MENÜ

Szarvasmarha-istállói padozatok – padozat, tehénmatrac, gumiszõnyeg

Oldalszám: 109
Dr. Bak János 2014.05.15.

Az állatvédelmi törvény a szarvasmarha-istállói
padozatokról
Az állatvédelmi törvény megfogalmazása szerint az istállópadozat nem lehet csúszós. A padozatról az ürülék, a csurgalékvíz könnyen eltávolítható legyen, illetve onnan elfolyhasson, ne okozzon az állatnak kényelmetlenséget, sérülést. A rácspadozat kialakítása legyen szilárd, alaktartó és feleljen meg az istállózott állat (pl. tõgybimbó) méreteinek és testtömegének.

A közlekedõ folyosók és a mozgástér mérete és kialakítása olyan legyen, hogy a szükségtelen „szociális nyomás” kialakulása elkerülhetõvé váljon, ne alakuljon ki a szûk méretek és zsúfoltság okozta stresszhelyzet.

Tilos a szarvasmarhákat teljes rácspadozaton tartani. A pihenõtér szilárd felülete alkalmas legyen a megfelelõ kényelmet biztosító-, a sérülések kockázatát kizáró réteg fogadására, ill. szalma, vagy más megfelelõ anyaggal történõ almozásra.

Ideális padozat valamint a kemény és csúszós padozatValószínûleg a szarvasmarha tartók többsége helyesen úgy véli, hogy a füves-, homokos „padozat” ideális a tehén járószerkezete számára. Megfigyelhetjük, hogy ha a padozat beton, tehát kemény, felülete sima, nedves, trágyás, tehát csúszós, e padozaton a tehenek óvatosan, félénken mozognak, kicsiket és megfontoltan lépnek, lassan haladnak, gyakran megcsúsznak, egyes tehenek lába (gyakran ivarzáskor) szétcsúszik, és e teheneket már nem lehet megmenteni.A kemény, csúszós padozat hátrányos tulajdonságait gyakran almozással próbálják mérsékelni. Az állatok alá került megfelelõ minõségû alomnak ugyanis megvan az az elõnye, hogy:

    • nincs koptató hatása, síkos padlón gátolja a lábak szétcsúszását, a talajra lépés és járás mozgási energiájának egy része az alomanyag alakváltozási energiájává alakul át, így nem érvényesül a kemény padló dinamikus ellenhatása,

    • kis hõelnyelõ képessége és rugalmassága, valamint a bõrfelületi páraleadást elõsegítõ hatása miatt meleg és kényelmes fekhelyet biztosít az állatok számára;

    • nedvszívó képességétõl függõen csökkenti a vizelettel, bélsárral szennyezett fekhely nedvességtartalmát, de megköti a bélsárból, vizeletbõl keletkezett gázok egy részét is,

  • a levegõbõl a padozatra hulló mikrobák is rátapadnak, így az alom naponkénti kicserélése egyben csíraszegény környezetet is jelent az állatok számára.

A padozattal szemben támasztott követelmények szarvasmarha istállókbanMegfelelõ alom használata mellett tehát a padozat minõsége iránti követelmények közel sem olyan nagyok, mint kevés almos tartásban. Ebbõl az is következik, hogy a szarvasmarha-állomány biológiai igényeit kielégítõ padlószerkezeteknek, sok és bonyolult feltételnek kell megfelelniük, amint az alom mennyiségét csökkentjük.Az istálló padozata funkcionális szempontból két részre osztható:

    • arra a területre, amelyen a szarvasmarhák állva tartózkodnak (közlekedõ utak, etetõtér),

  • és arra a területre, amelyen a szarvasmarhák fekve tartózkodnak, pihennek (pihenõtér).

Az etetõ- és közlekedõfelületi padozattól elvárható, hogy fertõzési kaput nyitó sérüléseket, sebeket ne okozzon, anyaga ne legyen mérgezõ, felülete ne legyen csúszós, kemény és akadályozza meg a rágcsálók behatolását. A gumiszõnyeg alapjául is szolgáló tömör padló két rétegbõl áll. A teherhordó aljzatból (többnyire beton) és altalajból (döngölt anyag, vagy kõzúzalék feltöltés). Szarvasmarha istállókban a közlekedõ utak készülhetnek rácspadozattal is.A pihenõtéri padozattal szemben számos követelményt támasztunk, amelyek egyidejû, teljes körû kielégítése igen nehéz mûszaki feladat. A pihenõtéri padozat lehet mélyalmos és pihenõbokszos. A pihenõboksz pihenõfelülete lehet kemény padozatú és vastagon almozott, vagy a kemény padozaton gumiszõnyeg vagy matrac és vékonyan almozott.A hagyományos pihenõbokszok kemény, tömör felületét 5–10 cm vastagon szalmával, fûrészporral, faforgáccsal, kenderpozdorjával borítják. Az alomanyagot különbözõ idõközökben cserélhetik. Az új kialakítású pihenõbokszokban, a gumiszõnyegek vagy a matracok, az alattuk lévõ kemény padozattal, és a felületükön lévõ vékony alomanyaggal együtt szolgálnak az állatok pihenõhelyéül.A rácspadlók 8–10 cm vastagságú-, fõként vasbeton anyagú-, különbözõ hézagszélességgel készülõ közlekedõ felületek, melyek esetenként rácsozott gumiszõnyeggel burkoltak.

Állathigiéniai követelmények a szarvasmarha istállók padozatával szembenAz istállótéri padozat felsõ rétege legyen meleg, rugalmas, csúszásmentes, csíraszegény, könnyen lehessen tisztítani, fertõtleníteni és gyorsan száradjon. Ezek a feltételek csak akkor teljesülnek, ha a padozat megfelelõ lejtésû, felsõ rétege vízzáró, gödrök és repedések (mikroorganizmusok búvóhelyei) nem képzõdnek rajta, ezeket pedig csak a nagy teherbíró képességû, kopásálló és a vegyi hatásoknak is ellenálló padozat teszi lehetõvé.A padozat felsõ felületének megfelelõ rovátkoltsága elõsegíti a bõr párolgását. A bõr párolgásának akadályozottsága a hõérzetet kedvezõtlenül befolyásolja. A teljesen sima padozaton ezért is fekszenek a szarvasmarhák kevesebbet. A bõr és a padozat felsõ felülete közötti levegõréteg hiányában a bõrrõl a nedvesség nem tud elpárologni, a tartós nedvesség, a veríték sótartalma, valamint a padozatból esetleg kioldódott anyagok hatására a bõr hámrétege ugyanúgy fellazul, mint a nedves alomanyagon vagy padozaton. A bõrhám fellazulása pedig a jelenlevõ mikroorganizmusok számára fertõzési kaput nyit.

A régi istállókban a leggyakoribb fertõzési kaput a padozat felsõ felület dörzspapírszerû érdessége (nagy koptatóhatása) rücskössége, vagy gödreinek éles pereme által okozott horzsolások és sebek adják. A baktériumok ugyanis a lábvég bõrének sérülésein behatolva gennyes gyulladást idéznek elõ. A tehenek lábvége, csánkja és tõgye gyakran sérül a padozaton, a trágyacsatorna éles betonperemén.Fontos követelmény a padozat felsõ rétegének rugalmassága. Rugalmas padozat (2. ábra) csak költséges anyagok (gumi-, többszörös rétegû mûanyagburkolatok) felhasználásával készíthetõ.

 


Az is fontos, hogy a pihenõbokszi padozat lejtése az izületek szabályos terhelését, a zsigeri szervek normál helyzetét ne változtassa meg kedvezõtlenül. Növendékmarhákon végzett kísérletek tanúsága szerint az 5%-osnál nagyobb lejtésû padozaton az állatok keveset feküdtek, a nagy lejtésszögû padozat hüvely- és méhelõesésre hajlamosít. A padozat megfelelõ lejtése a kényelmes fekvés, a zsigeri szervek megszokott helyzetének megtartása és az állatok izületeinek megszokott terhelése mellett a padozat gyors felszáradása végett is fontos. Pihenõtéren az alapterület nagyságától függõen 2–3%-os lejtés szükséges, amit építkezés közben idõben kell ellenõrizni. A padozat ne tartalmazzon olyan réseket sem, amelyek külsõ élõsködõk búvóhelyei lehetnek.

 

Mechanikai tulajdonságok és követelmények a szarvasmarha istállók padozatával szembenTeherbíró képesség. Az állatok, a gondozók, a berendezések, a bevitt eszközök által okozott megterhelés alatt a padozat ne repedjen meg, ne váljék gödrössé. Ez akkor érhetõ el, ha a padozat minden rétege megfelelõ teherbíró képességû. A padozatot kellõ nyomószilárdsággal kell készíteni. Egy 500 kg súlyú tehén a padozatot 0,59 MPa statikus és 1,37 MPa dinamikus nyomással terheli. Egy láb csülkeinek alátámasztási felülete 17–21 cm2.Keménység és kopásállóság. Az anyag ellenállását egy másik, keményebb test behatolásával szemben keménységnek nevezzük. A keménység, a repedezés, gödrösödés megelõzésének fontos feltétele.Koptató hatás. Az istállópadozat koptatja az állat csülökszaruját, bõrét és fordítva, az állat csülökszaruja és bõre koptatja a padozat felsõ rétegét.Csúszósság. Az állatok megcsúszásával összefüggésben levõ súrlódási tényezõ, a padozat felsõ rétege és a csülökszaru tulajdonságaitól függ (3. ábra). A száraz csülökszarunak kisebb a súrlódási tényezõje, ezért csúszósabb, mint a nedves, felázotté. Egyes padozatok nedves, mások száraz állapotban csúszósabbak.

 


Rugalmasság. A padozat felületére, a statikusan (testtömeg), valamint a dinamikusan (a járás közben érvényesülõ gyorsulás) ható erõ, a padozat rétegeiben kisebb-nagyobb fokú alakváltozást idéz elõ. A keletkezett alakváltozás egy része átmeneti jellegû (rugalmas), másik része viszont maradandó (pl. gödör, repedés, megnyúlás). Az alakváltozást nem mutató padozati réteg merev, a reá ható mozgási energiát szinte teljes mértékben és azonnal visszaadja, vagyis nagy a dinamikus és statikus ellenhatása. Ezzel szemben a rugalmas padozati rétegen, a lábvég késleltetve nyeri vissza a mozgási energiát, így kisebb az idõegységre jutó dinamikus hatás, a csülök szétterül, így kisebb a statikus ellenhatás is.

Hõtechnikai követelményekAmikor az állat fekszik, testébõl a padozat bizonyos mennyiségû hõt von el. A hõelvonás nagysága elsõsorban a padló felsõ felület hõtechnikai tulajdonságaitól függ. Kellemes hõérzet akkor jelentkezik, ha a padló felmelegítéséhez már kevés hõ is elegendõ, és így a bõrhõmérsékletben csak kisméretû csökkenés következik be.A pihenõbokszi padozat felé a hõleadás, az állat bõrfelületi hõmérsékletének és a pihenõtér felületi hõmérsékletének különbsége következtében indul meg, majd az idõ elõre haladtával annál nagyobb mértékben csökken, minél kisebb a pihenõhely felsõ rétegének (gumiszõnyeg, matrac, alomanyag) fajlagos hõelnyelési tényezõje. Az olyan padozatokat, amelyek fajlagos hõelnyelési tényezõje 0,56 kJ/m2s½K-nél kisebb, meleg tapintású vagy meleg padozatnak, a 0,56–0,84 értékûeket félmeleg, és a 0,84-nál nagyobb fajlagos hõelnyelési tényezõvel rendelkezõ padozatokat pedig hidegpadozatnak nevezzük. A fiatal és a tejelõ állatok tõgye alatt, alom nélküli tartásban, csak melegpadozatot ajánlatos használni, az alommal takarékos tartásban a félmeleg padozat is megfelelõ lehet. A padozat akkor megfelelõ, ha szarvasmarha a harmincadik percben egységnyi bõrfelületérõl legfeljebb annyi hõt ad át a padozatnak, mint az optimális hõmérsékletû levegõnek.A padló hõtechnikai ellenõrzéséhez a tapintásos vizsgálat vagy a pontos méréshez hõáram-mérõk használhatók. A tapintással történõ vizsgálat során a kézfejet a padozatra helyezzük, és szubjektív hõérzetünket a száraz szalmacsomón (meleg), száraz téglán (félmeleg), illetve betonkockán (hideg) tapasztalt hõérzethez viszonyítjuk. A rendelkezésre álló eszközök közül a termoelemes hõáram-mérõvel közvetlenül meghatározható a padozatra fekvõ állatból a padozatba irányuló hõáramlás.A hidegpadozat káros a termelésre. Az ilyen padozaton, télen a tehenek keveset fekszenek, s ha le is fekszenek, a lábak fokozott has alá húzásával, energiaveszteséggel járó izommunkát végeznek.A félmeleg és hideg padozatok hõtechnikai tulajdonságait bõvebb almozással, gumiszõnyeges, ill. tehénmatracos burkolással lehet javítani.

A padlózattal szemben támasztott számos követelmény (kis fajlagos hõelnyelési tényezõ, nagy mechanikai szilárdság, kopásállóság, jó fertõtleníthetõség, csúszásmentesség stb.) miatt, a megfelelõ szerkezet kialakításához, különbözõ tulajdonságú anyagok és rétegek helyes kombinációjára van szükség. Ezért terjednek el a többrétegû padozatok, ahol pl. az alsó rétegek a teherhordók, a felsõ rétegek pedig a hõszigetelést, a jó fertõtleníthetõséget, csúszásmentességet szolgálják.A rácspadlók alkalmazása tehén-, növendék- és hízómarhatartásban egyaránt elterjedt. A rácspadozat kiterjedhet az istállópadozatnak a pihenõtéren kívüli kisebb-nagyobb részére: pl. kötetlen tehén, vagy hízómarhatartásban az etetõtérre és a közlekedõfolyosóra. Hõtechnikai szempontból a rácspadozatra és a tömör padozatra azonos követelmények vonatkoznak. Rácspadozatos szarvasmarha pihenõtér az állatvédelmi törvény értelmében nem építhetõ. A rácselemek hézagai egyenlõ távolságúak legyenek, helyenként se legyenek kitöredezve. Kedvezõ, ha a rácspadozat felsõ felülete gumiszõnyeggel fedett.

 

Hidrotechnikai tulajdonságokA pihenõtéri padozat koptatórétegétõl elvárt tulajdonság, hogy a vizet ne eressze át, mert a víz kedvezõtlenül befolyásolja a padozat hõtechnikai tulajdonságát. Elvárható az is, hogy a padozat pórusaiban se rekedjen meg a víz, mert ez elõsegítheti a mikroorganizmusok szaporodását.A padozatfelület legyen vízzáró, és rendelkezzen kellõ (mintegy 3%) lejtésszöggel, a nedvesség gyors elvezetése érdekében.A padozatot a talajnedvesség felszivárgása ellen 15–20 cm kavics-, salak-, murva- stb. ágyazattal kell védeni. A víz elleni szigetelés növelésére mûanyag réteg is beépíthetõ.A padozat anyagának kémiai összetevõi ne legyenek mérgezõek. Elõnyös, ha a padozat anyagában olyan összetevõ is van, amely a mikroorganizmusok szaporodását gátolja.A padozatanyag fizikai-kémiai tulajdonságai olyanok legyenek, hogy a padozat egyes rétegei egymáshoz jól tapadjanak, és a padozatot egyszerûen lehessen javítani. Fontos, hogy a magas hõmérséklet, gõzzel való tisztítás, forró vizes fertõtlenítés stb. se károsítsa a padozatot.A padozatanyag legyen korrózióálló. Fontos, hogy a víz, a bélsár, a vizelet, a fertõtlenítõszerek, a nedves takarmány erjedési termékei (pl. tejsav) ne oldják a padozat anyagát.

 

A gumiszõnyegek a tehénmatracok szerkezeti felépítéseA gumiszõnyegek általában mintegy 10 mm vastagságú tömör gumilemezbõl (1. ábra, 1/a tétel) vagy habosított kaucsuk- vagy mûanyag-lemezbõl (1. ábra, 1/b tétel) vagy alul tapadó korongokkal ellátott tömör gumilemezbõl (1. ábra, 1/c tétel) állnak. A gumiszõnyeg egyrétegû, a tehénmatrac pedig kétrétegû.

 


A tehénmatrac lehet: – szövettel fedett vastagabb (15–20 mm vastagságú) gumiszõnyeg (1. ábra, 2/a tétel), – szövettel fedett matrac, amely alul gumi- vagy mûanyag aprítékkal töltött összetartozó párnákból áll (1. ábra, 2/b tétel).A gumiszõnyeget az etetõtér a közlekedõtér, az elõvárakozó, a fejõterem állatközlekedésre használt felületei burkolására használják. A tehénmatrac a pihenõboksz pihenõfelületének fedésére szolgál. Kísérleti tapasztalatok szerint a jól kialakított pihenõboksz annál népszerûbb a tehenek számára, minél rugalmasabb matracos pihenõfelülete (4. ábra).

 


A gumiszõnyeg és a tehénmatrac fekvésre való használata néha ellentmondásos. Megfigyeltük, hogy a gumiszõnyeggel fedett etetõtérrel rendelkezõ istállókban, az etetõ és közlekedõ téren fekvõ tehenek aránya jelentõs 8–10%, ha az istállóban jóval kevesebb tehén van, mint amennyi a pihenõbokszok száma, ha/és a tehenek nincsenek hozzászokva a pihenõbokszok használatához, ha/és a pihenõbokszok nem kellõen almozottak.Mint tudjuk, a tehenészet pénzveszteségével jár, ha a tehenek: – nem fekszenek és kérõdzenek napi 10–14 órát; – nem állnak és esznek napi 5 – 6 órát. Másként mondva: a tehénnek fájdalommentesen kell tudni állni és menni, kényelmesen kell tudni pihenni (5. ábra), hogy nagy legyen a teljesítõképessége. A gumiszõnyegek, a tehénmatracok alternatívákat jelentenek a tehenészetek padozattal kapcsolatos pénzveszteségeinek mérsékléséhez, a tehenek teljesítõképessége javításához, az egészségesebb, nagyobb teljesítményû, hosszabb hasznos élettartamú tehénállományok megvalósításához.