MENÜ

A szõlõültetvények mikroelem-ellátottsága levéltrágyázással

Oldalszám: 91
Tóthné dr. Surányi Klára 2014.04.30.

A szõlõültetvények kondíciója, a kedvezõ mennyiség és minõség biztosításának egyik alapvetõ feltétele az optimális, kiegyenlített tápanyag gazdálkodás. Ezen belül elsõdleges szempont a makroelem-ellátás biztosítása (N, P, K, Ca, Mg), igen fontos azonban élettani szempontból a mikro-tápelemek feladata, amit csak kiegyensúlyozott tápanyag adagolás biztosíthat.

Korábban 50–100 évvel ezelõtt, amikor a szõlõültetvényeinkben a tápanyag gazdálkodás gyakorlatilag a szervestrágyázásra épült kevesebb gondot okozott a kiegyenlítetlen tápanyag utánpótlás. Mivel a telepítést megelõzõ szervestrágyázás egyre inkább visszaszorul a makroelemek ellátásán belül egyre nagyobb szerepet kap a mezo (Ca, Fe) és a mikroelemek ellátásának biztosítása.A szõlõ viszonylag csekély mennyiségû mezo és mikro tápelemet igényel. Életfolyamatainak biztonságos kialakulása szempontjából azonban ezek az elemek létfontosságúak. Az egyes mezo és mikroelemek élettani funkcióit már korábbi számunkban közöltük (2003/8. 74–75 oldal). Éppen ezért ezt nem kívánjuk megismételni, csupán csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szõlõtermesztés és a bor minõségének kialakításában ezeknek az elemeknek meghatározó szerepük van.Az ültetvények mikroelem ellátottságát számos tényezõ befolyásolja. Ezek közül meghatározó tényezõk: a geológiai viszonyok, a talajképzõdési folyamatok, a telepítést megelõzõ trágyázás, a talajmûvelés, szükség szerint a talajlazítás, esetenként a drénezés. A fentieken belül kiemelt szerepe van a talaj kémhatásának és mészállapotának, s azon belül is az aktív mésztartalomnak.A mikroelemek felvehetõségét befolyásoló tényezõk közül meghatározó a talaj kémhatása. Fontos szabály az, hogy optimális a N-felvétel 5,5–6,5, P esetében 6,5–7,2, káliumnál 6–7, míg Ca és Mg 6–8, viszonylag széles pH tartomány, ezzel szemben a Fe, a Zn a Mn elsõsorban savanyú pH tartományban, a B közel semleges körülmények között, míg a Mo elsõsorban lúgos kémhatás mellett válik felvehetõvé.A tápanyag gazdálkodás során különbözõ lehetõségünk van az optimálishoz közelálló tápanyag-arány és a tápanyag-felvehetõségének biztosításához. A makroelem-ellátást a telepítést megelõzõen kívánjuk biztosítani, vonatkozik ez a N, P K és Ca mennyiségére.Az eltérõ geológiai és talajviszonyok miatt nem lehet egy általános javaslatot megadni, sok esetben célszerû a kiegészítõ, továbbá a permetezõ trágyázás, a lombtrágyázás beiktatása, amely alkalmas a tápanyaghiányok megelõzésére.A permetezõ, levéltrágyázás hatékonyságának értékelése szempontjából eltérõek a vélemények. Ennek az oka az, hogy a kiegyenlített, jó tápanyag-ellátottságú ültetvényekben a permetezõ, levéltrágyázás hatása gyakorlatilag nem észlelhetõ, míg ellenkezõ esetben igen látványos eredményeket kapunk. E kedvezõ hatást többnyire akkor észlelhetjük, amennyiben a korábbi években a levélanalízis, és a fenológiai felvételezés alapján hiánytünetek jelentkeztek.A permetezõ levéltrágyázás elõnye számos vonatkozásban bizonyított:

 

 

  • megfelelõ eljárás a hiányzó makro- (N, K) és mikroelemek pótlására,

 

  • az egyes tápelemek pótlása jól igazítható az egyes fenofázisokon belül a hiányzó elemek gyors pótlásához, a szõlõ igényéhez igazodva,

 

 • alkalmas a már fellépett hiánytünetek átmeneti kezelésére.

 

Mindehhez azonban szükséges az, hogy felismerjük melyik tápelem hiánya lépett fel. Vizuális módon ezek a tünetek nehezen különíthetõk el, mert sok esetben együttesen lépnek fel.Fontos információt ad a levélelemzés, amelynek alapján a tápanyaghiányt, illetve a kedvezõtlen tápanyag arányt meg lehet állapítani.

 • Különösen alkalmas, a hiányok kivédésére, amennyiben a talajtulajdonságok mészállapot, magas talajvíz állás, redukciós folyamatok, a tápelemek közötti ión antagonizmus Ca/K, K/Mg, Fe miatt a gyökereken keresztül történõ tápanyagfelvétel akadályozott.

  A kijuttatott tápelemek hasznosulása igen kedvezõ.

 

A kedvezõ, pozitív hatás mellett célszerû szólni e módszer hátrányairól is:

 

 

  • a levéltrágyázás során csupán kis tápanyag-mennyiséget lehet kijuttatni, és éppen ezért többszöri kezelés szükséges;

 

  • a permetezõ levéltrágyázás során a maximálisan megengedhetõ koncentrációt szigorúan be kell tartani (mindez az alkalmazásra kerülõ összetett mûtrágyák esetében változó) a fentiek vonatkoznak az adagolás idõpontjára, amely a fenológiai fázisok esetében eltérõ, és nem naptári évekre vonatkozik, továbbá a napszakokat is figyelembe kell venni;

 • a permetezõ levéltrágyázás összekapcsolható a növényvédelemmel vagy az öntözéssel. Mindkét, de különösen az elsõ esetben fontos, hogy az alkalmazott kemikáliák keverhetõk-e? Ugyancsak fontos szempont az, hogy a térség vízminõsége megfelelõ – vonatkozik ez a kation, anion összetételére, a víz keménységére ami a felhasznált mûtrágyák és növényvédõ szerek oldhatóságát, az esetleges perzselési veszélyt befolyásolják.

 


 


 


 


 

A mikroelem trágyák oldhatóságuk alapján a gyors és lassú hatású trágyák csoportjába sorolhatóak: szervetlen, vízben oldható vegyületek, kelátok, mikroelem tartalmú N, NPK-mûtrágyák, mikroelem tartalmú szuperfoszfát. A szervetlen vízoldható vegyületek permettrágyaként is felhasználhatók, ami kis mennyiségben egyenletesen kijuttathatóak.A kelátok sajátos szerkezetû fémkomplexek, elõnye az, hogy vízoldhatóságuk és stabilitásuk következtében permettrágyaként és talajtrágyaként egyaránt felhasználhatóak. Mikroelem tartalmuk lúgos talajban sem csapódik ki, jól érvényesül. A kelát típusú vegyületeket hazánkban elsõsorban a vas utánpótlására használják fel. Újabban a Fe, Mn, Cu, Zn EDTA fémkelátokat egyre szélesebb körben alkalmazzák a fenti elemek pótlására, általában 0,1–0,2% töménységben. Ezen kívül több olyan összetett mûtrágya ismeretes, amelyek a makroelemeken kívül számos mikroelemet is tartalmaznak. Felhasználásukat elsõsorban a talajviszonyok határozzák meg.

 

A szõlõültetvények mikroelem-ellátottságát a talajtulajdonságok döntõ mértékben befolyásolják:

 

 

  • felvehetõségüket meghatározzák a geológiai viszonyok, azaz a talajképzõ kõzet, a talaj kémhatása, a csapadék mennyisége és minõsége, ami a kilugzási folyamatokkal van szoros összefüggésben,

 

  • a talaj szervesanyag-tartalma nagymértékben hozzájárul a kedvezõ mikroelem-ellátottság biztosításához,

 

  • a talaj fizikai tulajdonságai alapvetõen befolyásolják nem csupán a makro, hanem a mikroelem felvételét is, elsõsorban a Fe és a Mn felvétel vonatkozásában,

 • fontos szerepet kap a talaj vízháztartása a bór felvételében, aminek hiánya elsõsorban száraz, kedvezõtlen vízgazdálkodású környezetben lép fel, bár számos egyéb tényezõ is korlátozhatja felvételét.

A permetezõ levéltrágyázás szerepe minden olyan esetben meghatározó, ahol a korábbi években akár foltonként is hiánytüneteket észleltek. Ezen hiánytünetek „tûzoltás” jellegû megfékezésére, kivédésére alkalmas a permetezõ levéltrágyázás. Ez azonban csupán átmeneti kezelés, és alapvetõen a talaj- és a levélvizsgálat alapján célszerû eldönteni, hogy milyen agrotechnikai, alaptrágyázási beavatkozás szükséges.A permetezõ levéltrágyázás tehát minden olyan esetben szükséges, célszerû, ahol a:

 

 

  • talajviszonyok az egyes tápelemek felvehetõségét gátolják,

 

  • a csapadékviszonyok miatt – pl. bór esetében – a felvehetõség gátolt,

 

 • a vizuális, illetve a levélanalízis adatai abszolút vagy relatív tápanyag-hiányról tanúskodnak.

 

Ezek a tünetek általában visszatérõen jelentkeznek, tehát a korábbi évek adatai alapul szolgálnak olyan vonatkozásban, hogy célszerû a levéltrágyázás alkalmazása.Az egyes hiánytüneteket nem kívánjuk ismételten bemutatni, hivatkozunk az Agro Napló 2003/8. számának 74–75. oldalára, ahol ezeket már ismertettük.