MENÜ

TRIOLIET - A takarmányozás modern technológiája HOLLANDIÁBÓL

Oldalszám:
2014.05.15.

A Trioliet a teljes keverékkel történõ professzionális szarvasmarha-takarmányozás számára gyárt keverõ-kiosztó berendezéseket.

A tömeg- és szálastakarmányokból, abrakfélékbõl és a szarvasmarhák biológiai igényei szerint meghatározott kiegészítõkbõl összeállított komplett takarmányozási elmélet a harmincas évek közepén az Amerikai Egyesült Államokban kezdett kibontakozni. A kutatókat a mûszaki fejlesztések során az a cél motiválta, hogy az eltérõ szárazanyag-tartalmú, különbözõ méretû és konzisztenciájú összetevõkbõl az állatok által szívesen fogyasztott, a válogatás lehetõségét kizáró, homogén, laza szerkezetû takarmányt állítsanak elõ.Ma már globálisan megállapítható, hogy a gyakorlati megfigyelésekre épülõ elmélet és a folyamatosan fejlesztett technikai megoldások sikerét az elmúlt évtizedek eredményei valamennyi szarvasmarhatartó országban igazolják .A Trioliet vállalatcsoport az erõteljes nemzetközi piaci pozícióját a komplett takarmányozási technológiák korszerûsítése terén szerzett több, mint ötven éves tapasztalatának köszönheti. Gépeit saját kísérleti farmján új technikák és technológiák alkalmazásával folyamatosan fejleszti. E fejlesztések legfõbb célkitûzése a szélsõséges környezeti hatások alatt és a legkülönbözõbb takarmányokkal is megbízhatóan mûködõ, egyszerûen üzemeltethetõ takarmánykeverõ, -kiosztó kocsik elõállítása.Valamennyi Trioliet takarmánykeverõ, -kiosztó kocsi sajátossága, hogy vertikális elhelyezésû, alvázra épített, rendkívül erõteljes kettõsáramú keverõcsigával rendelkezik. Befogadó képességük függvényében egy, kettõ és három csigával látják el a berendezéseket. A keverõkamrában a takarmánykeverék így vertikális és horizontális irányban is mozog. A szálas-takarmányok felaprítása egy menetben, a legértékesebb levélkomponensek megõrzése mellett történik. A kettõsáramú keverõcsiga átmérõje felfelé haladva csökken, így a keverõkamra és a csiga közötti kibõvülõ térben a keverés hatékonysága számottevõen megnõ, ideje pedig lecsökken. Kis mennyiségû takarmányösszetevõ is biztonságosan keverhetõ el. A vertikális keverésnek köszönhetõen kisebb a súrlódás, ami jelentõsen csökkenti a keverõkamra elhasználódását. A kettõsáramú csigára esõ terhelést elsõsorban a megerõsített alváz viseli.  A keverõkamrára és a hajtómûre kisebb nyomás nehezedik, ezáltal a berendezések mûszaki megbízhatósága és élettartama kedvezõ. A Trioliet keverõ-kiosztó kocsik meghajtása egyszerû erõátadó rendszerrel történik, karbantartásuk kívülrõl könnyen elvégezhetõ.A speciálisan kialakított kettõsáramú csiga gyors és egyenletes keverés és kijuttatás mellett alacsony üzemanyag-felhasználást eredményez.A Trioliet fejlesztõ mérnökei mindenkor a szarvasmarhatartók igényei szerint korszerûsítik berendezéseiket. Termékeik között megtalálható a keverõ-kiosztó, az önrakodó keverõ-kiosztó és az önjáró-önrakodó keverõ-kiosztó berendezések, valamint a szalmaszóróval szerelt kiosztó kocsi is. Helyi igényeket is figyelembe vesznek a gyártás során. (Szélesség, magasság, kiosztómagasság.)

 

A Trioliet etetõkocsik jellemzõi:

 

 

  • stabil innovációs háttér, folyamatos fejlesztések,

 

  • függõleges kettõsáramú keverõcsiga,

 

  • nagy mûszaki megbízhatóság,

 

  • alacsony szervizigény, könnyû szerelhetõség,

 

  • egyszerû tölthetõség,

 

  • gyors és homogén keverékképzés,

 

  • az összetevõk struktúrájának megõrzése, levegõs szerkezet,

 

  • egyenletes takarmánykiosztás,

 

 • nagyszámú méret- és technikai változat.