MENÜ

Szilárd savkészítmények felhasználása

Oldalszám: 118-119
Karnóth Joris 2014.05.16.

Hozamfokozás szilárd szerves savkészítményekkel
Az EU-ban – így Magyarországon is – világossá vált, hogy a hozamfokozásra nagy mennyiségben alkalmazott antibiotikumok alkalmazását korlátozni kell. Ennek eredménye az, hogy 2006-ig ezek preventív célú alkalmazása betiltásra került.

Az elmúlt években számos publikáció jelent meg az antibiotikus hozamfokozók kiváltásának témakörében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pro- és prebiotikumok, a különbözõ enzimkiegészítõk és növényi kivonatok mellett, kedvezõ higiéniai és egyértelmû teljesítménynövelõ hatásuk miatt a szerves savaknak kiemelkedõ jelentõségük van e kérdés megoldásában.

Valószínû, hogy az alternatív megoldások valamely kombinációjával érhetõ el olyan hatás, amely megfelelõen pótolja a hozamfokozó antibiotikumokat.

ÁltalánosA szerves savak jelentõsen javítják a takarmányok mikrobiológiai állapotát. Ezt elsõsorban az E. Coli, a Salmonellák és a Campylobacter-csírák esetében figyelték meg, ami humán vonatkozása miatt is figyelemre méltó. A higiéniai elõnyökön kívül a szerves savak az állatok teljesítményére is pozitív hatással vannak.Az elõzõekben említetteken túl, elsõsorban a hangyasav, a malacok esetében jelentõsen csökkenti a hasmenéses megbetegedések elõfordulását, és ezen keresztül a mortalitást. Kedvezõ hatással van továbbá a nyersfehérje, valamint az aminosavak ileális emészthetõségére.

 

Szilárd savkészítményeink sertésekre vonatkozóanKözös jellemzõjük, hogy fõ hatóanyagként hangyasavat tartalmaznak, kovaföld vivõanyagon megkötve. Alkalmazásuk kedvezõ hatással van a táplálkozási hajlamra és a fehérjék emészthetõségére.A készítményekkel történõ kezelés fiatal monogasztrikus állatoknál a bélcsatorna kémhatásának csökkenését eredményezi. Ez megakadályozza a kórokozók szaporodását és a hasmenéses betegségek kialakulását. A szerves savak csökkentik a baktériumok számát a gyomorban és a vékonybélben, s ez különösen igaz a patogénekre, mint pl. Escherichia Coli. Partanen és munkatársai (2001) kimutatták, hogy a hangyasav sertésekben csökkenti az ileum felõl a bakteriális nitrogénáramlást, és növeli a fehérjék, néhány eszenciális aminosav, a zsírok, a kálcium és a foszfor ileális emészthetõségét.

 


 

Szilárd szerves savkészítmények hatása a gyomor- és bélszakaszbanBOLIFOR® FA 2000 S készítményünk példáján szeretném bemutatni a gyomor- és bélszakaszban termelõdõ illó zsírsavakra kifejtett hatást. E készítmény hatóanyagként szabad hangyasavat, NH4-formiátot, foszforsavat és kisebb mennyiségben további szerves savakat tartalmaz. Vivõanyaga kovaföld.

 


Amint a 2. ábrából is kitûnik, az alkalmazott készítmény pozitív hatást fejt ki a teljes emésztõszakasz szervessav-tartalmára, amit egyrészt a hatóanyag fokozatos felszabadulása tesz lehetõvé, másrészt abból adódik, hogy a bevitt hangyasav – a káros mikrobák elpusztítása és a pH csökkentése által – elõsegíti a tejsav képzõdését. Ez utóbbi hatást a 3. ábra illusztrálja.

 


 

A bélrendszerben kifejtett pozitív hatás az állat teljes életperiódusában jelentõs a termelési eredmények javulása szempontjából, de különösen az elválasztás után létfontosságú, hogy biztosítsuk azt, hogy a malac normális bélmûködése minél hamarabb kialakuljon és ebben a szakaszban „rá is segítsünk” erre, kiküszöbölve a gyakori hasmenéses megbetegedéseket.Az elválasztás után problémákkal küzdõ, és ezáltal gyengébben fejlõdõ egyedek ugyanis nem hozzák be lemaradásukat a hizlalási szakasz során.

 


 


 

A sertések teljesítményére gyakorolt hatásBOLIFOR® FA 2000 S termékünket összetételébõl és hatásából adódóan, fõként malacok takarmányozásakor ajánljuk. A malacok teljesítményére gyakorolt hatást vizsgáltuk összehasonlító kísérletben (lásd 4. ábra), amelybõl jól látszik, hogy a szerves savas kezelés eredménye egyértelmûen jobb a kontroll csoport eredményeinél, s a malacok nem produkáltak rosszabb napi testtömeg-gyarapodást az antibiotikummal kezelt kísérleti csoporténál.

Másik készítményünk sertésekre vonatkozóan a BOLIFOR® FA 2300S, amely kovaföld vivõanyagon hangyasav, ammónium-formiát, és kálium-szorbát kombinációját tartalmazó termék. A Bolifor® FA 2300 S készítmény hatékonyságát hízósertésekkel végzett takarmányozási kísérletekkel vizsgáltuk.

Az eredmény ugyanolyan mértékû, illetve jobb volt, mint antibiotikumos hozamfokozók alkalmazásakor. A hízósertések teljesítménye szignifikánsan nagyobb volt hangyasav hozzáadásával, miközben hangyasav és K-szorbát kombinációja esetében még nagyobb növekedést értek el (Partanen és mtsai, 2002). A takarmány és a tápanyagok hatékonyabb hasznosulása miatt csökken a nitrogén és a foszfor mennyisége az ürülékben.

A Bolifor® FA 2300 S termék elsõsorban hízósertések számára kifejlesztett termék, de jól alkalmazható malacok, kocák és szárnyasok esetében is.

A szilárd készítmények esetében nagyon fontos, hogy milyen vivõanyagot használunk. A vivõanyag egyrészt a könnyebb kezelhetõséget szolgálja, másrészt – mint például a fent említett két termékünk esetében – önmagában is kedvezõ hatása lehet.

 

A kovaföld vivõanyag fõ tulajdonságai

 


 

 

    • Ugyanazon hatás eléréséhez kevesebb savra van szükség, mint a hagyományos, szilika vivõanyagon adszorbeált termékek esetében.

 

    • A granulátum stabilan ellenáll a raktározás során fellépõ környezeti hatásoknak.

 

    • A hatóanyag késõbb szabadul fel, így ott hasznosul, ahol arra szükség van.

 

    • A hatóanyag felszabadulása fokozatos, így a termék hosszan tartó hatást biztosít. 

 

  • Megköti a gastrointestinalis csatornában a káros metabolitokat, mint például az ammónia, aminok és enterotoxinok, ill. semlegesít egyes mikotoxinokat (pl. aflatoxin) is.

 

Külön figyelmet érdemel mindkét termék egyszerû és biztonságos kezelhetõsége. Nagyon alacsony a termékekben a hangyasav párolgása és korrozivitása, illetve a bõrrel érintkezve sem jelentenek veszélyt. A BOLIFOR® FA 2000S és BOLIFOR® FA 2300S szállításkor sem kerül veszélyes anyagként való besorolásra.