MENÜ

Szerves savas takarmánytartósítási alkalmazások

Oldalszám: 81
Karnóth Joris 2014.04.28.

Általános irányelvek

A szemes termények és egyéb takarmányok esetében is fontos, hogy azok megõrizzék minõségüket, hosszú ideig tárolhatók legyenek, és minimális legyen a tápanyagveszteség.

A szántóföldi (Fusarium sp.) és raktári penészgombák (Penicillium sp. Aspergillus sp.) élesztõk, valamint az általuk termelt mikotoxinok súlyos károkat okoznak a mezõgazdaságban. A penészgombák a növénytermesztésben járványokat váltanak ki, és rontják a beltartalmi értékeket, hiszen éppen az állatok számára értékes esszenciális aminosavakat használják fel anyagcseréjük során. A mikotoxinok okozta gazdasági veszteség fõleg a takarmányfelvétel csökkenésébõl, a rosszabb takarmányértékesülésbõl, szaporodásbiológiai zavarokból, az általános ellenálló képesség csökkenésébõl, immunbiológiai zavarokból, az egyes toxinokra jellemzõ kórképben megnyilvánuló betegségekbõl, illetve a másodlagos fertõzõdések gyakoriságából adódik.

Mivel a takarmányokban jelenlévõ mikotoxinokra vonatkozóan egyre szigorúbbak az elõírások, és közvetett módon az emberi szervezetbe is bekerülnek, fokozottan oda kell figyelni a toxinterheltségre.

A szemes termények elterjedt tartósítási módszere a szárítás, amely azon az elven alapul, hogy a szemek bizonyos nedvességtartalma alatt nem tudnak elszaporodni a gombák.

Ez így is van, de a betárolt termény nedvességtartalmának inhomogenitása, illetve visszanedvesedés miatt (pl. kondenzvíz által) gyakran elõfordul, hogy a raktártér bizonyos helyein újra el tudnak szaporodni a káros gombák, ami végül a tárolt termény megromlásához vezet. Ez ellen gyakran úgy védekeznek, hogy túlszárítják a tárolandó szemest, ami egyrészt nem küszöböli ki a problémát, másrészt a túlzott szárítás csökkenti a felvehetõ tápanyagtartalmat, és sérülékenyebbé teszi a szemeket. Ez megint csak kedvezõtlen, hiszen a termény idõnkénti átmozgatásával megnõ a tört szemek aránya, ami a minõség csökkenésén kívül a káros mikrobák megtelepedésének esélyét is növeli. A szárítás részleges vagy teljes kiváltására megfelelõ alternatívát nyújt a szervessav készítményekkel történõ tartósítás.

 

Tartósítás konzerválással/erjesztéssel

Egyes szerves savak (pl. propionsav, szorbinsav) jelentõs penész- és élesztõgátló hatással rendelkeznek. E tulajdonságukat felhasználva sikeresen alkalmazhatjuk õket száraz vagy közepesen nedves szemes termények és más takarmányok konzerválására (az egyes savak minimálisan szükséges mennyiségét a 1. táblázat illusztrálja). Az így kezelt és betárolt termény akár 1 éven keresztül megõrzi minõségét átmozgatás nélkül. Kedvezõtlen tárolás és/vagy klimatikus viszonyok között visszanedvesedés következtében szárított takarmány-alapanyagok esetében is elõfordulhat a termény „berobbanása”, ezért prevenciós célra is jól alkalmazható a szerves savas tartósítás.

Más savakkal (pl. a hangyasav), pH-csökkentõ és szelektív mikrobagátló hatásuk révén, magasabb nedvességtartalmú takarmányok megfelelõ irányú erjedését tudjuk elõsegíteni (e hatóanyagok a tejsavtermelõ baktériumokra nincsenek káros hatással, ellenben a konkurens baktériumflórát elpusztítják), s így tejsavas erjedéssel tartósított takarmányhoz jutunk.

Termékpalettánkat és a kapcsolódó technológiákat úgy alakítottuk ki, hogy bármilyen típusú és nedvességtartalmú takarmány és minden állatfaj esetében megfelelõ megoldást tudjunk kínálni a felhasználóknak a tartósítás – és igény esetén az elõkészítés – terén. Az alkalmazott készítményeknél azon kívül, hogy megfelelõ összetételben tartalmazzák az egyes hatóanyagokat, ügyeltünk arra, hogy kíméljék a gépi technológiai rendszert (csökkentett korrózió).

 

A nedves állapotban történõ tartósítás fõbb elõnyei: 

 

 

  • A korábbi betakarítás miatt több elõny is jelentkezik, pl. termõterület szabadítható fel, illetve több idõ marad a következõ növény elõtti munkálatokra (munkaszervezési elõnyök); adott esetben csökkenthetõk az egyes rovarok (pl. kukoricabogár, gyapottok bagolylepke stb.) okozta károk.

  • A korábbi betakarítás – és roppantás esetében a feltárási technológia miatt – biológiailag jobb állapotban van a termény, mint a normál betakarítású szemes kukorica esetében (felvehetõ tápanyagtartalom, tápanyagok kémiai összetétele).

  • A normál betakarításhoz képest csökkennek az idõjárási kockázatok és az ebbõl következõ esetleges többletköltségek, károk.

 

  • A szerves savas kezelés elpusztítja a betakarításkor jelenlévõ gombákat, baktériumokat és hosszú idõn keresztül (akár 1 évig) megakadályozza újbóli elszaporodásukat. Ebbõl következõen megakadályozza a mikotoxin képzõdést (állathigiéniai elõnyök).

 

  • Az erjesztéses technológia esetében biztosított az erjedés megfelelõ irányban történõ lezajlása, és nem következnek be kedvezõtlen utóerjedési folyamatok; A szervessav-tartalom könnyen hasznosítható energiaforrást jelent az állat számára, ami a hozamban is megmutatkozik, ill. növeli az állatok általános ellenálló képességét.

 

  • A megnövelt biológiai értékû alapanyag hatása megmutatkozik az összes naturális mutató javulásában.

 

  • Az állatoknak kevesebb az ivóvízfelvétele.

 

 • Összköltségek tekintetében jóval kedvezõbb, mint a szárított kukorica etetése (nincs szárítási, darálási költség; kevesebb a tárolási, manipulálási ráfordítás).

  Megjegyzés: a leírásban elhangzottak laboratóriumi és üzemi kísérletekkel alá vannak támasztva.

 

Manager Technical Support, Kemira GrowHow, Tel.: 06-30/520-3446