MENÜ

Kertészet

Szakfolyóirat > 2006/06 > Kertészet szőlő Gyümölcs karantén gomba

A gyümölcstermõ növények és a szõlõ karantén gombái

A Földmûvelésügyi Minisztérium 1951–ben kiadott rendeletében már elõírta: „Mindenki köteles az ország területén bárhol általa észlelt veszélyes kártevõrõl, a kártevõ fellépésére gyanút keltõ körülményrõl, továbbá a veszélyes kártevõ megtalálásáról vagy fellépésérõl szerzett értesülésrõl, a lelõhely pontos megjelölésével, a lakóhely szerint illetékes hatóságnál, vagy a megyei növényvédõ állomásnál bejelentést tenni.” (103/1951. IV. 29. MT. és 18 055/1951. VI. 3. FM. rendelet).

Szakfolyóirat > 2006/06 > Kertészet szőlő mikroelem ültetvény

A szõlõültetvények mikroelem-ellátottsága levéltrágyázással

A szõlõültetvények kondíciója, a kedvezõ mennyiség és minõség biztosításának egyik alapvetõ feltétele az optimális, kiegyenlített tápanyag gazdálkodás. Ezen belül elsõdleges szempont a makroelem-ellátás biztosítása (N, P, K, Ca, Mg), igen fontos azonban élettani szempontból a mikro-tápelemek feladata, amit csak kiegyensúlyozott tápanyag adagolás biztosíthat.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Kertészet Körte Élelmiszer fajta

Körte fajtajelöltek Mosonmagyaróváron

A génerózió olyan jelenség, amelyet megakadályozni nem tudunk, de annak folyamatát, illetve hatását csökkenthetjük. Ebben a munkában különösen fontos, hogy évszázados fajtáinkat megõrizzük, tulajdonságaikat leírjuk és megállapítsuk jövõbeli felhasználásuk lehetõségét.