). Bokrosodás végére idõzítve, az ekkor már elegendõ felvevõ felülettel rendelkezõ acatot mindkét komponense írtja. Erõs acatfertõzése esetén a teljes dózissal célszerû védekezni, az évelõmentes területeken kisebb dózisban is elegendõ. Galaj ellen 30 g/ha Aurora® 40 WG (1500 Ft/ha) kombinációs partnerrel kell kiegészíteni.Fentiek csak kis szeletkével mutatják a kalászos gyomirtások sokszínûségét. Az ideális megoldások megtalálásához kívánunk sok sikert és kínálunk a Kwizda csapata nevében segítséget minden partnerünknek!