MENÜ

A PROPONIT 720 EC újjászületése

Oldalszám: 33
Salamon György 2014.04.24.

• Kiváló hatás mellett jó szelektivitás! • Rugalmas felhasználhatóság! • Kiváló kombinációs partner!

A Proponit 720 EC hatóanyaga a propizoklór a klóracetamidok csoportjába tartozó molekula. Az Arysta LifeScience 2006-ban vásárolta meg a termékjogokat a Nitrokémia 2000 Rt-tõl.A 70-es években egy magyar kutatócsoport azt a feladatot kapta, hogy fejlesszen ki egy a metolaklórhoz hasonló gyomirtó szert. Az alapmolekula módosításával jutottak el egy izopropil gyököt tartalmazó molekulához, mely késõbb a Proponit 720 EC hatóanyaga lett.A hatóanyag

Kémiai csoport: a klóracetamidok csoportjába tartozó gyomirtó szer.
A gyomok a hatóanyagot a gyökércsúcsi részen veszik fel, és hamarosan elpusztulnak. Fehérje- és nukleinsavszintézis gátló hatású. Gátolja a gyökérnövekedést. A sokféle károsodás következtében beálló ozmotikus potenciálcsökkenés a gyomnövény pusztulásához vezet.Termékjellemzõk:

a PROPONIT 720 EC egy preemergens gyomirtó szer magrólkelõ egyszikûek és néhány kétszikû gyom ellen. A világ több országában engedélyezett. Magyarországon az alábbi kultúrákban használható*: kukorica (takarmány, vetõmag, csemege) naprafogó, szója, burgonya, borsó, bab, csillagfürt, vöröshagyma, alma, szõlõ.Szelektivitás és hatékonyság

A sokéves tapasztalat alapján az 1. táblázatban bemutatott sorrend állítható fel a klóracetamid típusú gyomirtó szerek között:

a PROPONIT 720 EC hatékonyságát és szelektivitását több, mint 120, különbözõ években, helyszínen, kultúrában elvégzett kísérlet bizonyítja!
A klóracetamidok közül egyes hatóanyagok szelektivitása annyira kedvezõtlen, hogy bizonyos kultúrákban csak antidótumokkal együtt használhatók. Ez hátrányos lehet, hiszen az antidótum mozgása, bomlása különbözõ az aktív molekulától, tehát a talajban elválhatnak egymástól. Ezen túlmenõen egyes antidótumok az érzékeny kultúrákban magasabb dózisban gyomirtó hatással is rendelkeznek.

A propizoklór nem igényel antidótumot!Hatástartam és vízszükséglet

A Proponit 720 EC hosszan tartó hatással rendelkezik, így nyújtva gyommentességet a termesztett kultúra fejlõdésének érzékeny szakaszán. A hatóanyag csoport más tagjaihoz hasonlóan a kijuttatást követõ 1-2 héten belül 15–20 mm csapadék szükséges a megfelelõ hatás kifejtéséhez.

A gyomirtó hatás, a kijuttatandó gyomirtó szer mennyisége, a fitotoxicitás kockázata függ a talaj típusától és a hõmérséklettõl is. A talaj humusztartalmának növekedésével a lehetséges felsõ dózis használata szükséges. 1,5%-os humusztartalom alatt pedig megnõ a fitotoxikusság veszélye.

A különbözõ hatóanyagok vízoldékonysága eltérõ. Ennek következtében az alábbi táblázatban foglaltuk össze a különbözõ mennyiségû csapadékok esetén jelentkezõ hatékonyságot*:

a PROPONIT 720 EC-re érzékeny egyszikû gyomok: Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Digitaria sanquinalis, Apera spica venti, Poa annua.

Közepesen érzékeny egyszikûek: Panicum miliaceum, Avena fatua, Sorghum halepense (magrólkelõ).
A PROPONIT 720 EC a következõ kétszikû gyomok ellen rendelkezik gyomirtó hatással*:

Capsella bursa pastori, Amaranthus retroflexus, Chenopodium spp., Matricaria spp., Galium aparine, Lamium spp., Atriplex patula, Stellaria media, Conyza canadiensis, Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Polygonum spp.

* Triazin rezisztens gyomok esetén a hatékonyság csökken.A PROPONIT 720 EC kétszikû irtó tulajdonsága ellenére a tökéletes gyomirtó hatás eléréséhez kétszikû irtó kombinációs partner használata szükséges!A kijuttatás idõpontja

A PROPONIT 720 EC kijuttatásának idõpontja rugalmasan megválasztható:

•PPI – különösen száraz tavasz esetén használható bedolgozásos technológia kukoricában és napraforgóban

•A kultúrnövény vetése után, kelése elõtt (PRE)

•Korai posztemergens kezelésként (csak kukorica!!). Ez a kijuttatási idõ a kultúrnövény szempontjából poszt (3 leveles állapotig!), a gyomok szempontjából preemergensnek minõsül.A Proponit felhasználása néhány kultúrában

A minél szélesebb gyomirtási spektrum eléréséhez kukoricában és napraforgóban többek között a következõ kombinációk lehetségesek:Kukorica

A kukorica vetése után – kelése elõtt kijuttatható kombináció:

Proponit 720 EC 2,0 l/ha + Merlin SC 0,16–0,22 l/ha

Korai posztemergens állapotig (a kukorica 3 leveles állapotáig) kijuttatható kombináció:

Proponit 720 EC 2,0-3,0 l/ha + Callisto 4 SC 0,26-0,35 l/haNapraforgó

A napraforgó vetése után – kelése elõtt kijuttatható kombináció:

Proponit 720 EC 2,0–3,0 l/ha + Racer 2,0–3,0 l/ha

A napraforgó vetése után – kelése elõtt (Proponit) és kelése után (Express) kijuttatható kombináció:

Proponit 720 EC 2,0–3,0 l/ha + Express 50 SX 45 g/ha

A talajherbicidek megfelelõ hatásához minden kultúrában szükség van a jól elmunkált, apró morzsás talaj meglétére. Az ilyen talajon a „rögárnyék” nem rontja a hatékonyságot. Ellenkezõ esetben a rögök alatt meglévõ „kezeletlen” terület ideális hely a gyomok csírázásához.

A fenti kombinációs javaslatok mindegyike esetén feltétlenül be kell tartani a partnertermék címkéjén található utasításokat, valamint az adott kombinációs partnerre jellemzõ (esetlegesen fellépõ) fajtaérzékenységi tünetekre is fel kell készülni. Ezek a tünetek azonban jól felismerhetõek. Helyes alkalmazástechnológia mellett a Proponit 720 EC nem okoz fitotoxikus tüneteket.Összefoglalva

A PROPONIT 720 EC erõsségei:

• Jó szelektivitás (nincs szükség antidótumra!)

• Jó hatás (egyszikûekre és bónusz hatás néhány kétszikûre).

• Jó kombinációs partner.

• Rugalmas kijuttathatóság.

• Széles körben felhasználható.

• Sok csapadék esetén is stabil hatás.

• Utóvetemény korlátozás nincs.Arysta LifeScience Magyarország Kft.