MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld gabona hatóanyag üszögbetegség

A gabonafélék üszögbetegségei régen és ma

Üszögbetegségnek a gabonaféléknél elsõsorban a kalászon jelentkezõ, a gabonaszemek üszkösödésére emlékeztetõ tüneteket okozó – gombák által elõidézett – betegségeket nevezik. Általánosságban az jellemzõ a tünetekre, hogy a gabonafélék (búza, árpa, zab, rozs stb.) szemei rendellenesen fejlõdnek, amirõl a kalász, illetve bugavirágzat is árulkodik: borzas kalász fejlõdik az ún kõ- és fedettüszögöknél, illetve az egész kalász/buga elporlik a porüszögöknél, csak a kalászorsó marad ép.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld búza fajta termőhely

A minõségi búzatermesztés fajta, termõhelyi és termesztéstechnológiai összefüggései

A búza név gyûjtõ fogalom, hiszen a búza nemzetség több faját (közönséges búza, durumbúza, tönköly) is termesztjük, melyek közül e cikkben csak a közönséges búzával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk. A termesztésre ható faktorokat alapvetõen 4 fõ csoportba soroljuk, mely alapján biológiai-, ökológiai-, termesztéstechnológiai- és ökonómiai tényezõk vannak.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Gyomszabályozás gyomnövény gyom

A takarmánylucerna gyomszabályozásának alapelvei

Egy évvel korábban (Agro Napló 2005/08) összefoglaltuk a hosszú élettartamú, nagy életteljesítményû lucernás termesztés- technológiájának alapjait. A fontos tennivalók közé soroltuk a gyomszabályozást, ami a telepítéstõl a minél késõbbi feltörésig (minimum 4 évig) nagy gonddal, szakmai felkészültséget igénylõ munkával jár.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Tápanyag talaj növények

A talajvizsgálati eredmények értelmezése

A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezõgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban rejlõ elõnyöket. Egyre többen veszik észre, hogy jövõjük erõforrásaik hatékony kihasználásán múlik, melynek egyik eleme a hatékony és környezetkímélõ tápanyag-ellátás.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Kalászos hatóanyag csávázó

Kalászosok csávázószer körképe

Azt szokták mondani a vetõmagos szakemberek, hogy a csávázásról nem lehet eleget beszélni. Szinte kimeríthetetlen ez a szakmai kérdés, akár a vetõmagcsávázásról, mint a növényvédelem elengedhetetlen technológiai elemérõl, akár a csávázószer kiválasztásáról essék szó a vetõmag védelme témakörében.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld búza Tápanyag évjárat

Tápanyag-ellátás és az évjárat hatása az õszi búza terméshozamára egy karcagi termõhelyen

A mûtrágyahasználat növényre és környezetre gyakorolt hatásának egy-egy térségben történõ reális megítéléséhez fontos információkat nyújtanak az ország különbözõ termõtájain beállított mûtrágyázási tartamkísérletek. E tartamkísérletek körébe tartoznak többek között a Debreceni Egyetem ATC Karcagi Kutatóintézet területén, réti csernozjom talajon beállított OMTK kísérletek is, ahol közel 40 éve elemezzük folyamatosan a mûtrágyázás rendszeres alkalmazásának környezeti, illetve a gazdasági növények termésére, termésminõségére, valamint termésbiztonságára gyakorolt hatását.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Vetés növények tenyészidő

Vetésforgók a zöldségtermesztésben

A növénytermesztéssel foglalkozók már régen felfigyeltek arra az összefüggésre, amely szerint huzamosan, ugyanazon a területen, ugyanazoknak a növényeknek a termesztése fokozatos terméscsökkenést eredményezett. Már a rómaiak (Cato) leírták, hogy azonos területen huzamos ideig nem szabad gabonát vetni a romló terméseredmények miatt. Azt is tapasztalták, hogy a pillangós növények kedvezõ hatással vannak a talaj termékenységére.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld GMO növény fajták

Viták kereszttüzében a genetikailag módosított növényfajták

Rövid történeti áttekintés Az emberiség története, témánk szemszögébõl nézve egyenlõ a nemesítés, tenyésztés történetével. Szükségleteink valós vagy vélt (serkentõk, halucinogének, mérgek) kielégítésére mindenkor a tapasztalat és a tudás szintjén kiválogattunk, továbbszaporítottunk, munkára fogtunk (erjesztés) növényeket, állatokat, még mikroszervezeteket is.