MENÜ

A szemenként vetõ gépek választéka

Oldalszám: 39
Dr. Fûzy József 2014.04.24.

A széles sortávolságú (45–90 cm) kapásnövények, a zöldségfélék és az aprómagvú kertészeti növények magvainak vetésére a gyakorlatban az ún. szemenkénti vetõgépeket használják. A szemenként vetõ gépek között a legnagyobb részarányt a kukoricavetõ gépek képviselik, amelyekkel a kukoricák (árú-, hibrid- v. csemegekukorica) mellett más kapásnövények (pl. napraforgó, cukorrépa, szója stb.) magvai is biztonságosan kivethetõk.

A szemenként vetõ gépek csoportosításánál megkülönböztethetõk a cukorrépavetõ gépek is, amelyek növényspecifikusak és azok elsõsorban a cukorrépa mag/növény kapcsolatára alapozódva épülnek fel. A vetõgépek harmadik nagy csoportját az ún. kertészeti, zöldség- és aprómag-vetõ gépek képezik, amelyeket direkt ilyen célokra alakítottak ki, vagyis azoknak a különbözõ fajtájú, méretû és alakú, igen eltérõ (általában kicsi) ezermagtömegû magvakat kell megfelelõ adagolási pontossággal, hossz- és keresztirányú adagolásegyenletességgel szántóföldi körülmények között kivetniük. A kertészeti vetõgépek esetében az is lényeges eltérés, hogy míg a kapásnövényeket kizárólag síkmûvelésben termesztik, a zöldségfélék nagy részénél ágyásos vagy bakhátas mûvelést alkalmaznak. A következõkben a szemenként vetõ gépek általános mûszaki paraméterei és jellemzõ konstrukciós megoldásai mellett az egyes géptípusok jellegzetességeire hívnánk fel a figyelmet.Fõbb mûszaki paraméterek

A szemenként vetõ gépek legnagyobb csoportját képezõ kukoricavetõ gépek 4–18-soros vetõelemenkénti kivitelekben készülnek, és sortávolságuknak megfelelõen munkaszélességük 3–13,5 m közötti. A kukorica esetében a jellemzõ sortávolságok 70–75–76,2 cm, cukorrépánál általában 45 cm (esetleg 50 cm), míg zöldségfélék és aprómagvak esetében ez 5,0–20,0 cm közötti lehet. A vetõelemek (vetõkocsik) jellemzõ száma a kukoricavetõ gépeknél 6–8–12 db, a cukorrépa esetében 6 vagy 12 db, míg a kertészeti vetõgépeknél 2–15 db lehet. Az elemenkénti magládák térfogata is igen különbözõ, ami a kialakítástól és a vetendõ magvak méretétõl függõen 2–58 dm3 között változik. Az egyes vetõgépeknél a tõtávolságok széles beállíthatósága (0,5–~35 cm) több fokozatban biztosítja a termesztendõ növény optimális tenyészterületének kialakítását. A különbözõ munkaszélességû és tömegû vetõgépek teljesítményigénye is igen változó: ez az egyszerû, egytengelyes, kerti traktoros, 5 kW motorteljesítmény-igénytõl akár 150 kW igényû is lehet. A gépek üzemeltetési sebessége – a vetõgép konstrukciójától és a vetendõ magvaktól függõen – 3–12 km/h közötti, ami ~0,5–10 ha/h területteljesítménnyel párosulhat.

Jellemzõ mûszaki megoldások

A kukoricavetõ, valamint cukorrépavetõ gépek függesztett vagy vontatott kivitelekben, pneumatikus és mechanikus rendszerû vetõszerkezetekkel készülnek. A vetõszerkezetek tengelyét általában a járókerekekrõl hajtják meg, elõtéttengelyen és hajtómûvön keresztül lánckerék meghajtással, de egyes típusoknál a meghajtást az elemenkénti elektromos motorok biztosítják, amelyek különösen elõnyösek mûvelõutas termesztéstechnológiák alkalmazása esetén. Az egyes vetõelemek (vetõkocsik) felépítése általában megegyezõ, összeállításuk a normál (hagyományos) vagy mulcsvetéshez (esetleg direktvetéshez) is alkalmazható. A gépek tárcsás (ikertárcsás) vagy csúszó (késes) csoroszlyákkal rendelkeznek és azok – a vetendõ mag igényének megfelelõen – cserélhetõk. A szemenként vetõ gépek merev (fix) vázzal, és egy- vagy kétoldali teleszkópos kivitelekben készülnek, szállításkor hossztengelyük irányában vontathatók, illetve horizontálisan/vertikálisan összecsukhatóak. A legtöbb gépre mûtrágya- és mikrogranulátum-kijuttató adapterek is fel vannak szerelve, és a vetés folyamatának ellenõrzésére különbözõ – akár fedélzeti komputeres – megoldású vetésellenõrzõ berendezések is a felhasználók rendelkezésére állnak.

A zöldségvetõ gépek függesztett vagy féligfüggesztett kivitelben készülnek, és vetõszerkezetük mechanikus (palástcellás, lyukszalagos, merítõkanalas) rendszerû, vagy pneumatikus (általában kettõs pneumatikus) rendszerû lehet. A kettõs pneumatikus vetõszerkezeteknél a szívóoldali keskeny vetõtárcsák furataira tapadnak fel a vetõmagvak, és a kiejtésnél a nyomóoldali magleválasztó (az ún. atmoszférafúvóka) választja le azokat a furatokról. Az egyes vetõelemek síkmûvelésû-, ágyásos- vagy bakhátas termesztéshez vannak kialakítva. A zöldségvetõ gépek csúszócsoroszlyái soros-, ikersoros- és sávos vetésre is alkalmasak lehetnek. A kukoricavetõ gépektõl ezen gépek abban is eltérnek, hogy a vetõelemek keskenyebb sortávolságokban, egyes-, iker- vagy többes (sok esetben tandem) sorokban végzik a vetést. Kiegészítõ berendezéseik a kukoricavetõ gépeknél ismertetettekkel megegyezõek.

Gyártók és vetõgépek, gépválaszték

A szemenként vetõ gépek széles választékát jelzi, hogy 14 ország, 55 alaptípusú gépének több, mint 1200 különbözõ változata közül választhatnak a gazdálkodók (Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2006.). A következõkben – a teljesség igénye nélkül – néhány nagyobb vetõgépgyártó és gyártmányai kerülnek bemutatásra.


A KVERNELAND csoporthoz tartozó cégek közül a német ACCORD, KLEINE és RAU cégek a teljes szántóföldi/kertészeti kultúrnövények magvainak vetéséhez kínálják szemenként vetõ gépeiket. Az ACCORD 4–6–8–12–16-soros kivitelû, 30–80 cm sortávolságú kukoricavetõ gépei a – kukoricán kívül – a cukorrépa, napraforgó, szója, babfélék és egyéb nagymagvak vetésére is alkalmasak. A pneumatikus vetõszerkezetû Optima gépek egy továbbfejlesztett változata az Optima NT2 vetõkocsikkal van felszerelve, amellyel a hosszirányú vetésegyenletesség és a vetési mélységegyenletesség javítására nyílt lehetõség. Az NT2 vetõkocsi a hagyományosan elõkészített talajok bevetése mellett a mulcs-vetésre is alkalmazható. A vetési mélységegyenletesség pontosabb betartását a duplakerekes megvezetésû, talajkövetõ iker vágótárcsák és a vetõcsoroszlya közötti kisebb távolság biztosítja. A hosszirányú adagolási egyenletesség javítása érdekében a vetõházat a sornyitó csoroszlyába építették bele, és így javult az adagolási pontosság is. Az NT2 vetõkocsik, illetve azok csoroszlyáinak talajba hatolása (rugók segítségével) akár 50 kg-mal is növelhetõ, míg egy hátul elhelyezett csavarorsóval – fokozatmentesen – állítható be a vetési mélység. A vetõkocsi hátsó részén lévõ, „V” elrendezésû tömörítõ kerekek szögállása és talajnyomása is szabályozható. Az opcióban beszerezhetõ – a csúszó csoroszlya és a tömörítõ kerekek között elhelyezett – (Ø 225 mm) magnyomó kerék nagyban hozzájárul a mag-talaj kapcsolat optimális létrehozásához. A vetõkocsik elektromos meghajtással és e-drive rendszerrel is beszerezhetõk. A nagyobb területen gazdálkodók számára külön elõny az is, hogy a vetõkocsik (30 dm3 helyett) 55 dm3-es magtartállyal is megrendelhetõk, ami a gép produktív idõkihasználását jelentõsen megnöveli. Az ACCORD Optima vetõgépeknek merev, teleszkópos vázú és paralel – hidraulikusan – összecsukható gerendelyes változatai vannak. A vetõgépek – természetesen – mûtrágya- és mikrogranulátum-kijuttató adapterekkel, opto-elektronikus (OEC) vetésellenõrzõvel ellátottak is lehetnek. A cukorrépavetõ gépek között – mechanikus, belsõ cellatöltõdésû rendszerû – talajkerék meghajtású (Monopill S) és elemenkénti elektromos motoros meghajtású (Monopill SE) 12–18-soros változatok is megtalálhatók. Az ACCORD legújabb Monopill gépét a „3 az 1”-ben szlogennel kínálja cukorrépa, repce és cikória vetéséhez. A 6–24-soros – elektromos motorokkal meghajtott vetõszerkezetû – gépek a német (DLG) gépvizsgálatok szerint igen kedvezõ munkaminõségi mutatókkal rendelkeznek. A cég Miniair és Miniair S speciális zöldségvetõ gépeivel – 3–24-sorok között – síkmûvelésû, ágyásos és bakhátas termesztés esetén is kivethetõk az apró magvak. A répatermesztõk körében jól ismert RAU és KLEINE cégek RAU-KLEINE „elnevezéssel” építették egybe Unicorn és Multicorn típusjelû gépeiket. Ezen új fejlesztésû gépek az Unicorn esetében 6–12–18–24-soros, míg a Multicorn esetén 6–12–18-soros kivitelekben Synchro-drive meghajtással is beszerezhetõk. A hazai vetõgép piacon természetesen továbbra is megtalálhatók a KLEINE eddig megismert Unicorn-3 és Multicorn Duo vetõgépeinek 6–12–18-soros különbözõ változatai is.

Az olasz AGRICOLA ITALIANA s.n.c. „P” sorozatú pneumatikus vetõszerkezettel rendelkezõ szemenként vetõ gépei 4–6–8-soros kivitelben készülnek, és a kukoricán kívül a cukorrépa, napraforgó, szója stb. növények magvainak kivetésére alkalmasak. A gépek vetõelemei csúszócsoroszlyákkal felszereltek, a vetõsorok tömörítését (öntisztító) gumival borított tömörítõ kerekek végzik el. A 8-soros kukoricavetõ gépek – vetõkocsik felszerelésével – 12-soros cukorrépavetõ géppé alakíthatók át. Az SN, SNA, SNT jelû 3–15-soros kertészeti vetõgépek valamennyi zöldségféle magvainak precíziós vetésére alkalmasak. A vetés paramétere és a gépek szerkezeti összeállítása teljes egészében a zöldségféle, ill. a gazdálkodó igényeihez igazítható. A gépek szerkezeti kialakítása lehetõvé teszi a vetõegységek (vetõkocsik) egyszerû, könnyû mozgathatóságát, biztosítva ezzel a megfelelõ sortávolság gyors beállíthatóságát. A vetõkocsik egysoros, ikersoros, tandem ikersoros kivitelekben is készülnek, így a vetett sorok száma sokféleképpen variálható. A központi (Norton) váltómû könnyû és gyors fokozatváltást tesz lehetõvé, ezáltal a megkívánt tõtávolságok egyszerûen beállíthatók. A vetõszerkezetek meghajtása fogaskerekes rendszerû, a pontos vetéshez szükséges túlnyomást ékszíjjal hajtott, különálló kompresszor biztosítja. A 3–15 db vetõkocsikból felépülõ vetõgépek 10–59 kW motorteljesítményû univerzális erõgépekkel üzemeltethetõk.

A német AMAZONE cég szemenként vetõ gépei, ED típusjellel 4–6–8–12-soros kivitelekben készülnek, és sokoldalúan használhatók a különbözõ növények magvainak vetésére. A vetõgépeket merev vagy hidraulikusan összecsukható vázzal alakították ki, vetõszerkezetük pneumatikus rendszerû. A gyártó gépeihez a „Classic” és a „Contour” vetõkocsikat ajánlja. A „Classic” vetõkocsi hagyományos talajmûvelés esetén kukorica, napraforgó, bab, borsó, szója magvak vetésére is alkalmazható, míg a „Contour” vetõkocsik – a hagyományos talajelõkészítés mellett – mulcs-mûvelés után, és könnyebb talajokon direktvetésre is használhatók. A kukorica verzió könnyen átalakítható a cukorrépa vetésére is: ilyenkor egy közbensõ magnyomó kerék beépítése, adagolókerék (celláskerék) cseréje és speciális csoroszlyacsúcs felszerelése szükséges. A vetõházakba – a kivetendõ maghoz igazodó – polietilénbõl készült adagolókerekek helyezhetõk be, amelyek könnyen kicserélhetõk. Az adagolókerekeken lévõ furatok kiemelkednek a kerék síkjából, így azok egy bizonyos mértékû magkeverést is elvégeznek. A furatok kúpos kiképzésûek, ezért a törött szemek áthaladhatnak rajtuk, eltömõdést nem okoznak. A vetõmagvakat az üzemeltetõ erõgép TLT-jérõl meghajtott ventilátor által létesített vákuum szívja a furatokhoz és szállítja az 5 fokozatban állítható maglesodróig, amely érzéketlen a mag alakjának és a haladási sebesség változására. A konstrukciós kialakításnak köszönhetõen a mag esési magassága csak 10 cm, így a vetõszerkezet igen pontos hosszirányú adagolásegyenletességet biztosít.

Az olasz breviMacc S.p.a., és a materMacc S.r.l. szemenként vetõ gépei a MagicSem (MS) pneumatikus vetõszerkezetekkel vannak ellátva. A gépek felépítése megegyezõ, 4–12-soros változatokban, 45–80 cm közötti sortávolságokkal készülnek. A vetõházban a vetõtárcsáról egy fogazott lesodró távolítja el a felesleges magvakat, és a lesodró úgy van kialakítva, hogy a magvak furatokba történõ beszorulását – ezáltal a magtörést is – megakadályozza. A vetõkocsik alapkivitelben csúszó-, opcióban tárcsás csoroszlyákkal vannak felszerelve, és a vetõházból ejtõcsöveken keresztül hullanak a magvak a barázdákba. A csoroszlyákat – mindkét oldalon – mélységhatároló kerekek vezetik meg, külön-külön is követve – kiküszöbölve – a talajegyenetlenségeket. A pneumatikus vetõszerkezetek a talajkerekekrõl – elõtéttengelyen keresztül – lánchajtással vannak meghajtva. A gépek merev gerendellyel és állítható sortávolságú Easy-Set rendszerrel készülnek. A gépek kiegészítõ felszerelését képezik a (70–1500 dm3 térfogatú) Spandivolumex mûtrágya-kiadagoló és a (12–120 dm3-es) Microvolumex talajfertõtlenítõ szert kijuttató adapterek. Munkaszélességüktõl és tömegüktõl függõen a szemenként vetõ gépek 37–75 kW motorteljesítményû erõgépekkel üzemeltethetõk.

Az olasz GHEON (GALLIGNANI) cég pneumatikus vetõszerkezetû Precisa-P, Precisa-P-XL kukoricavetõ és Precisa-B cukorrépavetõ gépei 4–12-soron, merev és teleszkópos gerendellyel kínálnak választékot. A függesztett gépeknek csúszó- és tárcsás csoroszlyás változatai is beszerezhetõk. A soronkénti paralelogramma felfüggesztésû vetõkocsikon 44 literes magtartályok találhatók meg, és a gépek 400–540 literes mûtrágyatartállyal, illetve 24–36 literes mikrogranulátum-kijuttató berendezésekkel is beszerezhetõk. A sortávolság – típustól függõen – 30–75 cm között választható meg. Az üzemeltetés teljesítményigénye – a kialakítástól függõen – 60–100 kW lehet.
A szintén olasz GASPARDO SpA. a szemenként vetõ gépek egyik jól ismert gyártója. A Dorada gépek SI, SP, ST típusai 4–6–8–12-soros kivitelekben készülnek, pneumatikus vetõszerkezetekkel rendelkeznek. A vetõkocsikon 32 dm3-es magtartályok vannak elhelyezve, és az elemek csúszócsoroszlyákkal szereltek, de tárcsás csoroszlyával ellátott változatok is vannak. A vetõszerkezetek meghajtását – elemenként kikapcsolható – kardántengelyek közvetítik. A paralelogramma felfüggesztésû vetõkocsiknak tandem paralel változatai is vannak. Az MT, MTE, MTI típusok ikertárcsás csoroszlyákkal ellátottak, és a talajfelszín visszatömörítésére „V” elrendezésû gumi- vagy fémkerekek szolgálhatnak. A kukoricavetõ gépek merevvázú, teleszkópos, illetve hidraulikusan felhajtható változatai közül választhat a gazdálkodó. Valamennyi vetõgéphez mûtrágya- és mikrogranulátum-kijuttató adapterek, Seed Master vetésellenõrzõ berendezések is beszerezhetõk. A GASPARDO Orietta, V20, V12 és V5 precíziós zöldségvetõ gépei 2–12 elemes kivitelben, kettõs pneumatikus vetõszerkezettel az apró magvak igen pontos kiadagolására képesek. Közülük a V5 típusokat az extra igényességû ikersoros vetéshez fejlesztették ki. Egy-egy vetõkocsin kettõ (TWIN típus) vagy három (TRIS típus) elem található meg, így a vetõkocsik ikersoros vagy triplasoros vetésre alkalmasak úgy, hogy minden sornak külön magtartálya, külön vetõszerkezete van. A felszerelhetõ vetõkocsik száma ezen típusnál max. 8 db. A Twin vetõelemek esetén az ikersorok távolsága 5–10 cm között állítható, Tris vetõelemek esetében a triplasorok közötti sortávolságot 5,0–7,5 cm között lehet beállítani. A meghajtó (talaj)kerekek 20 cm-ig állíthatók bakhátba történõ vetéshez. A kertészeti vetõgépeknek merevvázú és hidraulikusan felhajtható gerendelyû változatai vannak, üzemeltetésükhöz 540 min-1 fordulatszámú TLT-vel rendelkezõ, 30–60 kW motorteljesítményû erõgépek szükségesek.
A német HORSCH mezõgazdasági gépgyár gyártmányai között 6–8, 9–11-soros szemenként vetõ gépek találhatók meg. A Maistro típusjelû 6RC és 8RC gépek az üzemeltetõ erõgép hárompontos függesztõ szerkezetére, a 9RC és 11 RC típusok a vontatott SW 7000S vetõkocsik függesztõ berendezésére kapcsolhatók. A robusztus felépítésû vetõelemek 75 cm sortávolsággal vannak a gép gerendelyére felerõsítve. A gépek mechanikus rendszerû, szorítóujjas megoldású vetõszerkezetekkel rendelkeznek, amelyek az amerikai KINZE vetõkocsikra épülnek fel. A magtérben elhelyezett – rugófeszítésû, vezérelt pályán haladó – szorítóujjak fogják meg a vetõmagvakat, majd azokat a vetõház falához szorítva – a tárcsa forgása közben – a magkiejtõ nyílás fölé szállítják. A magvakat itt a szorítóujjak „elengedik”, és azok egy forgó celláskerékbe hullanak. A celláskerék sugárirányú hasítékaiból a magvak az ejtõcsövön keresztül hullanak a tárcsás csoroszlya-párok által nyitott barázdába, és azokat a „V” elrendezésû magtakaró kerekek nyomják a nedves barázdafenékre, illetve a talaj felszínét felettük visszatömörítik. A vetõkocsikon 70 literes magtartály és ~50 dm3 térfogatú inszekcitid tartály is megtalálható. Az egyes sorok – a kezelõi terminálon keresztül – külön-külön is kikapcsolhatók. A Maistro vetõgépekhez a Horsch cég Drill-Manager (gyártó: Müller Elektronik) vetésellenõrzõ berendezését ajánlja.

Az amerikai JOHN DEERE szemenként vetõ gépeit az 1700-as MaxEmergePlus Planter sorozat képviseli. Az országban a gépek vontatott változatai, a 6-soros 1750 típusok és a 12-soros 1760 típusok az elterjedtebbek. A gépek áru-, csemege- és hibridkukoricák, napraforgó, szója stb. magvainak szemenkénti vetésére, a vetéssel egyidejû talajfertõtlenítésre, folyékony mûtrágyák (esetleg gyomirtószerek) kijuttatására alkalmasak. A vetõgépek egyaránt használhatók a hagyományos szántásos termesztéstechnológiákban (alapváltozat), ill. kiegészítõ szerelvények alkalmazásával a szántás nélküli, csökkentett menetszámú vagy direktvetéses technológiákban is. A pneumatikus vetõszerkezetû gépekhez több tárcsasorozat is rendelkezésre áll a különbözõ magvak kivetéséhez. A vetõtárcsák a magvakat a tárcsás csoroszlyapárok által nyitott vetõbarázdák fölé szállítják, ahol a vetõmagvak – egy íves magvezetõ-csövön keresztül – a barázdákba hullanak. Az (elõ)tömörítõ-mélységhatároló kerekek állítókarjának különbözõ furatokban történõ rögzítésével, a körülményeknek és a kívánalmaknak megfelelõen, a vetésmélység 1,5–10,1 cm közötti tartományban, 17 fokozatban egyszerûen és gyorsan beállítható. A magvezetõ csövön kiérkezõ magvak az elõtömörített falú „V” formájú, nedves talajú magárok aljára, ideális helyre kerülnek. Valamennyi vetõgép vetésellenõrzõ monitorral – John Deere Computer-Track Monitors 250 – is rendelkezik, amely nemcsak magkihagyások esetében tájékoztatja a gépkezelõt, hanem állandó tájékoztatást ad a sebességrõl, a vetett terület nagyságáról, a kivetett magszámról. A John Deere szemenként vetõ gépei korszerû vetéstechnikájuk, jó munkaminõségi mutatóik és nagy területteljesítményük révén a nagyüzemi kukoricatermesztés alapgépének számítanak.


A francia KUHN S.A. szemenként vetõ gépei az egyéni gazdálkodói és üzemi szinten is széles választékot biztosítanak. A gépek: Maxima (4–12-soros); Planter 2

(4–18-soros); Planter Junior (3–8-soros) pneumatikus vetõszerkezettel rendelkez-

nek, míg a cukorrépa vetéséhez készített KNM típus 6–24-soros, mechanikus vetõszerkezetû. A vetõkocsik minden körülményhez (pl. kötött talajok, csökkentett menetszámú mûvelés) és magtípushoz felszerelhetõk kiegészítõ tartozékokkal. A Maxima gépek merev vázzal és egy vagy kétoldali teleszkópos, illetve összecsukható gerendelyekkel készülnek. A gépekre mûtrágya-kijuttató berendezéseket, és központi talajfertõtlenítõ szert kiadagoló adaptereket is felszereltek. A gyártó összecsukható keretekkel rendelkezõ gépeihez a TF 702 mellsõ függesztésû mûtrágya-kijuttató berendezését ajánlja, amelynek nagy pontosságát a celláskerekes adagolás és a pneumatikus mûtrágya továbbítás biztosítja. A tökéletes mikrogranulátum szórást egy központi (60–190 literes) tartályban elhelyezett celláskerekes adagoló és a pneumatikus szállítórendszer által – a vetõcsoroszlya mellé – kijuttató berendezés garantálja. A vetõgépekhez a Controlor vetésfigyelõ – vetésellenõrzõ – számítógép is rendelkezésre áll. A vetésellenõrzõ berendezés infraérzékelõje elõtt haladnak el a magvak, amely a kapott impulzusokat a magszámláló felé továbbítja. A magszámláló állapítja meg a kijuttatott vetõmag hektáronkénti mennyiségét (darabszámát) – külön-külön minden sorra –, majd a kapott értéket a digitális kijelzõn megjeleníti. Figyelmeztetõ hang, és a képernyõn figyelmeztetõ jelzés jelenik meg, amennyiben bármelyik érték a korábban meghatározott célértékek alatt helyezkedik el.

Az olasz MASCAR Spa. három géptípusát (Carraro Omega, Futura, Futura Maxi) is kínálja a magvak szemenkénti vetésére. A gépek 4–5–6–8–12-soros változatokban, pneumatikus vetõszerkezetekkel, merev vázzal vagy egy-kétoldali teleszkópos gerendellyel, illetve összecsukható vázmegoldással, kukoricához 70–75–80 cm, cukorrépa vetéséhez 45–50 cm sortávolsággal készülnek. A különbözõ növények magvainak vetésére egy-egy vetõtárcsa-sorozat áll rendelkezésre (pl. napraforgó: 12–18 furatú, Ø 3,5 mm; kukorica: 24 furatú, Ø 5,5 mm; cukorrépa: 36 furatú, Ø 2,5 mm stb.). A vetõszerkezetek meghajtásukat a talajkerékrõl – áttételeken keresztül – lánchajtással kapják, a tõtávolságok 2,4–48 cm között egy 3 × 6 fokozatú váltómûvön választhatók ki. A vetõkocsik 45 literes magtartállyal vannak ellátva, és a vetõmagvak az adagolószerkezettõl ejtõcsöveken keresztül hullanak a csúszócsoroszlyák által nyitott vetõbarázdákba. A gépekre tárcsás csoroszlya-párok is felszerelhetõk. A kiegészítõ berendezéseket képezik: a nagy térfogatú mûtrágyatartály (220–330 dm3) adagoló elemeivel, mûtrágya-kijuttató csoroszlyák; mikrogranulátum kiadagoló berendezés soronként 12 literes tartállyal; különbözõ talaj visszatömörítõ kerekek, Control vetésellenõrzõ berendezés stb.
A francia RIBOULEAU COMPAGNIE által gyártott MONOSEM szemenként vetõ gépek újabb fejlesztett változatai jelentek meg a gyakorlatban. Az új MONOSEM NC Classic, 12-soros kukoricavetõ gép szállításkor 3 m-re behajtható kerettel mutatkozott be a mezõgéppiacon. A bérvállalkozók és nagyüzemek vetõgépe újszerû, három szintre (3 × 4 sorra) felhajtható kerettel szerelt, ahol a munkaszélesség 9 méter, a szállítási szélesség pedig a megengedett 3 m-en belül van. A gerendely kinyitás/behajtás mûvelete, az üzemeltetõ traktor hidraulikus rendszere segítségével, a vezetõfülkébõl vezérelhetõ. A MONOSEM új 12 soros NG Plus kukoricavetõ gépek a talaj követésére jobban alkalmas osztott gerendelyekkel (billenõ keretekkel) rendelkeznek. A 3 tagból álló – egymással csuklósan összekapcsolt – vázrésznek köszönhetõen a gép tagonként (szakaszonként) is alkalmazkodik a talajegyenlõtlenségekhez. Szállításkor a szabadon mozgó egységeket reteszelik, a vetõelemek tartóit felemelik és azokat hosszirányba fordítják. Mindezt a vezetõfülkébõl az elektrohidraulikus vezérlõegységrõl mûködtetik. A vetõgépet 2800 liter tartálytérfogatú startermûtrágya-kiadagoló adapterekkel is ellátták és a mûtrágya talajba juttatását – rugóval biztosított – kéttárcsás csoroszlyák végzik el. Egy teljesen új fejlesztés a MONOSEM NG Plus 3 Extend (6 soros) szemenként vetõ gép, amelynél a sortávolságot az erõgép vezetõfülkéjébõl hidraulikusan lehet állítani. Kettõs teleszkópos tartóváz teszi lehetõvé a 45; 50; 55; 60; 70; 75 és 80 cm-es sortávolságok beállítását. A vetõelemek a teleszkópos tartóvázzal együtt mozdulnak el, és így a sortávolságok is változtathatók. A gép NG Plus 3 vetõelemei jól követik a talajfelszín egyenlõtlenségeit, és a kultúrnövény magjától függõen – ez kukorica; napraforgó; babfélék; cukorrépa és repce is lehet – 16/52 literes vetõmagtartályok, csúszó- vagy tárcsás csoroszlyák, különbözõ furatszámú/furatátmérõjû vetõtárcsák, ill. „V” elhelyezésû hátsó tömörítõ kerék-párok képezik a vetõkocsik felszerelését.

Az olasz SFOGGIA cég szemenként vetõ gépei szinte valamennyi szántóföldi és kertészeti növény magvainak vetésére alkalmasak. A kukoricavetõ gépek 4–12-soros (Delta Tandem; Gamma Plus; Itala; Sigma; Thema típusok), a cukorrépavetõ gépek (Calibra, Gamma Plus típusok) 4–18-soros változatokban merev és teleszkópos vázakkal, illetve hidraulikusan összecsukható kivitelekben kínálják magukat. Hasonló paraméterekkel rendelkeznek a SFOGGIA Calibra és Delta zöldségvetõ gépei is. A Calibra vetõegységei változtatható sorszámúak, így pontosan a növényi kultúrák igényeihez igazíthatók. Tagonként – elemenként – egysoros, a kétsoros Twin és a háromsoros vetést végzõ Tris kivitel is kiválasztható. A vetõegységek rendelhetõk tandem kivitelben – dupla vetõtaggal, 6–14 cm között állítható sortávolsággal –, és Trio kivitelben egységenként három vetõtaggal. A vetés tõtávolsága 0,92–27,07 cm között választható meg. Opcióban rendelhetõ tartozékok: nyomjelzõ (kézi; mechanikus; automatikus vagy hidraulikus mûködtetésû), mennyiségszabályozós mûtrágya- és mikrogranulátum-kijuttató; többféle tömörítõkerék; teleszkópos gerendely stb. A 2–18 vetõegységet magába foglaló gépek üzemeltetéséhez 22–74 kW motorteljesítményû erõgépek szükségesek.