MENÜ

Erjesztett takarmányok készítése segédanyagokkal

Oldalszám: 105
Karnóth Joris 2014.04.30.

Az erjesztett takarmányok minõsége nagymértékben befolyásolja a szarvasmarhatartás eredményességét. A jó technológiai kivitelezés mellett különbözõ adalékanyagokkal lehet segíteni azon, hogy az erjedés megfelelõen menjen végbe, a beltartalmi értékek megfelelõk legyenek, és a takarmány hosszú ideig stabil maradjon. A különféle hatásmechanizmussal rendelkezõ segédanyagok megválasztásánál fontos meghatároznunk azt, hogy milyen konkrét problémát szeretnénk megoldani használatukkal.

Amennyiben a növény fajtája és nedvességtartalma, a tárolásra szolgáló siló típusa és állaga, valamint a silózási technika is megfelelõ, elõfordulhat, hogy alapvetõen nincs szükség segédanyagra. Ilyen esetben az adalékokat általános minõségjavításra lehet alkalmazni, itt viszont kiemelten fontos meghatároznunk azt, hogy egységnyi többletráfordítás milyen mértékû eredményjavuláshoz vezet.

A piacon forgalomban lévõ adalékanyagok

Szénhidrát adalékok: ezek adagolásával az a célunk, hogy a tejsavtermelõ baktériumok számára a szükséges tejsav megtermeléséhez elegendõ szénhidrátmennyiséget biztosítsunk.Biológiai készítmények: ezek általában homo- és/vagy heterofermentatív tejsavtermelõ baktériumkultúrát, és esetenként enzimeket tartalmaznak az erjedési folyamatok szabályozására.Savkészítmények: általában szerves savas készítmények, ill. azok sói terjedtek el a gyakorlatban. Alkalmazásuk kettõs célú; míg a szerves savak egy része (pl. hangyasav) inkább az erjedés irányítására alkalmas, szelektív mikrobagátló hatásán keresztül, más részük (pl. propionsav, szorbinsav, benzoesav) inkább a káros élesztõk és penészek ellen nyújt védelmet (növelve az aerob stabilitást).Egyéb mikrobagátló anyagok: ilyen hatással rendelkezik a formalin, a kén-dioxid (vagy valamely sója), ill. a nitritek, nitrátok.

 

Készítményeink alkalmazási területei

Biológiai készítmények


Lactofast és Bioprofit készítményünk közül elõbbi kizárólag tejsavbaktérium kultúrát (Lactobacillus plantarum), utóbbi pedig tejsavbaktérium kultúra (Lactobacillus casei rhamnosus) mellett propionsavtermelõ baktériumokat (Propionibacterium freudenreichii spp. shermanii) is tartalmaz.Az AIV Lactofast mikrobáit erõteljes tejsavtermelés jellemzi, és emellett alacsony a proteolitikus aktivitásuk. Az erõsen savas közeget is jól tûrik. Elsõsorban a megfelelõ irányú erjedés beindításához ajánljuk, lucerna és fûszilázsok kezelésére, 2,5 × 105–106 CFU dózisban, 1 g terményre vonatkoztatva.A készítménnyel végzett vizsgálataink alapján kijelenthetõ, hogy a kezelés által növekedik az erjesztett takarmány tejsavtartalma, csökken az ecetsavtartalom, illetve kisebb a mérhetõ ammóniatartalom. A kontrolléhoz képest mért alacsonyabb pH is ezeket támasztja alá, illetve hozzájárul ahhoz, hogy késõbb valamelyest kisebb legyen a káros utóerjedési folyamatok veszélye.Az AIV Bioprofit baktériumai lassabban „indulnak be”, de hatásuk folyamatos, a teljes erjedési periódusra kihat. Ezen kívül magasabb szárazanyag-tartalom esetén is (>50%) aktívak. A propionsav-termelés miatt javul az aerob-stabilitás is. E terméket általában kukoricaszilázs kezelésére ajánljuk, 2 × 105–5 × 105 CFU dózisban, 1 g terményre vonatkoztatva.A biológiai készítmények alkalmazásának elõnyei, hátrányai

E készítményekkel általános minõségjavulás érhetõ el, kezeletlen terményekkel összehasonlítva. További elõnyük a savakkal szembeni kedvezõ árfekvés. Limitáló tényezõ, hogy túl alacsony (<25%), illetve túl magas (>55%) szárazanyag-tartalom esetében kérdésessé válik alkalmazhatóságuk, valamint az, hogy élõ szervezetek lévén a megfelelõ hatás nagymértékben függ a terményben található konkurens flóra mennyiségétõl és a tejsavbaktériumok számára felvehetõ szénhidrát-tartalomtól.

 

Szervessav-készítmények

Attól függõen, hogy milyen célt szeretnénk elérni, és milyen a kezelés módja, többféle készítményt fejlesztettünk ki az erjesztett takarmányok kezelésére.

 

A teljes tömeg kezelése

Amennyiben a fõ célunk a közepesen és nehezen erjeszthetõ, és/vagy kedvezõtlen sz. a. tartalmú növények megfelelõ irányú erjedésének elõsegítése, valamint a stabilitás növelése, akkor Kemisile 2000, Kemisile 2 S termékeink közül célszerû választani. Ezek fõ hatóanyagként hangyasavat tartalmaznak. A bevitt hangyasav egyrészt biztosítja a tejsavbaktériumok elszaporodását segítõ pH-csökkenést, másrészt szelektív mikrobagátló hatása révén megakadályozza a káros baktériumok elszaporodását. A termékek emellett különbözõ mennyiségben propionsavat is tartalmaznak; ez a káros utóerjedési folyamatok ellen nyújt védelmet, és megnõ a kezelt takarmány aerob-stabilitása. E termékeknél a takarmány teljes tömegét kezeljük, megfelelõ kijuttatási technológia mellett.

 

Felületi védelem

Könnyen erjeszthetõ növények (pl. silókukorica) esetében megfelelõ nedvességtartalom és gondos tömörítés mellett nem biztos, hogy szakmailag és ökonómiailag indokolt a teljes tömeg kezelése. Ilyenkor inkább a szilázs felsõ részén, az oldalfalak mentén jelentkezhetnek problémák, káros élesztõk és penészgombák elszaporodása formájában. Ennek megakadályozására elegendõ a kritikus réteg felületen keresztül történõ kezelése Bolifor AM 5000 L vagy Bolifor AM 5100 L készítményeinkkel, amelyek fõ hatóanyagként propionsavat tartalmaznak, és kiváló penészgátló hatással rendelkeznek. Ugyanezeket a szereket javasoljuk akkor is, ha a marási felületen észlelünk romlásra utaló jeleket (ez fõként a nyári idõszakban, széles silótereknél következhet be).

 

A szerves savakkal történõ kezelés elõnyei, hátrányai

Bár az erjesztendõ növény teljes tömegének szerves savakkal történõ kezelése költségesebb, mint a biológiai készítmények alkalmazása, a hatás általában kiegyensúlyozott, és kevésbé függ környezeti és biológiai tényezõktõl. További elõnye e készítményeknek, hogy nemcsak elõsegítik a helyes irányú erjedést, hanem tartósan meg is õrzik a takarmány jó minõségét.A szerves savak alkalmazásának hátrányaként fõleg a készítmények fizikai-kémiai tulajdonságai említhetõk meg. Bár készítményeink fejlesztésekor ügyeltünk arra, hogy a termékek korrozivitását és irritatív jellegét minimálisra csökkentsük, mégis be kell tartani a készítményekre vonatkozó alapvetõ munkavédelmi elõírásokat.Amennyiben a témakörben részletesebb információra van szüksége, legjobb tudásunk szerint állunk a Tisztelt Olvasó rendelkezésére.