MENÜ

Repceújdonságok a Summit-Agro Hungária Kft.-tõl

Oldalszám: 62-63
Kiss Péter 2014.04.30.

Az õszi káposztarepce vetésterülete évrõl-évre örvendetesen növekszik, ami egyrészt a technológiai sikernek, másrészt a kedvezõ piaci helyzetnek köszönhetõ. Úgy tûnik, hogy ez még tovább fokozódik azáltal, hogy egyre többet lehet hallani a biodízel gyártás hazai beindulásáról, ami kétségtelenül sokat lendítene az ágazaton.

A repcetermesztés technológiája rendkívül sokat fejlõdött az utóbbi években. Ez jól tükrözõdik a 2 t/ha fölötti országos termésátlagban és abban is, hogy nincsenek minõségi problémák az exportra szánt tételekkel. Valamikor az a mondás járta, hogy „a cukorrépa minõsíti az agronómust”. Mára úgy tûnik egyre inkább a repcére igaz ez, mivel szántóföldi növényeink közül a repce igényli a legtöbb gondoskodást és odafigyelést, a technológiai elemek pontos betartását, a növényvédelmi ismereteket. Aki kellõképpen kiszolgálja a repcét, annak bõséges terméssel hálálja meg a belévetett bizalmat.

Jövedelmezõségi szempontból a repce felveszi a versenyt társaival, bár halkan ugyan, de ki kell mondani, hogy csak a 3 t/ha termésátlag fölött érdemes vele foglalkozni.

A termesztés során fellépõ összes technológiai elem döntõen tudja befolyásolni a jövedelmezõséget, de talán ezek közül az egyik legfontosabb a fajtaválasztás megkerülhetetlen kérdése.

A Summit-Agro által forgalmazott francia repcék, amelyek az Euralis-Rustica cégcsoport nemesítõi munkáját dicsérik, felveszik a versenyt a hazai fajtakínálat bármelyik szereplõével.

Mivel a cég valamennyi fajtája és hibridje a többi EU országban is regisztrált, bátran kijelenthetjük, hogy a Rustica repcéi erõs nemzetközi mezõnyben is megállják a helyüket.

ELVIS
A korai éréscsoport vezetõ hibridrepcéje az ELVIS. Kiemelkedõ termõképességét nem csupán az OMMI kísérleteiben, de a köztermesztésben is évek óta bizonyítja. Elismerésével meghozta azt az áttörést, amit a termelõk már régóta vártak, hogy a korai éréscsoportnak is legyen egy meghatározó hibridrepcéje. 2004-ben az OMMI vizsgálataiban abszolút elsõ helyen végzett valamennyi hibrid és fajtarepce között.

2004. OMMI – Elvis  magtermés   4,63 t/ha 101,3% 1. hely
2005. OMMI – Elvis  magtermés   3,82 t/ha 104,5% 1. hely

Az ELVIS agronómiai tulajdonságai közül ki kell emelni, hogy különösen jó kezdeti fejlõdési eréllyel rendelkezik. Ha az idõjárás engedi, akár szeptember második dekádjában is elvethetõ. Nem ritka eset, hogy õsszel, retardáló szer alkalmazásával kell a fejlõdését megállítani.

ELVIS

 • a legelsõként minõsített korai hibrid,
 • kiemelkedõ magtermés,
 • duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom,
 • kiemelkedõ olajtermés,
 • kiváló kezdeti fejlõdés,
 • alacsony pergési hajlam.

ES BETTY
A középérésû hibridek csoportjában található a Summit-Agro újdonsága az ES BETTY. 2005-ben kapott állami elismerést ez a hibridrepce, amely már a fajtaminõsítõ vizsgálatokon felhívta magára a szakemberek figyelmét. Kiemelkedõ genetikai potenciál és minõségi mutatók jellemzik. Minden vizsgálati szempontból felülmúlta a sztenderdek átlagát.

2005. OMMI – ES Betty magtermés 2 év átlaga 4,33 t/ha  106,9%  1. hely
ES BETTY
• duplanullás, középérésû hibrid,
• kiemelkedõ termõképesség,
• kiváló beltartalom,
• nagyon jó télállóság.

ELEONORE
Korai éréscsoportba tartozó kiváló termõképességgel rendelkezõ fajtarepce. A termelõi vélemény sokszor még ingadozik a fajta vagy hibrid kérdésen, amit egyértelmûen talán nem is lehet és kell eldönteni. Tény az, hogy a hibridrepcék genetikai potenciálja mintegy 10–15%-kal múlja felül a fajtarepcékét, de ez nem minden esetben és nem mindenhol érvényesül.
Azok részére akik ragaszkodnak a fajtarepcékhez, ajánljuk az ELEONORE-t, amely 2004 óta van jelen a magyar piacon. A repcetermelõk megszerették ezt a megbízható fajtát, mert kiváló, hibrideket megszégyenítõ termõképességével és jó olajhozamával vívta ki magának a méltó elismerést.

ELEONORE

 • a korai éréscsoportba tartozó fajtarepce,
 • termõképessége és olajhozama kimagasló,
 • kiváló télállóságú,
 • állóképessége, szárszilárdsága kiemelkedõ,
 • duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom.

ES ASTRID
A szabadelvirágzású középérésû csoport egyik legnagyobb genetikai potenciáljával rendelkezõ fajta. Az OMMI kisparcellás kísérleteiben az összes fajtát felülmúló eredményt produkált 2005-ben, nem kevesebb, mint húsz versenytársát utasította maga mögé. Ez azért is figyelemre méltó eredmény, mivel a gyakorlati termesztés során a vásárolt vetõmag  döntõ hányada ebbõl a fajtacsoportból kerül ki.

Az ES ASTRID fajtánkat bátran ajánlhatjuk minden repcetermelõnek, mert eredményei alapján biztosan nem fog csalódni benne. Termõképessége mellett kiemelkedõ a hektáronkénti olajtermése is.

2005. OMMI – ES Astrid magtermés  3,70 t/ha 112,7% 1. hely

ES ASTRID

 • középérésû csoportba tartozó fajtarepce,
 • kiemelkedõ magtermés,
 • kiváló olajtartalom és olajtermés jellemzi,
 • duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom,
 • jó kezdeti fejlõdési erély és télállóság.

Ezzel a pár sorral szerettem volna azon kedves repcetermelõ gazdák figyelmét felhívni, akik egyrészt érdeklõdnek és fogékonyak az újdonságokra, másrészt pedig még nem döntöttek arról, hogy milyen fajtát, illetve hibridet vessenek. A választás során mindenképpen érdemes figyelembe venni az egy hektárra esõ vetõmag költséget, ami esetenként a jövedelmezõséget is eldöntheti.

Természetesen tudom, hogy a termésátlagok növeléséhez sok mindenre szükség van, azonban az a genetikai potenciál és belsõ értékmérõ tulajdonságok halmaza, ami egy adott fajtában  megtestesül, nélkülözhetetlen a sikeres és jövedelmezõ repcetermesztés érdekében.

Bizalommal ajánlom, hogy válasszák a Summit-Agro repcefajtáit!