MENÜ

Lendületben a KWS-szel - Õszi káposztarepce termesztés a Mezõkövesdi Matyó Mezõgazdasági Szövetkezetben

Oldalszám: 60
Fecsó Zoltán 2014.04.30.

Molnár József Úrral a Mezõkövesdi Matyó Mezõgazdasági Szövetkezet elnökével beszélgetve az õszi káposztarepce termesztésérõl, olyan kérdéseket kaptam válasz gyanánt, amire én sem tudtam mindig pontosan a jó feleletet. Azt hiszem, ezeket a kérdéseket megosztva az olvasókkal, közelebb juthatunk a jó megoldáshoz a repce termesztési technológiájával kapcsolatban.

Ahhoz, hogy az apróbb részleteket is megfelelõen lássuk, pár szó a szövetkezet szántóföldi növénytermesztésérõl:

A szövetkezet 5600 ha szántó területen gazdálkodik. A fõ tevékenység ezen belül a kalászos (3100 ha) – ebbõl 2800 ha búza, 350 ha tavaszi árpa – növények termesztésére irányul. Az összes többi növényfaj a vetésforgó miatt kerül döntõen elvetésre, búza elõveteményeként: 800 ha õszi káposztarepce, 850 ha kukorica, 600 ha napraforgó, illetve sajnos ebben az évben belvíz miatt kipusztult területek is vannak.

Az õszi káposztarepce kiváló õszi búza elõveteménynek számít, nemcsak a megfelelõen hagyott talajállapotot tekintve, de ha korán lekerül a területrõl a repce és az idõjárás is megengedi, gyorsan el lehet végezni a magágy elõkészítést.

Felmerülnek azonban az elsõ kérdések:

  • Mikor vessük a repcét? Augusztus végén, netán szeptember elején? Melyik az optimális idõ, amely a repce eredményes télbeindulását teszi lehetõvé? Illetve mikor kell ki a repce?
  • Mit vessünk? Fajta repcét, vagy hibridet, hiszen a hibridek drágábbak, de stabilabb, nagyobb termést várhatunk tõlük, és az intenzívebb növekedés miatt a késõbbi vetést is jobban tolerálják.
  • Növényvédelem? Tavasszal vagy õsszel gyomirtsunk? A különbözõ növénykárosítók ellen mivel védekezünk? Mennyi mûtrágyát használjunk? Mikor mûtrágyázunk õsszel, tavasszal, milyen megosztásban?

Sok kérdést kaptam válasz gyanánt, amelyek megválaszolásának legjobb módja a szövetkezet õszi káposztarepce termesztésének bemutatása a kritikus pontok kiemelésével.

Közel 800 ha repce vetésbõl, 600 ha hibrid, 200 ha fajta repce.

A hibridek 70%-os aránya megtérül, hiszen az elõbbi két esztendõt alapul véve 2004-ben 3,9 to/ha, 2005-ben 3,4 to/ha termés közel mindkét évben azonos területen magáért beszél.

Komoly hibridekkel csak az igazán „hibridekhez méltó” eredményekkel rendelkezõ fajták veszik fel a versenyt. Ilyen a nálunk is újdonságként bemutatkozó RODEO fajta repce a KWS-tõl. 2004/2005-ös évben 2. éves fajtajelöltként 1. helyezett volt mind termést, mindpedig fagytûrést alapul véve az OMMI kísérletekben.

Nálunk 80 hektáron bizonyíthat az elsõ évben. Ezt négy különbözõ adottságú táblán vizsgáljuk. Fajta ellenére hibridekhez hasonló teljesítményt várunk a RODEO-tól.

Az õszi káposztarepce termesztés technológiájában az elõveteménye mindig õszi búza. A nagy termõképességû és magas szárú fõleg dõlt búza kritikus elõvetemény.

A vetést augusztus 20. és szeptember 10. között végezzük idõjárástól, fajtától és talajtól függõen. Lehetõség szerint igyekeznünk kell a magot mindig nyers rétegbe (3–6 cm) közé vetni, a vetõgéppel egymenetben hengerezzük a talajt. A talajaink minõségétõl (ha barna erdõtalaj) és állapotától (rögös) függõen még a vetést követõen külön gyûrûs hengerezzünk, de vigyáznunk kell, nehogy a nyers talaj lecserepesedjen.

Ha az idõjárás kegyes hozzánk, akkor szeptember közepén már szépen sorol a repce. Ekkor biztos alapokkal készülhetünk arra, hogy megfelelõ állapotban megy a télbe és nagyobb eséllyel reménykedünk a kitavaszodáskor.

Tápanyag utánpótlás
2005. július hónapban az õszi búza betakarítása után a leendõ repce területekre az alábbi összetételû mûtrágyát biztosítottuk: N:P:K-8-20-30 2,5q/ha abszolút mennyiségben.

Hatóanyagban: N: 20 kg/ha P: 50 kg/ha K: 75 kg/ha
Tavasszal február végén 27%-os mészamonsalétrom lett kijuttatva 3*2,0 q/ha abszolút mennyiségben. Ez hatóanyagban 162 kg/ha.

Növényvédelem
Idén tavasszal, március végén, április elején lett elvégezve a repce gyomirtása. Ezzel egymenetben védekeztünk repceszárormányos ellen is. A második rovarölõszeres kezelés április végén történt repcefénybogár, bundásbogár és repcebecõormányos ellen. A permetezés virágzás elõtt, zöldbimbós állapotban lett elvégezve.

Kísérleti jelleggel egy-egy táblarészben mikroelem pótlásként ként, illetve bórt juttattunk ki levéltrágyaként.

A repce termesztés ugyancsak kritikus pontja az érésgyorsítás szükségessége: Ilyen nagy területen nem engedhetjük meg, hogy ne biztosítsuk a gyors betakarítás érdekében a megfelelõ érésgyorsítást. A kérdés csak az, hogy mivel?

Ha helikoptert alkalmazunk, annak elõnye, hogy a repcetáblában nincs taposás, keréknyom, hátránya viszont, hogy nem végez pontos munkát, a villanyvezetékek, távvezetékek, szomszédos növényi kultúrák és települések környezetében.

A szántóföldi gépek elõnye a pontos megbízható munkavégzés, hátránya azonban, hogy a keréknyomban letaposott repce alkalmanként nehézkessé teszi ezen a területen a betakarítási munkák elvégzését.

Amennyiben lehetõségünk van, akkor a jelenlegi két új JD 9880 iSTS tipusú kombájnunkkal a kétmûszakos repce-betakarítást valósítjuk meg.

Köszönöm a tájékoztatást Molnár József úrnak, azt hiszem igazi „Matyó” gondolkodást vélek felfedezni a sok kérdéses megoldáskeresésben. Látva az egész agronómus gárda kísérletezõ, újító, aprólékos részletekbe menõ megfigyelési tematikáját, egyetemi kutatásokat megszégyenítõ elemzéseit a cél érdekében, biztos vagyok benne, hogy az õszi káposztarepce termesztése a leggazdaságosabb módon történik a szövetkezetben. További sok sikert, és egészséget kívánok ennek a megvalósításához.

Napjainkban emelkedõ tendenciát mutat az a törekvés, amelynek keretében a kisebb gazdálkodási egységek is kedvet kaptak, kapnak a repce termesztéshez. Nem csak a látvány gyönyörû mikor virágzik a repce és sárga a határ, hanem a felvásárlási árak biztonsága és stabilizálódása miatt is 20–30%-os repce területnövekedés várható, köszönhetõen többek között a biodízel programnak. A KWS is szeretne ehhez segítséget nyújtani. A TRIANGLE hibrid repcénk 2002-es télállósági versenyben is bizonyított: tavaly elérte a 15 ezer hektáros vetésterületet, azaz a teljes vetésterület 10%-át, hibrid repce vetésterületet tekintve pedig elérte a 20%-ot. RODEO fajta repcénk az OMMI-ban 2. éves fajta jelöltként elsõ lett. A REMY fajta repcénk az OMMI-ban 1. éves fajta jelöltként szintén elsõ lett. Rajtunk múlik…