MENÜ

Érvénybe lépett a 40/2006. (V. 24.) FVM Rendelet

Oldalszám: 7
Dr. Novák László 2014.04.30.

Sokan reménykedtek abban, hogy legalább tavaszra, végre magyar jogszabályban is rögzítésre kerülnek a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat módosított feltételei. Ezen a területen azonban megint tapasztalni kellett, hogy Brüsszel malmai lassan õrölnek. Különösen, ha a támogatási feltételek enyhítésérõl van szó.

Ennek köszönhetõen – bár korábban ismertté váltak bizonyos könnyítések – jelenleg is a 4/2004. FVM rendeletben korábban rögzített HGGY feltételek élnek tovább (pl.: monokultúrának minõsül tehát továbbra is a búza-búza, kukorica-kukorica növényi sorrend!). Reálisan mérlegelve a tényeket elmondható: a könnyített feltételekkel csak a jövõ évben számolhatunk. Sajnos ezen változtatni nem tudunk. Viszont annak örülni kell, hogy a magyar jogszabályalkotás munkájának köszönhetõen legalább a 150/2004. (X.12.); 137/2004. (IX.18.); 151/2004. (X.13.) FVM Rendeletek módosítása egy új rendeletbe tömörítve megszületett. És ahhoz sem fér kétség, hogy az új jogszabály nagyon fontos területeket érint.

  1. Pontosításra került a nitrátérzékeny területek lehatárolása az újonnan megjelent „Vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl” szóló 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet alapján. Úgy gondolom, ennek az ún. nitrát rendeletnek pontos megismerése nem lenne haszontalan a gazdálkodók részérõl, mivel ahogy megyünk elõre az európai uniós rögös támogatási úton, egyre jobban kirajzolódik, hogy ez a kérdéskör nagyon hangsúlyos problémákat fog felvetni az elkövetkezendõ idõszakban. A nitrátérzékeny területek felsorolása az új rendeletben 640 olyan települést tartalmaz, amelyek közigazgatási területének legalább 10%-át érinti a korlátozás.
  2. Rendkívül fontos elem az új rendeletben, hogy lehet változtatni az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokba bevitt teljes földterület méretét, illetve az állatlétszámot. A változásokat – mint ahogy ez már megszokható volt – minden esetben be kell jelenteni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Bizonyára sok gazdálkodó nyugtázza majd elégedetten ezeknek a kitételeknek a megfogalmazását, hiszen az új rendelet legalább lehetõséget kínál a módosításra. Más kérdés, hogy a csökkentéssel érintett terület-, illetve állatlétszám nagysághoz kapcsolódó, korábban igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsíthetõ. A jogosulatlan támogatásigénylésbõl adódó kötelezettségek megfizetésérõl is gondoskodott a jogszabály-alkotó. Nem lesz vele gond, hiszen az adott gazdálkodási év támogatásából is simán lehet majd rendezni a visszafizetéseket.
     Természetesen ez a megoldás még nem hoz teljes megnyugvást azoknak a gazdálkodóknak, akiknél a területmérés során, illetve a bérleti szerzõdések felmondása miatt felmerült különbségek jelentenek problémát. Ezeknek a gondoknak kezelése kapcsán abban lehet bízni, hogy a gondok az illetékes hatóságok elõtt is ismertek, õk is a megoldást keresik. A problémakezelés eredményét várhatóan rövidesen megismerhetjük egy MVH rendelkezés formájában.
  3. Sajnos a költségvetés helyzete miatt, jelen pillanatban van a jogszabálynak olyan része, amely gyakorlatilag nem szabályoz semmit. Bizonyára sokak elõtt ismert ugyanis a következõ: miniszteri közlemény rendelkezett arról a közelmúltban, hogy célprogram-
    váltási kérelmek nem nyújthatóak be.
     Ily módon tehát hiába ismerjük most már pontosan az új célprogramba történõ átjelentkezési kérelem benyújtásának pontos idõpontját (gazdálkodási év megkezdése elõtt, de legkésõbb június 30.), a kérelmek rangsorolását stb., félõ, hogy a célprogram-váltás nem sokak számára jelent majd problémát. Sõt még az is elképzelhetõ, hogy a pénzügyi forráshiány nemcsak az idei évrõl fog szólni?
  4. Külön területet képez az új rendeletben a Kedvezõtlen Adottságú Területekhez kapcsolható támogatások köre. A rendelet értelmében 2006. május 26-ával hatályát veszti az eddig érvényes KAT lehatárolás. A jövõben, az adott évre vonatkozó kijelöléseket minden év május 1-jéig adja majd ki az MVH. Ismerve az eddig érvényes KAT támogatásra jogosult területek listáját, csak bízni lehet abban, hogy a jövõben a valóban rászoruló térségek kaphatják meg ezeket a támogatásokat. A KAT támogatások aktuális összege az új rendelet alapján 85,9 euró/ha/év, illetve 10,94 euró/ha/év attól függõen, hogy az adott terület milyen besorolás alá esik.

Ez a rövid, alig másfél oldalas rendelet is rávilágít arra, hogy mennyire szerteágazó a mezõgazdasági támogatások jogi háttere. Idõnként sokáig szinte semmi sem történik, aztán pedig teljesen váratlanul új szabályzók serege jelenik meg. Egy gazdaságnak csak két választási lehetõsége adódhat: vagy saját hatáskörben olyan információs rendszert mûködtet, amely tökéletesen segíti a döntések meghozatalát, vagy külsõ szakember segítségét veszi igénybe, aki nap mint nap ezekkel a kérdésekkel foglalkozik!