MENÜ

Újdonságok a mezõgépészetben – gyûjtõ-átrakó kocsik

Oldalszám: 37
Dr. Kelemen Zsolt 2014.04.30.

Az elmúlt években a mezõgazdasági termelés szerkezete jelentõsen átalakult. A megváltozott birtokviszonyok következtében a termelõ vállalkozások száma megnõtt, a gazdasági méretek kisebbek lettek. A mezõgazdaságban, különösen a növénytermesztés területén a termelési volumen, vagyis az anyagmozgatási feladat nem csökkent, sõt kismértékû növekedést mutat.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a mezõgazdasági termelésben meghatározó fõ növények a kalászos gabonák, a kukorica, napraforgó, cukorrépa termõterülete nem mutat lényeges változást. Emellett korábban a mezõgazdasági anyagmozgatásban jól szervezett, és az akkori színvonalnak megfelelõ, szállító géplánc mûszaki elemei elavultak. Ugyanakkor az újabb fejlesztésû szállítóeszközök alkalmazásának mûszaki-technikai feltételei javultak. Az újabb fejlesztésû mezõgazdasági szállítóeszközök, ezen belül a pótkocsik és traktorok, korszerûbb futómûvel rendelkeznek, ennek következtében javult a terepjáró képesség, növekedett a megengedett szállítási sebesség és a vontatható összgördülõ-tömeg, mely arányban van a traktorok szállításra igénybe vehetõ magasabb motorteljesítményével. Ezek a körülmények kedvezõ feltételeket teremtettek a szállítási folyamatok szervezésében a kétfázisú szállítási eljárások figyelembevételére. A kétfázisú szállítási eljárásban jól használhatók, a különbözõ termelési folyamatokhoz kialakított, gyûjtõ-átrakó kocsik.A gyûjtõ-átrakó kocsik csoportosításánál, a konstrukciós eltéréseken túl, elsõsorban a technológiai alkalmasságot célszerû figyelembe venni. A mûtrágya szállítására és átrakására – a kisebb teherbírású – emelve billenõ szekrényes, illetve magas billentésû pótkocsik alkalmasak. A gabona-betakarítás során pedig az arató-cséplõ gépek folyamatos üzemeltetését az átrakócsigával szerelt csigás, vagy gravitációs ürítésû átrakó pótkocsik használatával lehet biztosítani. A gyûjtõ-átrakó pótkocsik alkalmazásánál a jó terepjáró képesség is nagyon fontos szempont. A könnyebb terepviszonyok és általában jó talajállapot esetén az egytengelyes futómûvel szerelt változatok is megfelelõek, nehéz terepviszonyok és talajállapotok mellett pedig a tandem futómûves, vagy a kormányzott, többtengelyes futómûvel szerelt változatok használhatók jól.A FLIEGL-ABDA Jármûgyártó Kft. gyûjtõ-átrakó pótkocsija 20 m3-es tartálytérfogatú lemezbõl kialakított kocsiszekrénnyel rendelkezik. A lemezbõl kialakított felsõ része téglatest formájú, míg az alsó része téglalap alapú háromszög keresztmetszetû hasáb. A kocsiszekrény háromszög keresztmetszetû hasáb része zártszelvényû, függõleges tartóoszlopokkal kapcsolódik a zártszelvénybõl kialakított hossz- és kereszttartók által alkotott keretszerkezethez, mely a pótkocsi alvázát képezi. Az alvázkerethez csavarkötéssel csatlakozik a rugózatlan, egytengelyes, alacsony nyomású, ballonos gumiabroncsokkal szerelt futómû. A pótkocsi háromszög alakban kialakított vonórúdja kétoldalt két-két csapszeggel kapcsolódik az alvázkeret bakjaihoz.A kocsiszekrény alsó háromszög keresztmetszetû részének hosszirányú szimmetriatengelyébe helyezték el a nagy átmérõjû és menetemelkedésû kihordócsigát. A kihordócsiga mellsõ részén kialakított anyagátadó szekrényen keresztül juttatja az anyagot, a szemes terményt a ferde feltöltõ csigára. A kihordó- és a feltöltõcsiga a hajtását az üzemeltetõ traktor TLT-jérõl kapja a vonórúdra épített fogaskerék-hajtómûvön keresztül. A feltöltõcsiga két részbõl áll, a felsõ része egy csapszeg körül hidraulikus munkahenger segítségével, egy szintén hidraulikusan mûködtetett retesz oldása után – szállítási helyzetben – a kocsiszekrény mellsõ fala mellé behajtható.A HORSCH Maschinen GmbH UW-160 típusú gyûjtõ-átrakó kocsija 20 m3-es tartálytérfogattal rendelkezik. A gyûjtõ-átrakó pótkocsi vázszerkezetét a jó terepjáró és manõverezõ képesség biztosítására alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt, egytengelyes futómû támasztja alá. Az alvázkeretet összekötõ négyszög keresztmetszetû csõtengelyében csúsztathatóan helyezkedik el a járókerék tengelycsonkját tartó, szintén négyszög keresztmetszetû toldat. A négyszög keresztmetszetû toldat a tengelycsonkkal, ill. az alacsony nyomású gumiabroncsokkal hidraulikus munkahengerekkel kitolható, vagyis a területen történõ mozgás esetén a nyomtávolság, vagyis az oldalirányú stabilitás megnövelhetõ. A tengelycsonkon csapágyazták a keréktárcsákat felfogó agyakat, melyen az üzemi tárcsafék-berendezés tárcsáit is rögzítették. A fékszerelvények a négyszög keresztmetszetû toldaton kerültek rögzítésre. A kézi rögzítõfék szintén a kerékféktárcsákra hat csavarorsós mechanizmuson keresztül.A négyszög keresztmetszetû tengelyhez csavarkötéssel kapcsolódik a hidegen hajlított lemezbõl kialakított alvázkeret. Az alvázkeret mellsõ részéhez csapszegen keresztül került rögzítésre a zártszelvényû, állítható magasságú vonórúd torroid keresztmetszetû vonószemmel. A vonórudat állítható magasságú lemezbõl készült láb támasztja alá. A lemezbõl kialakított trapéz keresztmetszetû, ill. csonka gúla alakú kocsiszekrény az alvázkeretre van építve, amelyet a mellsõ részén „C” profilú, függõleges, hátul pedig a hosszirányú szimmetriatengellyel párhuzamosan a vízszintessel szöget bezáró tartó támaszt alá. A hátsó tartók bakjaihoz csapszeg rögzíti a kocsiszekrény bakjait. A kocsiszekrény bakjaihoz hegesztett konzolokon vannak a kocsi szélességét jelzõ táblák és világítóberendezések elhelyezve.

A kocsiszekrény alsó része a kihordócsiga fogadógaratjaként van kiképezve, melyhez hegesztéssel rögzítették a csiga házának alsó felét. Az alsó csigaház felsõ vége peremes kialakítású. A peremhez zsanéron keresztül kapcsolódik a csigaház felsõ része. A nagy menetemelkedésû, csigalevelekkel ellátott kitároló-átrakócsiga tengelye a csiga két végén, ill. a csigaház alsó kétharmadában van csapágyazva. A csiga szállítási helyzetben hidraulikus munkahengerrel a csigaház peremére szerelt zsanér körül be-, munkahelyzetben kihajtható. A csiga a hajtását az üzemeltetõ traktor TLT-jérõl kapja kardántengelyen, fogaskerék-, ill. kúpkerék-hajtómûvön keresztül.Az ANNABURGER Neutzfahrzeug GmbH a nálunk korábban jól ismert és bevált T-088 (HTS) szervestrágya-szóró pótkocsik gyártója HTS típusjellel új gyûjtõ-átrakó pótkocsi családot fejlesztett ki. A különbözõ teherbírású és raktérfogatú pótkocsik közül a HTS 20.16, a HTS 22.16 tandem rendszerû futómûvel, míg a HTS 33.16 háromtengelyes változatban készül. A hazai gépbemutatókon a pótkocsi család középsõ nagyságrendû változata a HTS 22.16 típusjelû változat szerepelt. A gyûjtõ-átrakó pótkocsi 28 m3-es kocsiszekrénye lemezbõl került kialakításra és egy felsõ téglatest alakú és egy alsó háromszög keresztmetszetû hasábból áll. A kocsiszekrény a zártszelvénybõl kialakított alvázkeretre támaszkodik. Az alvázat rugózott, tandemrendszerû 550/60R 22,5 méretû, alacsony nyomású gumiabroncsok támasztják alá. A futómû hátsó kerekei kanyarodáskor követik a forduló ívét, vagyis kormányozottak. Az alváz mellsõ kereszttartóira hegesztett bakokhoz csapszegen keresztül csatlakozik a merev torroid vonószemmel ellátott vonórúd. Az átrakókocsi alsó ívelt részében helyezkedik el a kétoldalt csapágyazott anyagkihordó csiga. A kihordócsiga által szállított anyag vagy szem a töltõcsigára jut. A töltõcsiga a szemet egy kettõs mûködésû hidraulikus munkahengerrel mûködtetett surrantón keresztül juttatja a szállítóeszközre. A surrantó egyébként lemezbõl került kialakításra. A töltõcsiga középen egy csap körül hidraulikus munkahenger segítségével – szállítási helyzetben – a kocsiszekrény mellsõ fala mellé becsukható. A pótkocsi fékberendezése kétvezetékes légfék. Az átrakókocsi telítettségét a gépkezelõ a mellsõ falon található ablakokon keresztül ellenõrizheti.A HAWE cég szintén gépcsalád elven alakította ki az átrakó pótkocsijait. A pótkocsi család két kisebb tagja az ULW 1200E 12 m3 és az ULW 1500E 16 m3-es kocsiszekrénnyel és egytengelyes futómûvel készül. Az egytengelyes futómûvek 30,5–LR32, ill. 23,1–26 méretû, alacsony nyomású gumiabroncsokkal vannak felszerelve. A család középsõ tagjait a 20 m3-es kocsiszekrényû ULW 2000T-t 700/50 × 26,5 12PR, míg a 25 m3-es kocsiszekrényû ULW 25000T típust 800/45 × 26 12PR méretû gumiabroncsozású, rugózatlan, tandem futómûvekkel szerelték. A legnagyobb 32 m3-es kocsiszekrényû átrakókocsit háromtengelyes tridem futómû támasztja alá. A tridem rendszerû futómû alacsony nyomású gumiabroncsainak mérete 800/45 × 26,5 12 PR. A pótkocsi családtagjainak a konstrukciója – a felépítményt és az alvázat tekintve –, hasonló megoldású. A téglatest és háromszög keresztmetszetû hasábból kialakított lemez kocsiszekrény a zártszelvényû alvázkeretre támaszkodik. A kocsiszekrény aljában a hosszirányú szimmetriatengely vonalában helyezkedik el az anyagtovábbító csiga.  Az anyagtovábbító csigához a töltõcsiga az egytengelyes és tridem változatoknál a kocsiszekrény elején, míg a tandem futómûvel szerelt pótkocsiknál a kocsiszekrény hátsó falánál csatlakozik. A szállítási helyzetben hidraulikus munkahenger segítségével becsukható átrakócsigák konstrukciójukat tekintve megegyezõek, átmérõjükben és szállítási teljesítményükben van eltérés. A pótkocsi család tagjainak szállítási sebessége 25 km/h, egyes típusok az ULW 2000T, ill. az ULW 2500T opciós változatai 40 km/h sebességgel is használhatók.Egy átlagos méretû, 20 m3-es kocsiszekrénnyel rendelkezõ gyûjtõ-átrakó pótkocsi 2 db nagy teljesítményû, vagyis búzában 12–14 kg/s, kukoricában 25–30 kg/s áteresztõképességû arató-cséplõ gépet tud biztonságosan kiszolgálni. Ebbõl következõen ezt az anyagmozgatási módszert azok a vállalkozások tudják elõnyösen használni, melyek termõterülete 100–300–1000 ha körül alakul kalászos gabonából vagy kukoricából. További elõnye a gyûjtõ-átrakó pótkocsik alkalmazásának a kalászos gabona és kukoricatermesztési technológiákban, hogy az arató-cséplõ gépektõl átvett szemet – a közúti szállítóeszközökbe történõ átürítés után – közvetlenül a szárítóval és tisztítóval rendelkezõ felvásárlóhoz, ill. tárolószínhez lehet szállítani. Ez az anyagmozgatás költségeit közvetlenül csökkenti, a gyûjtõ-átrakó pótkocsik egyben a táblán kismértékû tárolókapacitást is jelenthetnek, vagyis ezen tulajdonságukkal biztosítják az arató-cséplõ gépek folyamatos üzemeltetését és csökkentik a közúti szállítóeszközök várakozási idejét. Ezen túlmenõ elõnyt jelent, hogy az alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt futómûvek fajlagos talajterhelése javul, alacsonyabb, mint a nagynyomású közúti abroncsoké, vagyis a talajtaposásból eredõ talajtömörödés mértéke is jóval kisebb.