MENÜ

Megfosz hírek

Oldalszám: 2
Dr. Bánáti István 2014.04.30.

A Climmar (európai mezõgépforgalmazók szövetsége) 2005. évi, Svájcban tartott közgyûlésén Nagy Miklós úr, a MEGFOSZ elnöke meghívta a tagszervezetek képviselõit, hogy a szokásos tavaszi fórumot Magyarországon tartsák. Az ún. fórum tulajdonképpen a szervezetek titkárainak idõközi találkozója, amelyen két közgyûlés között a testületi munka helyzetét ellenõrzik.

Ezen alkalommal azonban ehhez a rendezvényhez külön napirendi pontot is csatoltak. A tagszervezetek annak lehetõségét szándékoztak elemezni, hogy miképpen lehetne a gépek minõsítését egyszerûbbé tenni azáltal, hogy egységesítik a vizsgálati kritériumokat és módszereket, majd ezeket egymás számára országaikban elfogadhatóvá teszik. Mivel a gödöllõi FVM MGI nemzetközileg is elismert minõsítési gyakorlattal és felszereltséggel rendelkezik, célszerûnek látszott ezt a Climmar tagszervezeteinél is tudatosítani, mert egy ilyen felkészültség hosszú távon bizonyára kamatoztatható.

A fórumra május 3–5. között Budapesten, illetve Gödöllõn került sor. A fórumon megjelentek:

Michel MONSEL (francia), a Climmar elnöke,
Epke DIJKSTRA (holland) és Harsányi Zsolt alelnökök,
Gilbert DAVERDISSE  (francia), a Climmar fõtitkára,
Ulrich BECKSCHULTE (német),
Poul KJAERGAARD (dán),
Paer THUNSTROM (svéd),
Andreas FÜRGLER (svájci),
Manfred KANDELHARDT (osztrák),
Michael MORONEY (ír),
Baudouin MISSELYN (belga) urak országaik szervezetének tisztségviselõi,
POLIVKA és KLEIN urak a Cseh Köztársaság FAGUS nevû tagcégének munkatársai.
Magyarországot, illetve a MEGFOSZ-t, Nagy Miklós elnök, és dr. Bánáti István tanácsadó, az FVM MGI-t, dr. Hajdú József igazgatóhelyettes képviselték.

A fórum elsõ – és sok vitát kiváltó – témája az „elektronikus kereskedelem” nevû állandó programon belül egy, a használt gépek nemzetközi kereskedelmét segítõ honlap készítése volt. A németek irányításával kidolgozandó témában azt szeretnék megoldani, hogy egy jóhangzású névvel olyan honlap jönne létre, amelyen a Climmar-tagszervezetek használt gépeit meg lehetne találni. A nevét egyelõre  keressük, ezért most legyen az „YX.COM”. Az egyenlõre egyértelmû, hogy az összes tagország nyelvén a gépek összes adata nem jeleníthetõ meg, ezért a világnyelveken csak néhány fõ jellemzõ jelenne meg (a gép rendeltetése, gyártója, gyártási éve, az üzemelt órák száma, a gép ára és egy fotó) majd a linket rendelni ahhoz az országhoz, ahol a gépet árulják. A honlapot a Climmar neve alatt jelentetnék meg, de az üzemeltetõ egy pályázat alapján kiválasztott vállalkozó lenne, aki royaltyt fizetne a Climmarnak. Egy ilyen rendszer a becslések alapján 4000 Euróval installálható, a szerver 1000 Euróval üzemeltethetõ és havi 500 Euróval lenne karbantartható. A téma kidolgozása még folyik.

A másik téma a használt gépekrõl szóló írott katalógusok  közös kiadása vagy tematikus egységesítése lenne. Franciaországban és  Németországban van katalógus. A németek tárgyalnak a svájci Schwacke céggel a technikai dolgokról, mert õk is tökéletesíteni szeretnék a saját megoldásukat.

Minket mindkét kérdés az „érett” megoldások létrejötte után érinthet, ezért a téma követése hasznos.

Dr. Fenyvesi László és dr. Hajdú József urak ismertették és bemutatták az intézetet. Ismertették a magyar gépminõsítési elõírásokat és megoldásokat. A látogatás a gépminõsítés nemzetközi egységesítésének kérdésében ez a Climmárnál kezdeti lépésnek  számított. A vendégekre nagy hatást tett az intézet felkészültsége. Láthatóan nem számítottak az intézet magas fokú technikai felkészültségére sem, mert ilyet nem minden Climmar-tagország  tud felmutatni.

A lobbizás kérdésében némi átrendezésre kerül sor a Climmarnál, mert a belga tagszervezetben jelenleg nem jogász a szervezet titkára – mint eddig volt – ezért személyében õ kevésbé alkalmas az Európai Unió törvényhozó szerveinél való lobbizásra. Az új megoldás kidolgozás alatt áll.

Szó volt a Climmar statisztikai rendszeréhez szolgáltatandó adatok szolgáltatásáról. Mi évek óta csak az adatok egy részét tudjuk szolgáltatni, de az eredmények hasznosak számunkra. Az adatszolgáltatásnál az üzemgazdasági adatok kidolgozásával és általánosításával vannak gondjaink.
Egyéb témák között a német tagszervezet képviselõje ismertette a Climmar következõ közgyûlésének programját. (Berlin, október 12–15.). Szóba került a FECIMA szervezetével való szorosabb együttmûködés igénye. A Climmar legtöbb tagja ugyanis tagja a fõképp importálással foglalkozó szervezetek  nemzetközi szövetségének is. A volt szocialista országok közül többen már oda léptek be.

A találkozó során hosszas eszmecsere folyt a fiatal szakemberek Climmaron belüli  cseréjérõl és nemzetközi szakmai versenyeztetésének lehetõségérõl, valamint akadályairól. A jelenlegi gyakorlatban nyelvismereti okokból és a képzés különbözõsége miatt Magyarország még nehezen tud becsatlakozni. A szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, a versenyképesség fejlesztése és a vállalkozói kedv erõsítése a MEGFOSZ hosszabb távú stratégiájában kiemelt helyen szerepel.