MENÜ

Termelés, fertilitás és egészség a Norvég vörösfajtában

Oldalszám: 101
2014.04.29.

A világ tejelõ populációit hosszú idõn keresztül elsõsorban termelési tulajdonságokra szelektálták. A Norvég Vörös nemesítésében a termelés mellett az egészségi tulajdonságok is jelentõs szerephez jutottak:

 • 1970 óta lány fertilitás,
 • 1978 óta könnyûellés, holtellés, ketózis, tejláz,
 • 1980 óta masztitis.

Ennek a szelekciós programnak köszönhetõen a fajtában egyedülálló módon értek el egyidõben pozitív genetikai trendet a termelés, fertilitás, és masztitis rezisztencia tulajdonságokban (1. grafikon).A nemesítõ munka eredményeként kialakult fajta jelenlegi országos átlag eredményei:

 • populáció mérete 290 000 tehén,
 • közepes testkapacitás, 550–600 kg élõtömeg,
 • 95%-ban törzskönyvezett, 85%-ban mesterségesen termékenyített,
 • 2004 évi laktációs átlagtermelés 6500 kg,
 • intenzív takarmányozás mellett 12 000 kg termelési potenciál,
 • szomatikus sejtszám: 120 000,
 • 60 napos Non Return Rate 73%, 1,7 spermaindex,
 • elsõ ellési életkor: 25,6 hónap,
 • két ellés közti idõ: 375 nap,
 • nehézellés: 2%, holtellés: 3%,
 • bikáit az elsõ értékeléskor – a világon egyedülálló módon – 250–300 lányutód alapján értékelik.

Egyedülálló módon, minden megszületett állatnak hivatalos állategészségügyi kartonja van, melyen minden kezelést rögzítenek, és a tenyészértékbecslésben felhasználnak. A kezelések számának a populációhoz viszonyított alakulását a 2. grafikon mutatja.

A TWO PLUS program a GENO GLOBAL és a SEMEX ALLIANCE kutatásai által tudományosan megalapozott keresztezési konstrukció a két fajta elõnyeinek kihasználására (ábra).

Semex holstein
Magas termelés, vezetõ küllem, kiváló hasznos élettartam, megbízható lány fertilitás, alacsony szomatikus sejtszám, könnyû ellést örökítõ bikák.

Geno norvég vörös
Versenyképes termelés, vezetõ a lány fertilitásban, vezetõ a mastitis rezisztenciában, vezetõ a könnyû ellés, borjú vitalitás mutatókban, hosszú hasznos élettartam, genetikailag szarvatlan, pigmentált körmök.
Keresztezési kísérletek folynak:
Kalifornia, Kanada, Írország, Irán, Magyarország (szervezés alatt).

NRF Kaliforniában
Keresztezési kísérletek folynak:
Kalifornia, Kanada, Írország, Irán, Magyarország (szervezés alatt).

A hazai körülményekhez leginkább hasonló kaliforniai árutermelõ telepek eredményei
Következtetések
Norvég Vörös keresztezett fölénye a holstein fajtával szemben:

 • zsír + fehérje termelésben nincs szignifikáns különbség,
 • ellésmutatóban, holtellésben 7%-kal jobb,
 • nyitott napok száma 21-el alacsonyabb,
 • elsõ laktáció túlélési aránya 7%-kal magasabb.

A keresztezés által elérhetõ gazdasági eredményjavulás összetevõi:
keresztezett állományok tejtermelése azonos szinten van a tisztavérû holstein állományokéval, így az nem befolyásolja az eredményességet. A gazdaságosság javulását az egészségi tulajdonságok javulása okozza.
Kiváló fertilitás, jobb könnyûellés mutató, kisebb borjúelhullás, jobb tõgyegészségügyi helyzet, hosszabb hasznos élettartam.Érdeklõdni
Génbank-Semex Magyarország  Kft. • Tel.: 68/566-200 • www.genbank.hu