MENÜ

Vad- és legelõgazdálkodás idõszerû kérdései

Oldalszám: 124
Dr. Dér Ferenc 2014.04.30.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományos Osztályának Erdészeti és Gyepgazdálkodási Bizottsága 2006. május 18-án az MTA Felolvasó termében, és május 19-én a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjában, Bõszénfán tudományos tanácskozást tartott a tudósítás címében jelzett témában.

A tanácskozás elsõ napján 17 elõadás keretében vitatták meg a résztvevõk a témakör aktuális kérdéseit. Az elõadásokon kívül két poszter is segítette az új kutatási eredmények bemutatását. Az elhangzott elõadások és a poszterek szerzõi és témái a következõk voltak:

Elõadások

Barna R.: A nagyvad-egység, mint gazdasági mutató az eltérõ élõhelyi adottságú területek nagyvad-gazdálkodásának összehasonlítására

Bleier N.–Katona K.–Bíró Zs.–Szemethy L.–Székely J.: A vadföldek, a kiegészítõ takarmányozás, a sózók és a dagonyák jelentõsége a nagyvadgazdálkodásban

Csányi S.–Lehoczki R.–Sonkoly K.: A vadföld- és legelõgazdálkodás országos elemzése az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai alapján

Faragó S.: Élõhelygazdálkodás mezei területeken

Szilvácsku Zs.: Pannon gyeptípusok élõhelykezelése Magyarországon

Horn P.–Dér F.–Nagy J.: Farmon tartott gímszarvasok táplálóanyag szükségletének kielégítése legelõn. Hazai és nemzetközi tapasztalatok

Jánoska F.: Környezeti hatásvizsgálatok vaddisznóskertekben

Nagy G.–Szendrei L.–Gyüre P.: A gyepek szerepe a természetes és farmszerû vadgazdálkodásban

Nagy J.: A vadaskerti vadföldgazdálkodás ökonómiai megítélése

Náhlik A.: A gímszarvas táplálkozásának vadgazdálkodási és erdõmûvelési vonatkozásai

Ragályi P.–Kádár I.: Telepített gyep termésének és elemtartalmának alakulása mûtrágyázási tartamkísérletben

Sugár L.–Ács Z.–Kovács Sz.–Kovács A.: Szarvasok, paraziták és más apróságok a legelõn – egy soktényezõs, változatos biocönózis

Szemán L.: Természetközeli degradált gyepek gyepállomány és állateltartó képesség javítása

Szemethy L.–Katona K.–Mátrai K.–Bleier N.–Orosz Sz.: A gímszarvas táplálkozásának jellegzetességei Magyarországon

Szuda Z.: Új utak a vadföldgazdálkodásban

Szûcs I.–Fábián Gy.: A vad- és gyepgazdálkodás lehetõségei az észak-magyarországi régióban

Vinczeffy I.: A legelõ értéke

Poszterek

Bleier N.–Bíró Zs.–Csányi S.: A vadgazdálkodás kiadásainak és bevételeinek elemzése

Hajas P.: Füves mezsgyék szerepe az élõhelyfejlesztésben

A tanácskozás második napján a Kaposvári Egyetem bõszénfai vadaskertjében a rendezvény résztvevõi megismerkedhettek a Vadgazdálkodási Tájközpont tevékenységével a vadföldgazdálkodás új lehetõségeivel és eredményeivel. A résztvevõk egybehangzóan elhatározták, hogy a téma jelentõségére való tekintettel legalább évente, hasonló jellegû, a vad- és legelõgazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdéseit megtárgyaló szakmai rendezvényt szerveznek, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Részletes információk a Gyepgazdálkodási Közlemények következõ számában és a Kaposvári Egyetem honlapján, a www.u-kaposvar.hu/szaktanacsadas.htm hivatkozás alatt találhatók.