MENÜ

Kukorica gyomirtási lehetõségek eltérõ gyomosodás esetén

Oldalszám: 36
2014.04.23.

Az idei egy emlékezetes év lesz a kukoricatermesztõk körében. Most nem a szokatlanul meleg télre, vagy ha úgy tetszik a túl korai tavaszra gondolunk, sokkal inkább arra a széles kukorica gyomirtó szer palettára, ami idén utoljára még a termelõk rendelkezésre áll.

 

 

Az atrazin hatóanyag-tartalmú szerek 2007 december 31-ig még felhasználhatóak, de a piac már számtalan új lehetõséget kínál az atrazinmentes kombinációk területén is. Ez viszont azt jelenti, hogy a választék bõséges és ilyenkor általában felmerül a kérdés, hogy „mit is válasszunk?”. A választás alapját az adott terület gyomviszonyai kell, elsõsorban hogy meghatározzák. A gyomosodási viszonyok ismeretében a következõkben leírtak alapján már könnyen kiválasztható, hogy melyik készítmény az, amivel leghatékonyabban tudjuk megoldani kukoricánk gyomirtását. A legfontosabb magról kelõ egyszikû és a nehezen irtható kétszikû gyomok ellen alapkezelésre – preemergensen és korai posztemergensen – a Lumax készítmény, állománykezelésre pedig a Callisto Megaprim eredményesen használható.

A Lumax-ot (37,5 g/l mezotrion, 375 g/l S-metolaklór, 125 g/l terbutilazin) vetés után-kelés elõtt kijuttatva használjuk a szokványos kukoricagyomokkal – kakaslábfû, muhar, libatop, disznóparéj – fertõzött területeken, vagy ha gépkapacitási vagy munkaszervezési gondok miatt a korai posztemergens kezelés nem oldható meg.

Kelés után korai posztemergensen használjuk száraz tavaszi idõjárás esetén, ill. az elhúzódó kelésû nehezen irtható kétszikûekkel – szerbtövis, selyemmályva, csattanó maszlag, árvakelésû napraforgó fajokkal vagy kölessel fertõzött területeken. A kezelést ebben az esetben a magról kelõ egyszikû – kakaslábfû, muhar fajok, vadköles – gyomok tömeges kelésekor, legkésõbb azok 1–3 leveles fejlettségekor kell elvégezni.
 A Lumax dózisa pre- és posztemergensen 4,5 l/ha. Magas – 3% feletti – szervesanyag-tartalmú kötött talajokon a preemergens kezelésre 5 l/ha dózis kijuttatása javasolt.

A Callisto Megaprim gyûjtõcsomag (3 × 1 l Callisto 4 SC és 4 × 5 l Gesaprim 500 FW + 0,5 l Extravon koncentrátum) nagyfokú szelektivitásának köszönhetõen a kukorica fejlettségétõl függetlenül a magról kelõ kétszikûek 4–6, illetve a kakaslábfû és ujjasmuhar fajok 3–5 leveles fejlettségéig alkalmazható. Kiváló hatékonyságú a nehezen irtható kétszikûek ellen, a parlagfüvet 6 levelesnél fejlettebb korában is irtja. Talajon keresztüli hosszú tartamhatással bír a késõbb kelõ kétszikû gyomok ellen is. A Lumax és a Callisto Megaprim takarmány és csemegekukoricában valamint vetõmag-elõállításban is használható.

Fenyércirokkal valamint magról kelõ egy- és nehezen irtható kétszikû gyomokkal fertõzött területeken gazdálkodók számára nyújt biztos megoldást a CalliMo gyûjtõcsomag (3 l Callisto 4 SC és 10 l Milagro 040 SC + 1 l Extravon koncentrátum) ami 10 ha kukorica gyomirtására elegendõ.

Amíg a Milagroban lévõ nikoszulfuron tökéletes gyomirtó hatást biztosít a rizómás fenyércirok, a kakaslábfû, a muhar és köles fajok ellen addig a Callisto hatóanyaga a nehezen irtható kétszikû gyomok – selyemmályva, szerbtövis fajok, parlagfû, csattanó maszlag és az atrazin rezisztens biotípusok – ellen nyújt megbízható védelmet.
Posztemergens hatása mellett a talajon keresztüli tartamhatásával is véd a késõbb kelõ gyomok ellen. A kezelés idõpontja a kukorica 3–7 leveles állapotában az intenzíven rizómáról növekedõ fenyércirok 10–20 cm-es magasságakor, illetve a magról kelõ egyszikûek 1–3 leveles állapotakor.

Fenyércirokkal valamint magról kelõ és évelõ kétszikû gyomokkal fertõzött területeken a Milagro + Banvel kombináció használatát javasoljuk. A Milagro tarackbúza, kakaslábfû, fenyércirok, elleni hatását kiválóan egészíti ki a Banvel szulák, mezei acat elleni aktivitása. A gyomirtó hatás 3–4 kg/ha ammon-nitrát hozzáadásával tovább fokozható.

A gyomnövények tömeges kelése esetén 1 l/ha Milagro 040 SC+ 0,5 l/ha Banvel egyszeri kijuttatást javaslunk. A gyomok kelésének elhúzódása esetén célszerû osztott kezelést alkalmazni ahol az elsõ kezelést 0,75 l/ha Milagro 040 SC + 0,5 l/ha Banvel + 0,1 l/ha Extravon a második kezelést (8–10 napos eltéréssel) 0,5 l/ha Milagro 040 SC + 0,1 l/ha Extravon adagjával javasoljuk kijuttatni.Tóth Csantavéri Szilvia–Radvány Béla–Laczkó László

Syngenta Kft.