MENÜ

Teleszkópos rakodógépek elõnyei a mezõgazdaságban

Oldalszám: 103
Kassai Zsolt 2014.04.29.

Az anyagmozgatási technológián belül jelentõs szerephez jutott a rakodógépek alapvetõ funkciója, valamint rendeltetése, azaz a mezõgazdasági termények és anyagok rakodása, illetve rövid távolságú szállítása.

Ez a mezõgazdasági ágazatokon belül magába foglalja a különféle – a gépre szerelhetõ adapter jellegû – munkaeszközökkel ömlesztett anyagok (szilázs, szerves trágya, szemes termények…), darabáruk (zsákos mûtrágya…), valamint egyéb tömegtakarmányok (bálázott anyagok) szállító jármûre, illetve onnan megfelelõ helyszínre történõ rakodását.

Az anyagmozgatás munkafázisai jelentõs idõt, energiát, illetve költséget kötnek le, ezért napjaink gépesítettségének fejlõdése fellendült. A hazai vállalkozások egyre nagyobb mértékben csökkentik a kézi anyagmozgatást, ezek helyét átveszik a gépesített mûveletek.

Napjainkra az anyagmozgató gépek közül mind a hazai mezõgazdasági gyakorlatban, mind világviszonylatban a legelterjedtebben használt szakaszos üzemû rakodógépek a teleszkópos gémszerkezettel rendelkezõ rakodók. Mezõgazdasági elterjedésüket az anyagmozgatási folyamatokon belüli pontosság, áruvédelem és gyorsaság szempontjain túl az élõ munkaerõ megtakarításában mutatja. Korábban ezek a gépek ipari területeken, ott is elsõsorban az építõiparban kaptak jelentõs szerepet. A felgyorsult gazdasági viszonyok azonban a gyártó cégeket is arra ösztönözte, hogy mezõgazdasági feladatok ellátása során hasznosítsa e géptípusokat.

A teleszkópos homlokrakodók mezõgazdasági alkalmazási területe széleskörûnek mondható, ugyan az alapgépek kialakítása azonos elven történik, a különféle csatlakoztatható adapterek számában és sokrétû funkciójában térhet el egymástól. A teleszkópos homlokrakodók esetében egyik meghatározó szerkezeti egység a gépek gémszerkezete. A legtöbb, hagyományos értelemben teleszkópos gémszerkezettel szerelt gép merev kialakítású, erõs vázszerkezetû, a vázhoz fix rögzítésû gémmel rendelkezik. Ezek kialakítása megfelelõ szilárdsággal rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges rakományok anyagmozgatási feladatait ellássa.

A korábbi években alkalmazott forgó és homlokrakodó gépek, melyeket a mezõgazdasági termelés során használtak, „csak” csökkentett funkciót képesek ellátni a teleszkópos gémszerkezettel rendelkezõ homlokrakodókkal szemben, melyeket ma a hazai gyakorlatban csaknem teljes mértékben magajáró kivitelben üzemeltetnek. Korábban ezek a gépek ipari alkalmazási területeken már jól beváltak, ott is elsõsorban az építõiparban kaptak jelentõs szerepet, hiszen nagy tömegû anyagokat képesek jelentõs magasságokban mozgatni. A felgyorsult gazdasági viszonyok a gyártó cégeket is arra ösztönözte, hogy mezõgazdasági területeken történõ alkalmazásukkal bõvítsék e gépek alkalmazási körét, ezért speciális mezõgazdasági környezetben használható munkaeszközökkel látták el õket.

A mezõgazdasági üzemekben évrõl-évre növekszik a szállítási feladatok kiszolgálása, ami közvetetten befolyásolja a rakodási feladatok funkcióit is. A mezõgazdasági termelés sajátosságai megmutatkoznak a különféle anyagcsoportokban, amelyhez szükséges a megfelelõ univerzális munkaszerszámmal való ellátottság. A rakodásra kerülõ anyagok mennyiségi és minõségi megoszlásának figyelembevételével, illetve a megfelelõ munkaszerszám alkalmazásával a gépek évi kihasználása kedvezõ irányba mozdítható. A korszerû teleszkópos homlokrakodók munkaeszköz gyorscsatlakozós kivitelû felfogó keretére könnyen és egyszerûen kapcsolhatók az adapterek.A fenti jellemzõk mind befolyást gyakorolnak a gazdálkodók számára, hiszen a sokféle paraméter közül azokat kell kiválasztani, melyek az adott termelési viszonyok és gépesítési technológiák közé a legjobban adaptálhatók. Melyek is a teleszkópos homlokrakodók azon jellemzõi, melyek segítségünkre lehetnek a kiválasztás során:

 • motorteljesítmény (kW),
 • emelési magasság (m),
 • teherbírás (kg vagy t),
 • hidraulikus rendszer jellemzõi,
 • haladási sebesség (km/h),
 • kormányzási módok,
 • fordulási sugár (m),
 • csatlakoztatható adapterek száma, kialakítása,
 • kezelõ elemek és a vezérlés technikai megoldásai.

A klasszikus kivitelû homlokrakodókhoz hasonlóan három olyan független szerkezeti egység található a gépeken, melyek nélkül a gépek nem láthatnák el funkciójukat. Ezek a hidraulikus rendszer, az emelõgém-szerkezet, valamint a motor-járószerkezeti egység.

A munkaeszközök emelését, süllyesztését, billentését hidraulikus munkahengerek segítségével nagy szilárdságú, merev kialakítású emelõgém végzi, amely legtöbb esetben csak függõleges síkban mozgathatók. Az erõsített kivitelû gémoszlop a vázszerkezethez rögzített, melyhez vízszintes csapokon keresztül csatlakoznak a hidraulikus munkahengerek. A munkaeszközök billentését a gém végpontján elhelyezkedõ vízszintes csap-pár körül végezzük. A gémszerkezet kialakítása tervezési szempontból is meghatározó, mivel emeléskor a munkaeszköz párhuzam vezetése a gém mechanizmus révén pozícionálható.

A teleszkópos gémszerkezet elõnye abban rejlik, hogy míg korábban a nagy magasságokba (~6,0–12,0 m) történõ rakodást két vagy több lépcsõben lehetett megoldani, addig ezek a gépek a kitolható, teleszkópos kialakítású gémszerkezettel egy menetben végzik az anyagok rakodását. Ezen gépekkel a nagy magasságokba is egyszerûen, gyorsan elhelyezhetõk a rakományok akár nagy tömegben is (~2,5–6,0 t).
Mezõgazdasági alkalmazhatóságukat növeli azon tény is, hogy a gépek három üzemmódú kormányzásban üzemeltethetõk. Ezek közül az összkerék-kormányzást általános esetekben a kiváló manõverezõ képesség miatt, az oldalazó mozgást nehezen megközelíthetõ falakhoz, kazlakhoz történõ odaállásnál, míg az elsõ kerékkormányzást pótkocsik vontatásához és közúti közlekedéshez használhatjuk.

A teleszkópos rakodógépeknél fontos szerkezeti elem továbbá a szilárd kivitelû acél alváz, mely biztonsági védõkerettel ellátva, valamint a ráépített vezetõfülkének köszönhetõen megfelelõ biztonságot nyújt a kezelõ számára. A vázszerkezet kialakítása megfelelõ tengelytáv és nyomtáv alapján biztosítja a viszonylag alacsony súlypontot, ezzel a gép kompakt kivitele a nagyobb magasságokba történõ emelés esetén is kedvezõ stabilitással rendelkezik. Az alacsony helyzetû súlypont és a kedvezõ hosszúság/szélesség arány a közúti haladás során segít – ~30-40 km/h esetén is – stabil úttartást a kezelõ számára. Stabilitást növelõ tényezõ a viszonylag alacsony szintre épített motor is, mely kedvezõ (50–80 kW) teljesítménye biztosítja hidrosztatikus hajtás és a hidraulikus emelõszerkezet számára a megfelelõ energiaforrást. A nagy teljesítmény mellett számos elõnyt rejt magában a motor:

 • kedvezõ forgatónyomaték nagyobb terhelések esetén is;
 • elektronikus szabályzás segít a motorteljesítmény hatékony kihasználásában;
 • a nagy nyomatékrugalmasság a viszonylag kisebb fordulatszám tartományokban (1200–1600 min-1);
 • a hidrosztatikus hajtáson keresztül érvényesülõ motorfék folyamatosan rendelkezésre áll.

Az összes komforttal rendelkezõ vezetõfülke kiváló kilátást biztosít a teljes munkaterületre, ugyanakkor a vezetõ biztonságát a ROPS/FOPS elõírások betartása és a maximális biztonsági követelményeket is kielégíti. Alapvetõen elfogadott tendenciaként kezelendõ, hogy a munkavégzõ szervek mûködtetését biztosító kezelõ elemeket egy központi vezérlõkarra kötik. A klasszikus karos vezérlõ elemeket napjainkra egyre nagyobb mértékben váltják fel a többfunkciós elektrohidraulikus botkormánnyal (joystick) ellátott gépek. Ezzel megkönnyítik a gépkezelõ munkáját, mivel csak minimális kézmozdulat szükséges a gép mûködtetéséhez. A legtöbb korszerû konstrukciójú gép rendelkezik az egykaros vezérlõrendszerrel (joystick), s ez biztosítja az emelés-süllyesztés és billentés munkafunkcióinak egyszerû és gyors megoldását. A joystick rendszerû irányítás az elõre-hátra történõ irányváltást is egyszerûvé teszi, mind négykerék-, mind kétkerék-hajtás üzemmódban.

A munkaeszközök csatlakoztatását gyorskapcsoló keret segítségével lehet elvégezni. A modernebb kivitelû gépek nem igénylik a vezetõ kiszállását a fülkébõl, hiszen minden mûveletet a kezelõelemek segítségével végre tud hajtani. A munkavégzõ elemek használatát túlterhelés elleni védelem is támogatja. Ezzel a rendszerrel felszerelt gépek a túlterhelés bekövetkezésekor letiltják a hidraulikarendszer kapcsolóit, így védik a gépet a felborulás és túlterhelés ellen. A hidraulikus munkahengerek minden esetben el kell legyenek látva zuhanásgátló szeleppel.

A teleszkópos gémszerkezettel rendelkezõ rakodógépeket a gyártók jelentõs számú adapterrel látják el, így csaknem minden mezõgazdasági anyagmozgatás területén részt vehetnek. Természetesen minden gazdálkodó tud a saját igényeinek megfelelõ munkaeszközt választani a gépéhez.