MENÜ

Napraforgó- és repcefajták a Summit-Agro Hungaria Kft. ajánlatában

Oldalszám: 30-31
Kiss Péter 2014.04.24.

A Summit-Agro Hungária Kft. a hazai termelõi igények minél szélesebb körû kielégítése érdekében 2003 óta foglalkozik vetõmag forgalmazással Magyarországon.

Ebben az évben született meg az a megállapodás, amely lehetõvé teszi a cég számára, hogy a francia Euralis csoport vetõmagjait kizárólagos joggal értékesítse. Az Euralis teljes tulajdonosa a nagy múltú Rustica, Pau Semences, és France Canada Semences növénynemesítõ intézeteknek. Ezek a kutatóközpontok nem csupán a francia vetõmagpiacon meghatározók, de évtizedes tevékenységükkel az egész európai növénynemesítõ munka szerves és kihagyhatatlan részévé váltak. Az Euralis kiterjedt genetikai programjával különösen az olajos növények területén élenjáró. Világviszonylatban meghatározó napraforgó-nemesítési projektet mûködtet, melynek során a legkorszerûbb technológiák alkalmazásával évrõl-évre újabb és jobb hibrideket tud a köztermesztés számára biztosítani. Piaci sikerének fokmérõje, hogy az európai napraforgó vetésterület 22%-án termesztenek Euralis hibrideket. A napraforgó nemesítés mellett jelentõs az õszi káposztarepce nemesítése is. A széles genetikai háttérrel rendelkezõ nemesítõ központ, teljes választékot kínál, mind a szabadelvirágzású, mind a hibrid repcék esetében. Fajtái jelen vannak Európa legjelentõsebb repcetermelõ országainak vetõmag piacán.NAPRAFORGÓK
 Olajipari felhasználásra javasolt napraforgókPomar RM

Az igen korai éréscsoport egyik legnagyobb terméspotenciállal rendelkezõ napraforgó hibridje. Teljesítménye alapján teljesen versenyképes a többi éréscsoportban található hibridekkel is.

Az OMMI kísérletekben minden évben a legmagasabb termést adta éréscsoportjában, 2005-ben valamennyi vizsgált hibrid közül az ötödik helyen végzett.

Peronoszporával szemben rezisztens, a többi napraforgó betegséggel szemben jó toleranciát mutat. Szárstabilitása és dõlés ellenállósága kiváló. Korszerû, félig bókoló tányérállású. Olajtartalma, hektáronkénti olajtermése kiemelkedõ.ES Petunia

A korai éréscsoport elején érõ, kétvonalas, korszerû napraforgó hibrid. A mai követelményeknek megfelelõen félig bókoló tányérállású. Termõképessége átlagon felüli. Az OMMI hivatalos kísérleteiben, a stenderdekhez képest 2004-ben 117,3%-ot, míg 2005-ben 121%-ot adott. Betegség ellenállósága kiemelkedõ. Valamennyi hazai peronoszpora rasszra rezisztens, a többi szokásos napraforgó tányér, szár- és levélbetegséget jól tolerálja. Kiváló olajtartalommal rendelkezik.Joana RM

A Joana RM egy régebbi genetikát képviselõ, korai érésû, kétvonalas napraforgó hibrid. Termõképessége alapján elmondhatjuk, hogy éréscsoportjának élmezõnyéhez tartozik. Nem kifejezetten csúcs hibrid, de rendkívül megbízható, kiegyenlített kaszattermést produkál.

Olajtartalma és hektáronkénti olajtermése nagyon jó. Peronoszporával szemben rezisztens, toleranciája kifejezetten jó.

Közepes termetû hibrid, szárszilárdsága és dõlés ellenállósága szintén nagyon jónak mondható.Albatre

Az Albatre a középérésû csoportba tartozó kétvonalas napraforgó hibrid. Kimagasló terméspotenciállal rendelkezik. Az OMMI 2005. évi kísérletében, valamennyi hibrid közül az abszolút második helyen végzett. Éréscsoportjának vezetõ hibridje. A hazánkban elõforduló összes peronoszpora rasszra rezisztenciát mutat, a többi elõforduló napraforgó betegséget jól tolerálja. Kifejezetten jó kezdeti fejlõdési eréllyel rendelkezik, állóképessége kiemelkedõ. Tányérállása félig bókoló.ES Lolita

A középérésû csoport egyik legnagyobb terméspotenciállal rendelkezõ kétvonalas napraforgó hibridje.

Az OMMI 2005-ös hivatalos vizsgálatában az összes napraforgó hibrid közül a negyedik helyen végzett. Kiemelkedõ termõképessége mellett kiváló az olajtartalma is. Peronoszporával szemben toleráns, akár csak a többi betegséggel szemben. Nagyon jó alkalmazkodóképesség jellemzi.

Nagytermetû, kiegyenlített növény. Igen jó a kezdeti fejlõdési erélye és az állóképessége. Jellemzõ rá a korszerû, félig bókoló tányérállás.Magas olajsav-tartalmú napraforgókAzokat a napraforgó hibrideket soroljuk ebbe a csoportba, amelyek olajsav tartalma minimálisan 80% fölött található. Kialakulásuk 1976-ra tehetõ, amikor is mutáció során olyan új törzsek jöttek létre, amelyek a korábbiaknál magasabb olajsav tartalommal rendelkeztek. A jobb ipari felhasználhatóságuk miatt egyre jobban elõtérbe kerültek és termesztési igényük napjainkra elérte Magyarországot is. Az Euralis 1990-ben kezdte meg ezen napraforgók nemesítését, és 1994-ben regisztrálták az elsõ hibridjüket.Pacific RMO

A korai éréscsoportba tartozó, kiemelkedõ termõképességû hibrid. A vizsgálatok során bizonyította, hogy kaszattermése meghaladja a csoport átlagát. Olajsav tartalma nagyon magas, 90% feletti.

Kiemelkedõ betegség ellenállósággal rendelkezik. Peroszporára rezisztens, és a többi napraforgó betegséget is jól tolerálja. Alacsony növénymagasság és félig bókoló tányérállás jellemzi.ES Zalema

Újdonság a Summit-Agro palettáján ez a magas olajsavas napraforgó hibrid. A korai éréscsoportba tartozik. Termõképességére jellemzõ, hogy meghaladja az éréscsoport sztenderdjeinek átlagát. Nagyon magas 90% körüli olajsav tartalommal rendelkezik. Betegség ellenállósága kiemelkedõ.

Szádor rezisztens napraforgó hibrid! Alacsony termetû (163–165 cm), hidas traktoros mûvelésre alkalmas.Heroic

Kiemelkedõ termõképességû, korai, magas olajsav tartalmú hibrid. Genetikai potenciálja az éréscsoport átlagánál magasabb. Olajsav tartalma 86% feletti. Betegség ellenállósága szintén átlag feletti. Félig bókoló tányérállás jellemzi.Madáreleség céljára termesztett napraforgók:Original RM

Korai éréscsoportba tartozó, kiemelkedõ termõképességû madáreleség céljára termeszthetõ napraforgó hibrid. Az OMMI vizsgálataiban minden évben éréscsoportjában a legmagasabb kaszattermést produkálta. Betegség ellenállósága kiváló, peronoszporával szemben rezisztenciát mutat.

Felhasználási lehetõségét szélesíti, hogy hántolásra is alkalmas. Magszíne enyhén csíkolt, sötét.Cortinal RM

Korai érésû, madáreleség típusú napraforgó hibrid. Termõképessége átlagon felüli. Az OMMI kísérleteiben évek óta, hasznosítási csoportjában elõkelõ helyet foglal el. Társához hasonlóan peronoszporára rezisztens, toleranciája kiváló. Kiegyenlített növénymagasság és jó kezdeti fejlõdési erély jellemzi. Termésstabilitása kifejezetten kedvezõ, jól alkalmazkodik a változó termesztési körülményekhez.ÕSZI KÁPOSZTAREPCE
Az utóbbi évek legdinamikusabban fejlõdõ növénye az õszi káposztarepce. Köszönhetõ ez egyrészt annak, hogy rendkívül sokat emelkedett a termesztés színvonala, kimondhatjuk, hogy a termelõk java megtanulta termelni a repcét, másrészt pedig korszerû fajták és hibridek jelentek meg a hazai vetõmag piacon.

A Summit-Agro Hungária Kft. által forgalmazott repcék az európai élvonalhoz tartoznak, amelyek erõs nemzetközi versenyben is megállják a helyüket. A repcetermesztés másik fõ motorja a kedvezõ piaci pozíció, ami a hazai biodízel gyártás beindulásával, remélhetõleg, még tovább fokozódik.HibridrepcékElvis

A korai éréscsoport vezetõ hibridrepcéje az Elvis. Kiemelkedõ termõképességét nem csupán az OMMI kísérleteiben, de a köztermesztésben is évek óta bizonyítja. Elismerésével meghozta azt az áttörést, amit a termelõk már régóta vártak, hogy a korai éréscsoportnak is legyen egy meghatározó hibridrepcéje. 2004-ben az OMMI vizsgálataiban abszolút elsõ helyen végzett valamennyi vizsgált fajta és hibrid között. Duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom jellemzi. Ki kell emelni a gyors kezdeti fejlõdési erélyét, valamint a kiváló állóképességét és alacsony pergési hajlamát. Télállósága átlagon felüli.Elouta

A középérésû csoport egy régebbi generációjú hibridrepcéje. Megbízható, kiegyenlített termõképesség jellemzi. Plasztikus, a gyengébb termesztési körülményeket is jól tolerálja. Kiváló télállósága mellett, nagyon jó a kezdeti fejlõdési erélye.Olano

OO-ás, középérésû hibridrepce. Éréscsoportjának egyik legnagyobb ígérete. Termõképessége az OMMI kísérleteiben 2005-ben 110,4% volt a sztenderdekhez képest. Olajtartalma és hektáronkénti olajtermése szintén kiemelkedõ. Közepes növénymagasság és kiváló télállóság jellemzi.ES Artist

Középérésû, duplanullás hibridrepce. Kiemelkedõ termõképességû, szereti az intenzív termesztési körülményeket. Kiváló beltartalmi mutatókkal rendelkezik. Gyors kezdeti fejlõdés és jó télállóság jellemzi.Szabadelvirágzású fajtarepcékEleonore

A korai éréscsoportba tartozik ez a nagyon megbízható fajta. Duplanullás, alacsony erukasav és glükozinolát tartalom jellemzi. Rendkívül jó termõképességgel és télállósági mutatókkal rendelkezik. Olajtartalma szintén kiváló. A kezdetektõl forgalmazzuk és a termelõk méltán megszerették.ES Nectar

Középérésû, duplanullás fajtarepce. Alacsony erukasav és glükozinolát jellemzi. Termõképessége nagyon jó, bírja az extenzív körülményeket is. Kiváló a télállósága. Beltartalmi mutatói közül említést érdemel a magas olaj- és fehérjetartalma.ES Astrid

A középérésû csoport egyik legnagyobb genetikai potenciáljával rendelkezõ, szabadelvirágzású, duplanullás fajtarepce. Alacsony az erukasav és glükozinolát értéke. Az OMMI 2005-ös hivatalos kísérleteiben, éréscsoportjában elsõ helyen végzett

3,70 t/ha-os 112,7%-os eredménnyel. Kiváló termõképessége mellett kiemelkedõ az olajtermése is. Kifejezetten jó télállósági mutatókkal és állóképességgel rendelkezik. Új generációs, alacsony növénymagasság jellemzõ rá.