MENÜ

Az OLIMAC kukoricacsõ-törõ adapter legnagyobb elõnye

Oldalszám: 76-77
2014.04.28.

Hektáronként 120–220 kg többlet betakarított kukorica a kombájn magtartályában
Egy megbízható gyakorlati kísérlet bebizonyította, hogy az automata törõlécállítás, amely az OLIMAC adapter szabadalmaztatott mûszaki megoldása, minimálisra csökkenti a kukoricabetakarítási veszteséget.

A mérés eredménye szinte hihetetlen: az Olimac után következõ második legkevesebb veszteséggel dolgozó adapter hektáronként 120 kg-mal kevesebb kukoricát takarít be ugyanabban az állományban.

A Pannonagri Kft. immár harmadik éve forgalmazza az Olimac Drago (Sárkány) nevû kukoricabetakarító adaptert. A nyitott szemmel járó szakemberek a kiállításokon kívül már a gyakorlatban, a szántóföldön is egyre gyakrabban találkozhatnak ezzel a géptípussal.

Az Olimac Olaszországból érkezett, meghódította Németországot, és nagy sikereket ért el az Egyesült Államokban is.A gép kiválósága fõként egyszerûségében és nagyon szellemes, frappáns mérnöki-mûszaki megoldásaiban rejlik. Több versenytárs is megpróbálta ezeket a vonásokat saját technikájában alkalmazni, úgymond „magáévá tenni”, ez azonban a jogvédelemmel biztosított mûszaki megoldásoknál teljességgel nem lehetséges, az átalakított másolatok pedig már sokkal kevésbé hatékonyak, sikeresek.

Egy gyakorlati bemutató után az egyik gazda intelligens kukoricacsõ-törõ adapternek nevezte az Olimacot, és azóta mi is szívesen használjuk ezt a jelzõt, abból a célból, hogy ezt a gépet a többi hasonló rendeltetésû berendezéstõl megkülönböztessük.

Mitõl is intelligens az Olimac, vagy mitõl intelligensebb, mint a többi csõtörõadapter-típus?

Hajtásrendszerének kialakítása rendkívüli hatékonyságot eredményez. A kétoldali behajtás természetesen többszörös biztonsági tengelykapcsolóval védve máshol is alkalmazott megoldás. Különleges viszont, hogy a gép törõegységének összes láncmeghajtási, törõhenger-meghajtási és szárzúzó-tengely meghajtási funkcióját egyetlen hajtómû látja el.

A hajtómû központi tengelyén egy dupla kúpfogaskerék található, amely hátulról az egyik oldalról kapja a hajtást, elöl pedig a kúp két oldala hajtja meg a két törõhengert. Ugyanerrõl a kúpról lent a szárzúzó tengely fordulatszám-növelõ áttétele kapja a meghajtást. A központi tengelyre kétoldalt két kisebb kúpfogaskerék van felfûzve, megfelelõ távolságra a központi kúptól, amelyek a felettük elhelyezkedõ láncmeghajtás részére továbbítják a forgónyomatékot.

Így a láncmeghajtás, törõhenger-meghajtás és szárzúzótengelymeg-hajtás egy egységet képez, a funkció ellátásához szükséges, lehetséges legkisebb kúpfogaskerék-számmal.

Mindez azt eredményezi, hogy a gép ellenállása kicsi, egy hatsoros adapter szárzúzóval már akár 150 lóerõs kombájnnal is kitûnõen tud mûködni.

Egy nagyobb gépnél ez természetesen azt jelenti, hogy a fajlagos üzemanyag-felhasználás kevesebb, mint más adapterek üzemeltetése esetén.

Ez az egyhajtómûves rendszer döntõen meghatározza a szervizigényt is. A láncokat, a törõszerkezetet és a szárzúzót meghajtó fogaskerekek egy térben helyezkednek el, együtt kapják a kenést. A hajtómûben 7 kg kenõanyag fér el, amelynek szintje egy nívópálcával ellenõrizhetõ. És itt következik egy „csapda”. A régebbi adaptertípusoknál az volt a gyakorlat, hogy a hajtómûvet a kenõanyaggal szezon elõtt feltöltötték, majd a fogyást a szezon végén ellenõrizték.

Az Olimac kiváló kvalitásokkal rendelkezõ, alacsony energia-felhasználású, ötletes technika, amely sok örömet tud okozni felhasználójának, ennek azonban ára van: a hajtómûben lévõ kenõanyagszintet a nívópálcával kétnaponta ellenõrizni kell.

Az alkalmazott kenõanyag zsír állagú, még magas hõ hatására sem válik folyékonnyá. Amennyiben a hajtómû bármelyik szimeringje tönkremegy, két nap alatt max. 1–1,5 kg zsír tud a hajtómûbõl „megszökni”. Miután ezt észrevesszük, szükséges a hiány pótlása, de amennyiben az elkövetkezendõ két nap után ugyanennyi vagy még nagyobb mennyiségû zsír hiányzik, ellenõriznünk kell melyik szimeringnél van szivárgás. Tapasztalati tény, hogy ez leggyakrabban a szárzúzó kés tengelyénél fordul elõ.

Ez a szimering szántóföldön is rendkívül gyorsan cserélhetõ. A szárzúzó tengely kúpos csapágya koronás anyával felszabályozható.

Sokat írhatnánk még itt a gép „szervizbarát” mûszaki megoldásairól, a terjedelem korlátozottsága azonban ezt nem teszi lehetõvé.

A gép törõszerkezetérõl el kell mondanunk, hogy azt extra hosszú törõhengerekkel konstruálták, amelyek fel is vannak késezve. A törõegység kitûnõ konstrukciója lehetõvé teszi a nagy sebességû, veszteségmentes betakarítást, és ez egyben csábítást jelent a gyors haladásra, de erre a késõbbiekben visszatérünk.

A betakarítási veszteségek kiküszöbölésérõl egyrészt a törõhengerek felett elhelyezkedõ automata szabályozású törõlécek gondoskodnak, amelyek mûszaki megoldása szabadalmi védettség alatt áll.

A törõléceket egy rugós mechanizmus szabályozza. Satnyább, kisebb szárátmérõjû állományban a rugók összenyomják a törõléceket, lecsökkentve az azok között lévõ távolságot, olyan módon, hogy az adapter a legkisebb, legfejletlenebb kukoricacsöveket sem tudja elveszíteni. A rugós szerkezet beállítása olyan, hogy a vastagabb szárak könnyedén szétnyomják a törõléceket, így a gép a nagyméretû csöveket is gond nélkül betakarítja.

A gép egyszerre és folyamatosan „figyeli” az összes betakarított sorban az állomány változását, és ezekhez a változásokhoz automatikusan, folyamatosan hozzáilleszti a saját mûködését, optimalizálva ezzel a betakarítási folyamatot, és minimálisra csökkentve a betakarítási veszteséget.
A törõhengerek nem kúpos alakúak, nem gyors forgásúak, nem végeznek szárzúzási funkciót, így nem figyelhetõ meg az a jelenség, amely egyes nagy nevû, konkurens gépeknél sorozatban fordul elõ, nevezetesen, hogy egyes kukoricacsövek szinte „elpattannak” a törõszerkezettõl, növelve a betakarítási veszteséget.

Mindehhez párosul, hogy a gép rendkívül lapos építésû, a talajrahelyezési szöge 18 fok, amellyel szinte bújik a sorok között, és könnyen felemeli a ledõlt szárakat is, a rajtuk levõ csövekkel együtt. Amennyiben az állomány nagyon megdõlt, akár mindkét oldalra felszerelhetünk hajtott száremelõ csigákat, amelyek teljesen megoldják a problémát.

Itt szeretnék visszatérni arra a megállapításra, hogy mindezek a kitûnõ tulajdonságok, az a képesség, hogy a gép nagy sebességgel is veszteségmentesen képes az állományt betakarítani, bizonyos mértékben csapdát jelent az üzemeltetõ részére. Egy ilyen géppel ugyanis hajlamos az üzemeltetõ nagy sebességgel haladni, hiszen a betakarítási eredmények így is kitûnõek lesznek. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a kitûnõ szárzúzás követelményérõl. A gépnél alkalmazott felkésezett törõhengerek a szárat beirdalják, a percenként 2400-at forduló vízszintes kések folytatják a szárzúzási munkát, és nagy szerepe van a gépre szerelt ellenkésnek is. Mindezek a technikák azt teszik lehetõvé, hogy a szárzúzás minõsége 8-9 km-es sebességnél is megfelelõ legyen. Amennyiben a kombájnos ennél gyorsabban halad, a betakarítási veszteség még mindig nem fog megnövekedni, de a szárzúzás minõsége már hagy kívánnivalót maga után.
Mindezek miatt rendkívül fontos, hogy a megfelelõ kombájnmérethez és teljesítményhez megfelelõ méretû Olimac adaptert válasszunk.

Mint jeleztük, egy hatsoros szárzúzós adapter mûködtetését már 150-160 lóerõs kombájnnal meg tudjuk oldani. Ugyanez a hat sor nagyobb sebességgel is kiválóan mûködik a 200–220 lóerõig tartó tartományban, 280 lóerõ felett azonban már 8–9 vagy 10 soros OLIMAC adaptert tanácsos alkalmaznunk.

Érdekességként jelezzük, hogy Magyarországon egy 12 soros gép mûködik Kaposvár környékén, a vevõ nagy megelégedésére, illetve az USA-ban 16 soros OLIMAC gépet is eladtak már.

A fent jelzett kombájnteljesítményhez a hazai viszonyok között – 6 vagy 12 soros vetõgépekkel történõ vetés mellett – jó választás lehet a 9 soros adapter, hiszen ennek alkalmazása mellett okoznak a csatlakozó sorok a legkevesebb problémát.

Néhány egyéb elõnyös tulajdonságról a terjedelem korlátozottsága miatt a mostani cikkben nem tudunk beszámolni, szeretnénk viszont felhívni a figyelmet szervizszolgálatunkra.

Szervizbuszunk elegendõ alkatrésszel van ellátva ahhoz, hogy a telephelyre történõ visszatérés nélkül is akár 3–4 gépen el tudjuk végezni a szükséges javításokat. Az eddig eladott több mint 50 adapter tulajdonosának július hónapban fogunk felajánlani egy helyszíni javítási programot, amelynek során saját gazdaságukban végezzük el a gépek javítását és a betakarítási szezonra történõ teljes felkészítését.

Bízunk abban, hogy ilyen szervizháttér mellett ez a kitûnõ konstrukciójú betakarító adapter a jövõben az eddigieknél is sikeresebb lehet a szántóföldeken.