MENÜ

Továbbra is repce-boom Európában!

Oldalszám: 64-65
2014.04.30.

Továbbra is repce-boom Európában!

Örvendetes módon, ha a repce helyzetét vizsgáljuk, több vonatkozásban is biztató kép tárul elénk. Az energetikai célú repcefeldolgozás kapacitásbôvítése Németországban és Ausztriában is folyamatos, sôt, ha lassan is, de Magyarországon is elmozdulás tapasztalható. Több feldolgozó építésére van kilátás, az elôbbi országok pedig nyersanyagfelvevô  piacot jelentenek a Magyarországon termelt repcének.

Magyarországon 2005-ben a repce vetésterülete 145 ezer ha fölé nôtt, ami sejteti a repcetermelési kedv élénkülését.

A 2005. évi tél is kemény volt, a repcefajták jól vizsgáztak. A kifagyás okozta károk minimálisak, a tavaszi belvíz lényegesen komolyabb gondot okozott. Összességében
a repcék erôs közepes-jó állapotúak.

Ebben jelentôs szerepet játszanak a különbözô nemesítôházak fajtái.

A Saatbau Linz Hungária Kft. az egyik legmagasabb színvonalú fajtaválasztékot kínálja. Repcefajtáink az utóbbi  években sikert sikerre halmoztak:

Mohican: 2001-2004 termésbajnoka 2005-ben a legmagasabb olajtartalmat, 47,4% hozta.
Tissot: 2002-2004 termésbajnoka, a hibridek között 2005-ben 2. helyezett.
Labrador: 2004-ben és 2005-ben újra 1. a terméscsoportjában, hibrideket is megszorítva.
Aviso: 2002-2004 átlagában 1. a fajták között a termésben, olajtartalma is kiemelkedô, 46,2%
Újdonságaink: a Henry és Talismann a szabadvirágzású fajták közül, Hybristar, valamint ES Saphir hibridjeink még magasabb termésszintet céloznak meg.

Mohican (Indián)
A legismertebb, legelismertebb fajta
Középérésû szabadelvirágzású repcefajta
Csúcs termôképességû, többszörös
elsô helyezett,  kiemelkedô termôképességét évek óta bizonyítja. A legmagasabb olajtermésszint célozható meg vele. Rendkívüli alkalmazkodóképességû, a gyengébb körülmények között termelôket sem hagyja cserben, termesztési tulajdonságai kedvezôek. Télállósága a mélyen ülô csúcsrügy miatt nagyon jó. A kedvezô ôszi begyökeresedés érdekében vetésidejét érdemes augusztus 20. és szeptember 10. közé idôzíteni.

AVISO – a minôség garanciája
Középérésû szabadelvirágzású repcefajta,
Elsôsorban azoknak a repcetermelôknek ajánljuk, akik kiváló termôképességû és jó beltartalmi mutatókkal rendelkezô fajtát keresnek. Közepes magasságú fajta. Érdemes kiemelni a szárszilárdságát. Nyugat-Európa egyik legnagyobb területen termesztett repcefajtája. Bizonyos évjáratokban képes a 4 t/ha-os maghozamra is, de átlagosan a 3 t/ha-t megbízhatóan hozza.

TISSOT – A bajnok
Középérésû hibridrepce. Termôképessége kiváló. 2004-ben 4,44 tonna/ha rekord terméseredményt produkált az OMMI kisparcellás kísérleteiben.
Tissot magtermése három év (1999-2001) átlagában 27%-kal volt magasabb a standardok átlagánál. A Tissot 2005-ben újra dobogós: 3,94 t/ha, 106,5% 2. helyezett (-0,01 t/ha-ral).
Olajban is bajnok: Kiemelkedô olajhozam jellemzi ezt a hibridet. A kísérletek évek során volt olyan év, amikor közel 2 t/ha olajtermést regisztráltak nála.
Kiemelkedô a télállósága is.

LABRADOR – Hibridek „réme”
Korai szabadelvirágzású repcefajta
Rekord termôképességû: A Labrador termôképessége felveszi a versenyt
a legjobb hibridekkel is!
2005-ben újra bizonyított: Termése 3,65/ha, 105,6% volt, ezzel éréscsoportjának bajnoka lett. Olajtartalma: közepes (42,9%), így a magas terméseredménnyel kombinálva olajtermése is kiemelkedô. Jól bírja a telet.

HYBRISTAR – A jövô ígérete
Korai éréscsoportú hibridrepce. Kiemelkedôen magas a magtermése+34% (Cseh „OMMI” termésadata) Olajtartalom: 43%, így olajtermése is magas. Magas-közepes termetû, de jó szárszilárdságú, télállósága jó.

HENRY - Ford-ulat a repcetermesztésben
Középérésû szabadelvirágzású repcefajta
Tulajdonságai mindegyikében stabil,  megbízható fajta. Magtermése a minôsítés 2 évének átlagában 4,07 t/ha, 103,3%.
Olajtartalma 44,7%, vagyis a termés és olajtartalom harmonikus és stabil kombinációja valósul meg a fajtában.
Kezdeti fejlôdése közepes és kiegyenlített, növénymagassága inkább alacsony, ennek következtében stabil, jól betakarítható állományt képez. Télállósága jó, magpergésre nem hajlamos.

TALISMAN – Kincset érô termésszint
Középérésû szabadelvirágzású repcefajta.
Talisman minôsítési éveinek átlagában 4,16% t/ha termésszintet ért el, 105,6%-kal, vagyis az új minôsítésû fajták között a 2. helyen szerepelt. Olajtartalma 44,5%, ami a magas termésszinttel párosulva kiemelkedô olajhozamú fajtává teszi. Olajhozama 1656 kg/ha, 104,3%. Kezdeti fejlôdési erélye jó. Kipusztulási %: 2 év átlagában 3,7%, ami minôsítési csoportjában a legkedvezôbb érték.

ES SAPHIR – A repcetermesztôk ékköve
Középérésû hibridrepce.
Fô erôssége a magas termésszint.
Es Saphir a 2005-ös kísérleti évben 4,04 t/ha-os teljesítményével 10,7%-kal múlta felül a csoprtátlagát. Intenzív termesztési körülmények közé kiemelten alkalmas.
A kiemelkedô termésszinthez magas olajtartalom párosul: 44,8%. Olajtermése ennek köszönhetôen nagyon magas, 1610kg/ha, 111,3%.Kezdeti fejlôdése nem túlzottan gyors, így magszárba menésre nem hajlamos. Kipusztulási százaléka alacsony, 4,1%.

A Saatbau Linz Hungária Kft. repcefajtái megalapozzák az ön üzleti sikerét!

Bármelyiket veti, a magERÔ Önnel lesz!

SAATBAU LINZ HUNGÁRIA KFT
9400 Sopron, Táncsics major
Tel.: 99 513-401, Fax: 99 513-402
www.saatbaulinz.at