MENÜ

A Magyar Kwizda programja a szõlõ táplálására és növényvédelmére

Oldalszám: 94
Mészáros Béla 2014.04.30.

Napjaink gazdasági helyzetében igen kiélezett harc alakult ki a piaci versenyképesség megõrzéséért, ez alól nem kivétel a szõlészeti-borászati ágazat sem. Az egyre erõsödõ konkurenciaharcban az alapvetõ célunk és egyben eszközünk, hogy a jó minõség mellett jól realizálható hasznot termeljünk.

A jövedelmezõ szõlõtermesztés két meghatározó összetevõje az okszerû növényvédelem és a növénytáplálás. Ennek együttes hatékony alkalmazása tette rendkívül sikeressé a Magyar Kwizda Kft. „Táplálunk és Védünk” programját. Ez a program a növényt helyezi a középpontba, annak élettanához harmonikusan igazítja a növényvédelmi és növénytáplálási eljárásokat.

A szõlõ gombabetegségei elleni védelem gerincét a peronoszpóra és a lisztharmat alkotja. A kórokozók fejlõdésének üteme, a fertõzés mértéke az idõjárás szigorú függvénye.A peronoszpóra esetében probléma a megkésett védekezés, hiszen ha a gomba rajzó spórái bejutnak a növény belsejébe, akkor a sejt közötti járataiban a növényvédõ szerektõl már védett helyzetben vannak. Ekkor már csak magasabb költségszinten tudunk védekezni. A gomba csírázó rajzóspórakori állapota, illetve a növénybe történõ behatolás idõpontja a hatékony és gazdaságos védekezés idõszaka, amikor nagy felületaktivitású, kontakt hatóanyagú szerrel indíthatunk ellentámadást. Az Indofil® M-45 mankoceb hatóanyag-tartalmú gombaölõ szer kiváló felületaktivitással rendelkezik, mely nagy hatékonyságot kölcsönöz a terméknek, e mellett kíméletes a növény fiatal hajtásaival szemben. Az elmúlt években sok helyen elõfordult, hogy a kedvezõtlen, csapadékos idõjárás nem tette lehetõvé az optimális idõpontban történõ megelõzõ védekezést. Ilyenkor szükségszerûvé vált, hogy a már kialakulóban lévõ fertõzést a növényen belül blokkoljuk, és egyben preventív védekezést is adjunk. Ekkor alkalmazhatjuk nagy eredményességgel a Kupfer Fusilan® WG nevû gombaölõ szert, melynek cimoxanil lokálszisztemikus hatóanyaga gátolja a növénybe jutott gomba fejlõdését, és a réztartalmú kontakt hatóanyaga egyben megelõzõ védelmet biztosít. Az említett hatóanyagokkal szemben nem alakul ki rezisztencia. Nyáron, amikor az idõjárás nem igazán kedvez a peronoszpóra fertõzésnek, akkor kontakt réztartalmú készítmény is képes a veszélyes szint alatt tartani a fertõzést. A Champion® 2 FL kontakt hatású folyékony rézhidroxid készítmény, mely a legkiválóbb fedési és tapadási képességgel rendelkezik ebben a hatóanyag családban.A primer lisztharmat-fertõzés az áttelelõ rügyekbõl indul. Ezért korán el kell kezdeni ellene a védekezést, hogy járványszerû megbetegedés ne alakuljon ki. Ekkor még kiválóan tudunk védekezni a kontakt kén hatóanyagú készítményekkel, mint pl. a Cosavet® DF termékkel. Ha a lisztharmat-fertõzés elõrehaladottabbá válik és megjelenik a levélzeten a „penészgyep”, akkor a hatásos védekezés módja a kontaktszisztemikus blokk alkalmazása. A levél felületén lévõ hidrofób lisztharmat gombafo-nalak meggátolják a permetlé jó terülését, ami lefedési problémákat okoz, a kontakt kén azonban leperzseli a gombát a levél felületérõl, így utat nyit a szisztemikus hatóanyag számára, hogy az célzottan, a fertõzés helyén fejthesse ki kurratív hatását. A blokkba kontakt szerként a Cosavet® DF terméket illeszthetjük be. Mivel szemcsemérete optimális, nem perzseli meg növényünket. Felszívódó szerként a Domark® 10 EC készítményt javasoljuk alkalmazni, ami nagyon gyorsan felszívódik a növény vegetatív részeibe, eljut az új hajtásokba is, és hosszan tartó belsõ védelmet biztosít. A felszívódó blokkal történõ permetezést legalább három alkalommal ismételjük meg a biztos hatás érdekében.

A Magyar Kwizda ismertetett növényvédelmi megoldásai az integrált termesztésbe beilleszthetõek.Az okszerû növénytápláláson belül a levéltrágyázás nagymértékben hozzájárul, hogy az ültetvényünk a lehetõ legnagyobb termésmennyiséget a legjobb minõségben nevelje ki.A Wuxal® Ascofol mikroelemekben és természetes növekedés-szabályozó anyagokban gazdag barna tengeri alga kivonatból készült levéltrágya (2,5% N + 1,25% K + mikroelemek + növényi hormonok /pl. citokinin, gibberellin, auxin/). A szõlõ fiatalkori hajtásnövekedési szakaszától a virágzás kezdetéig alkalmazva természetes növényi hormontartalma révén növeli a stressztûrõ képességet, serkenti a sejtképzõdést, amely a termés minõségét és nagyságát is pozitív irányba befolyásolja, mikro-elem tartalma javítja a betegségekkel szembeni ellenálló képességet.Virágzáskor alkalmazzuk a Wuxal® Boron (10,8% N + 13,5% P + 9,5% B + mikroelemek) lombtrágyát, hiszen virágzáskor a legfontosabb mikroelem a bór, aminek nagy szerepe van a megtermékenyítés folyamatában, segíti a terméskötõdést, emellett hatással van a növény légzésére, párologtatására és cukorszállítására is. Bórhiányra utal a szõlõnél a madárkás fürt.A Wuxal® Kombi Vas speciális szõlõ levéltrágya (16% N + 32% K2O + 3% MgO + 1,6% Fe + mikroelemek). Használatával elkerülhetjük a vashiányra jellemzõ kisárgulásos tüneteket, káliumtartalma elõsegíti a cukor szállítását és felhalmozását a szõlõben, magnéziumtartalma gyógyszer a fürtkocsánybénulás ellen, nitrogéntartalma pedig elõsegíti a mikroelemek beépülését.A Wuxal® Magnézium (12% MgO + 0,3% B + 1% Mn + 0,7% Zn + 5,6% S) nagy töménységû levéltrágya a magnéziumhiányos tünetek (kocsánybénulás) megelõzésére és kezelésére.A Kwizda „Táplálunk és Védünk” programja jó kondícióban lévõ, egészséges, a betegségeknek jobban ellenálló szõlõültetvényt eredményez, mellyel kiküszöbölhetõ a túlzott, indokolatlan növényvédelmi ráfordítás, növelhetõ a hozam, s mindezek által növelhetõ a nyereség.