MENÜ

Látogatás Linzben, Felsõ-Ausztria vegyipari központjában

Oldalszám: 10
2014.04.25.

Az ausztriai város több üzletágat mûködtetõ vegyipari parkjában lapunk munkatársai a helyszínen ismerkedhettek meg a nagymúltú AMI Agrolinz Melamine International GmbH mûtrágyagyártó vállalat tevékenységével.

A neves linzi vállalat évente 400 ezer tonna komplex és 700 ezer tonna MAS (LINZER NAC) mûtrágyát gyárt. Az üzemkomplexum valamennyi berendezés biztonságos mûködését biztosítja – amelynek feltétele, hogy az üzemegységek közötti anyag- és energiaáramlás kiegyenlített, folyamatosan optimalizálódó legyen. A magas szintû környezetvédelmi elvárások és a folyamatos továbbfejlesztés garantálja a nagyfokú hatékonyságot és a tiszta termelést.

A termelõegységek oly módon kapcsolódnak egymáshoz, hogy minden üzem teljes kihasználtsággal mûködhessen. Az egységek összessége állandó optimalizálás alatt áll, hogy a meglévõ fennakadásokat kiküszöbölhessék és a takarékossági potenciált javítsák. A termelõüzem annál hatékonyabb, minél kiegyenlítettebb az anyag- és energiaáramlás a gyáregységek között.

A magas termelési kapacitás által csökkennek a termelés fajlagos költségei. A másodlagos üzemek magas ammónia-felhasználása által kiváló az ammóniatermelõ berendezések kihasználtsága. Az elsõdleges üzemek (ammónia- és mészammonsalétrom-üzem) mûködése az egyes felhasználó egységek kiesése mellett is teljes mértékben biztosított. Ez a hatás például a gõz, a hûtõvíz és a magas nyomású levegõ elõállításában is érvényesül, mivel ezek nagy mennyiségben kedvezõbb ráfordítással állíthatók elõ. További elõny a melléktermékek (pl. ammóniagáz, szén-dioxid) és a keletkezõ hõ (gõz, forró víz) felhasználása, amelyek más berendezésekben kedvezõ nyersanyag- vagy energiaforrásként hasznosulnak.

A vevõk és felhasználók ma már precíz elõszámításokkal dönthetnek az optimális megoldásról. Az emelkedõ mûtrágya- és csökkenõ gabonaárak arra ösztönzik a gazdákat, hogy kiutat keressenek ebbõl az egyre nyíló agrárollóból. Még hatékonyabban kell mûködtetniük gazdaságukat, tehát a következõket érdemes szem elõtt tartani: az õszi alaptrágyázás helyett a közvetlen igényhez igazított trágyázást kell választani; a tápanyagokat az igények alapján kell megválasztani; az egyenletes mûtrágyaeloszlás a hatékony mûtrágyázás alapja; az átállás komplex mûtrágyáról monomûtrágyákra nem kifizetõdõ. A hatóanyag-alapú összehasonlítás tehát igen sokatmondó, s a cég NPK-kalkulátor programjának segítségével a gazda az egyes mûtrágyák gazdaságosságát egyszerûen és objektív módon, hatóanyag alapon tudja összehasonlítani (www.linzeragrotrade.hu).

A komplex vagy keverék mûtrágya kérdése gyakran merül fel. A keverék mûtrágyákat sokszor a komplex mûtrágyák gazdaságos alternatívájaként tüntetik fel. A szóráspróbák azonban megbízhatóan bizonyítják a különbséget. A szóráshibákat a „technikai sávbetegség”-rõl lehet felismerni. Ezek a sávok olyan területek, amelyeken a kultúra túlzott vagy nem elegendõ mértékben jutott fõleg nitrogén tápanyaghoz. Az egyenetlenséget a zöld szín különbözõségérõl lehet felismerni. A hozam- és minõségromlás mellett számolni kell egyéb következményekkel is, mint a környezeti terhelés növekedése, magasabb fertõzésveszély, megdõlt gabona, betakarítási problémák vagy szárítási költségek.

A szóráshibák azonban megelõzhetõek. Az eloszlási pontosságot mindenekelõtt a mûtrágyaszemcsék felszíne befolyásolja. A minõségi mûtrágyákat egységesen granulált, sima felületû szemcsék, megfelelõ szemcsekeménység és gömbölyû szemcseforma jellemzi. Ezen felül a minõségi mûtrágyák messzemenõen pormentesek. A mûtrágyát nagy munkaszélességben kijuttató modern üzemek éppen azok, amelyek napjainkban nagy elvárásokat támasztanak a mûtrágyaszemcsékkel szemben. A szóróberendezések gyártói egyetértenek abban, hogy az optimális eloszláshoz a szemcsének gömbölyûnek, sima felületûnek, nehéznek és kellõképpen keménynek kell lennie. A LINZER WARE termékek nagymértékben megfelelnek ennek. A kevert mûtrágyák alapvetõen különféle monomûtrágyákból készülnek és a komplex mûtrágyákkal szórási pontosság tekintetében nem vehetik fel a versenyt.

Több, mint egy éve annak, hogy a négy agrokémia leányvállalat sikeres fúziójával Linzer Agro Trade Hungary Kft. néven mûködik hazánkban a korábban AMI Agrolinz Melamine International Magyarország Kft. A 2005-ös esztendõben, – amely egyébként a mûtrágyapiac számára meglehetõsen nehéz év volt – a cég forgalomnövekedése elérte a 11 százalékot. A magyarországi tíz telephelyen hatvan munkatárssal végzik az értékesítést, akik külön-külön és egységenként is kiváló teljesítményükkel járultak hozzá a sikerhez.

Alapelvként a Linzer Agro Trade vállalat a vevõközpontúságot, a hatékony logisztikát és a minõségi termékeket fogalmazza meg. Saját, már bizonyított termékeik mellett más elismert mûtrágyagyártók sikeres és minõségi termékeit is kínálják vevõiknek. A kereskedelmi áruk forgalmazását az indokolja, hogy a linzi telephely 1,1 millió tonnás kapacitása nem elegendõ valamennyi piacuk ellátására, hiszen az igény mintegy kétmillió tonnás mûtrágya mennyiséget jelent évente.

Keresztes