MENÜ

Újdonságok a mezõgépészetben – arató-cséplõ gépek

Oldalszám: 39
Dr. Kelemen Zsolt 2014.05.13.

Az arató-cséplõ gépek a mezõgazdasági gépészetben mind a gyártás, mind a konstrukció tekintetében a csúcstechnológiát képviselik. Alkalmazásuk és üzemeltetésük pedig az aratásnak, a „mindennapi kenyér” alapját képezõ gabona-betakarítás kultuszával fonódik össze. Éppen ezért az arató-cséplõ gépekben a minél szélesebb körû felhasználói igények kielégítésére a folyamatos mérnöki innováció megvalósulását láthatjuk. A mai arató-cséplõ gépek ennek következtében jól kiforrott konstrukciók és szinte valamennyi gyártó az egyszerûbb konstrukciójú, de funkcionálisan kiváló típusok és a GPS üzemvitelû és automata vezérlésû gépek számos változatával jelen van a piacon. A gyártók többsége rendelkezik lejtõs területre kifejlesztett változatokkal is. Jelen ismertetõnkben a korlátozott lehetõségek miatt csak a síkvidéki gépekkel foglalkozunk.

A CLAAS cég gyártmányaira is az elmondottak jellemzõek. A korábban jól bevált és hazai viszonyok között is ismert DOMINÁTOR és MEGA család mellett ma a MEDION sorozat 340; 330; 310 tagjait, valamint a LEXION hagyományos keresztben elhelyezett, tangenciális magleválasztású APS cséplõszerkezetû és szalmarázós gépeit az 560; 550; 530; 520 és 510 típusok képviselik. Az 560 típus TERRA-TRACK gumihevederes járószerkezettel is készül. A sorozat tagjai nagyságrendjüknek megfelelõen 4,55–9,12 m széles vágóasztallal, ill. 5,46–9,12 m változtatható 480–780 mm, ill. repce esetében 1080 mm kinyúlású kaszaszerkezettel rendelkezõ vágóasztalokkal szerelhetõk fel. Mind a standard, mind a vario vágóasztalok auto-control kivitelben készülnek, opcióként alkalmazható a „Leser Pilot” vagy a „GPS Pilot” is.



A CLAAS cég legnagyobb teljesítményû gépe a LEXION 600 típus, mely az elõzõekhez hasonló „APS” cséplõszerkezettel rendelkezik, de a szalmaleválasztást két dobos rotor végzi. A gép erõforrása 16 literes V8-as Daimler Chraisler (OM 502 LA) motor. A vágószerkezet tekintetében 7,6; 9,12 m munkaszélességû standard és vario vágóasztalok szerelhetõk fel az elõzõeknek megfelelõ változatokban. Szintén rendelkezésre áll a TERRA TRACK gumihevederes járószerkezet is. A LEXION 580 és 570 típusok konstrukciójukat tekintve az elõzõvel megegyezõek.

A JOHN DEERE cég a hagyományos, tangenciális cséplõszerkezetû és szalmarázó-ládás gépei közül az egyszerûbb szerkezeti kivitelû CWS sorozat 1450; 1550 típusú változatai mellett újdonság a bonyolultabb igényeknek megfelelõ 9000i WTS, CTS, STS sorozat gépei. Az „i” újdonsága az AUTO-TRACK automata kormányzás és nyomkövetés, valamint HARVEST SMART automatikus terhelésszabályozás, növelt motorteljesítmény és menethajtás, nagy pontosságú nedvességmérõ, külsõ kamerák és színes monitor, automata vonófej. A hazai vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az õszi búza betakarításban egyébként is kimagasló áteresztõképességet elért 9660 WTS és a 9780 CTS gépek „i” változatainak a szemtömeg és területteljesítménye mintegy 10–15%-kal növekszik. A 9600i és a 9500i WTS sorozat – a magyar viszonyok között is – nagy teljesítménnyel és jó munkaminõséggel dolgozó Z-sorozat konstrukciójára épül. A sorozat legnagyobb tagja a 9660 WTS kombájn 6 hengeres, 8,1 literes, soros JOHN DEERE 305, ill. 338 LE-ös motorral rendelkezik. A hagyományos cséplõdob méretei Ø 660x1670 mm, a fordulata 240–990 1/min között változtatható. A JOHN DEERE cég tangenciális cséplõszerkezetû és rotoros szalmaleválasztású gépe a 9780i CTS. A cséplõszerkezet az elõzõekkel megegyezõ, a szalmaleválasztást a gép hosszirányú szimmetriatengelyével párhuzamosan elhelyezett kettõ elöl 464 mm, hátul 502 mm átmérõjû és 3400 mm hosszú rotor végzi. A gépek erõforrása a szintén JOHN DEERE gyártmányú 8,1 l-es, soros egyenként a hengerekre épített magas nyomású befecskendezõ szivattyúval szerelt dízelmotor.



Az elmúlt évben a hazai gyakorlatban is megjelent a JOHN DEERE cég axiáldobos arató-cséplõ gépcsalád legnagyobb teljesítményû tagja a 9880i STS típus.

A JOHN DEERE 9880 STS axiáldobos arató-cséplõ gép esetében a magleválasztást az arató-cséplõ gép hosszirányú szimmetriatengelyében elhelyezett 1 db 750 mm átmérõjû és 3130 mm hosszú dob végzi. A forgórész munkája három szakaszra osztható, az elsõ szakaszban a speciális csigalevelek három irányba viszik rá az anyagot a cséplõszakaszra, ahol 15 db cséplõelem dolgozik, a harmadik szakasz a magleválasztó rész, melyben 24 fésülõ ujj választja ki a szalmaszem-keverékbõl a magokat.

A NEW HOLLAND (Belgium) cég is a korábban bevált TC és TX sorozatú gépei mellett új sorozatot fejlesztett ki. Az egyszerûbb szerkezeti kategóriában, de teljesítményben és munkaminõségben a TC és TX sorozat közé esõ CS sorozatú 520, 540 öt szalmarázós és a 640 és 660-as hat szalmarázós gépek jelentik az újdonságot. A CS sorozat tagjai – mind az öt, mind a hat szalmarázós változatok – kérhetõk szalmalazító rotor nélkül is, ebben az esetben viszont a szalmarázó-ládák hossza nagyobb és a szalmarázó-lépcsõk száma eggyel több, tehát a magleválasztás hatékonysága nem romlik, viszont a szalma minõsége javul. A CS sorozat erõforrásai 204–281 LE teljesítményû, mechanikus regulátoros NEW HOLLAND motorok.



A nagyobb teljesítménykategóriában már több éve jelen van a TX cséplõszerkezet konstrukciójára épülõ, de növelt geometriai méretekkel rendelkezõ CX sorozat öt és hat szalmarázós változataival is. A növelt geometriai méretû cséplõszerkezet – a TX sorozathoz képest – 10–15% áteresztõképesség, ill. szemtömeg-teljesítmény növekedést eredményezett. Ezt a teljesítmény növekedést a hazai (MGI) vizsgálati eredmények is igazolják mind õszi búza, mind kukorica-betakarításban.

A CX 720; 740; 760; 780 sorozatú gépek öt szalmarázós változatok, a cséplõdob Ø 750 mm × 1300 mm méretû, a gépek erõforrásai 231–299 LE-õs elektromos szabályozású NEW HOLLAND soros dízelmotorok.

A CX 820; 840; 860; 880 változatok hat szalmarázós kivitelben készülnek, a cséplõdob mérete Ø 750 mm × 1560 mm, a gépek erõforrása 281–299 LE NEW HOLLAND, a CX 860 és 880 típusoknál pedig 333–374 LE-õs IVECO elektromos szabályozású, soros dízelmotor.

Az elmúlt években megismerkedhettünk a NEW HOLLAND CR 980-as axiáldobos arató-cséplõ gépével is. A CR sorozat két tagból, CR 960 és CR 980 típusból áll. A CR sorozatú axiáldobos gépekben a cséplést és a magleválasztást a gép hosszirányú szimmetriatengelyében párhuzamosan elhelyezett kettõ db forgó-, cséplõ- és magleválasztó dob végzi. Az axiáldobok mérete a CR 960 kombájnnál Ø 432 mm × 2638 mm, míg a CR 980 gépnél az Ø 559 mm × 2638 mm, a gépek erõforrása 333-428 LE-õs elektromos regulátoros NEW HOLLAND IVECO, soros dízelmotor. Megjegyezzük, hogy a CR 980 géppel értük el búza-betakarításban – hazai viszonyok között – a legnagyobb áteresztõképességet és kukorica-betakarításban a gép Magyarországon orosházi SF-12 adapterrel felszerelve állította fel a 24 órás világrekordot.

A SAME DEUTZ-FAHR csoporton belül a DEUTZ-FAHR kombájnok is megújult formával és konstrukcióval 5650; 5660, 5680 és 5690 típusjellel jelentek meg a piacon. A DEUTZ-FAHR hagyományos építésû, tehát keresztben elhelyezett tangenciális cséplõszerkezetû gépeknél a cséplõszerkezet a cséplõdobból, a turbo-szeparátorból, valamint – szükség esetén – a ki-bekapcsolható szalmalazító hengerbõl áll. A cséplõdob méretei öt szalmarázós az 5650 és 5660 változatoknál, Ø 600 mm ×1270 mm, míg hat szalmarázós az 5680 és 5690 típusoknál, Ø 600 mm × 1521 mm. Az újonnan kifejlesztett 5650 H és 5680 H típusok mechanikus járószerkezeti hajtásúak, az 5660 HTS és az 5690 HTS változatok hidrosztatikus hajtással és mechanikus sebességváltóval készülnek. A cég 2006 februárjában Zupanjában (Horvátország) tartott sajtótájékoztatóján ismertette az SDF kombájngyártási koncepcióját, melyben fõ szempontként az egyszerû és megbízható konstrukciók, és a magas színvonalú gyártási, minõségbiztosítási rendszer megvalósítását jelölték meg. Ennek a koncepciónak megfelelõ arató-cséplõ gépek hazai érdeklõdésre is számottarthatnak és versenytársai lehetnek a magyarországi piacot uraló arató-cséplõ gépeknek. Ehhez azonban fontos lenne az új DEUTZ-FAHR típusok magyarországi tesztelése és a teszteredmények minél gyorsabb közreadása a gazdálkodók részére.